Novela o DPH přináší i některá zjednodušení

18. listopadu 2003, 00:00 - PETR SURÝ, daňový poradce, HZ Praha
18. listopadu 2003, 00:00

ZMĚNY, KTERÉ OD 1. ŘÍJNA PŘINESLA NOVELA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, SE TAKÉ TÝKAJÍ OSVOBOZENÍ OD DANĚ. NOVÉ POVINNOSTI PŘINÁŠÍ TAKÉ PLÁTCŮM, NA NĚŽ BYL PROHLÁŠEN KONKURZ.

Některé změny, týkající se zejména sazeb DPH u určitých druhů zboží a služeb, začnou platit od 1. ledna 2004

ZMĚNY, KTERÉ OD 1. ŘÍJNA PŘINESLA NOVELA ZÁKONA O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY, SE TAKÉ TÝKAJÍ OSVOBOZENÍ OD DANĚ. NOVÉ POVINNOSTI PŘINÁŠÍ TAKÉ PLÁTCŮM, NA NĚŽ BYL PROHLÁŠEN KONKURZ.

Výčet činností osvobozených od daně z přidané hodnoty patří k nejkomplikovanějším pasážím zákona o dani z přidané hodnoty. Výčet jednotlivých činností osvobozených od daně není předmětem tohoto článku, a proto odkazuji čtenáře přímo na ustanovení §§ 25-35a novely zákona o DPH. V oblasti finančních činností došlo od 1. 10. 2003 ke zrušení kategorie finanční instituce. Veškeré finanční činnosti uvedené v ustanovení § 28 zákona o DPH jsou tedy osvobozeny od DPH bez ohledu na to, aby se u příslušného plátce na konci roku zjišťoval poměr výnosů uskutečněných za tyto činnosti k celkovým výnosům plátce. Za finanční činnost se nově nepovažuje poskytování služeb, jejichž předmětem je vykupování dluhů a pohledávek. Při ročním hodnocení, zda se plátce stal finanční institucí, se tedy bude muset postupovat opět ve dvou etapách. Nejprve bude nutné hodnotit období leden až září 2003 ve znění zákona platného do 30. 9. 2003 a určit vztah výnosů z finančních činností k celkovým výnosům, a za období říjen až prosinec 2003, kdy finanční instituce pro potřeby DPH již neexistovaly.

ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ A SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU

Plátce, na kterého byl prohlášen konkurz, je nově povinen podat přiznání k DPH do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo k prohlášení konkurzu, a dále podávat přiznání k DPH v průběhu konkurzu. V případě úmrtí plátce je osoba, která pokračuje v jeho činnosti, povinna podat za zemřelého přiznání DPH do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém došlo k úmrtí plátce. Dojde-li k zániku společnosti bez likvidace, je právní nástupce povinen podat přiznání k DPH ke dni zániku společnosti, a to za část zdaňovacího období ke dni zániku. V případě vývozu služeb je plátce povinen uvést vývoz služby do daňového přiznání vždy za zdaňovací období, ve kterém byly služby poskytnuty. Jestliže plátce nemá doklad o zaplacení ani písemnou smlouvu, je povinen doložit správci daně nárok nejpozději do šesti měsíců od konce zdaňovacího období, ve kterém byly služby poskytnuty.

MEZINÁRODNÍ A AUTOBUSOVÁ PŘEPRAVA

U mezinárodní přepravy uvádí plátce její uskutečnění vždy do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byla mezinárodní přeprava ukončena. Byla-li tato přeprava zajišťována prostřednictvím dalších osob, pak ji plátce uvede do daňového přiznání, ve kterém zjistí skutečnou výši přeúčtované částky. K dalšímu zjednodušení došlo u příležitostné autobusové přepravy v tuzemsku. Namísto dosavadního zálohového stanovení daně na hraničním přechodu do České republiky na základě předpokládaného počtu ujetých kilometrů a následného vyúčtování daně při přechodu státních hranic z České republiky, je nově stanovena sazba 50 korun za jednu přepravovanou osobu bez ohledu na počet ujetých kilometrů v tuzemsku. Do počtu osob se nezahrnuje stejně jako doposud řidič a jeden průvodce nebo vedoucí zájezdu. Takto stanovená daň je splatná při přechodu státní hranice do tuzemska. Celkové úpravy doznaly také méně používaná ustanovení § 45d a 45e týkající se vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám, kde došlo k celkovému zpřísnění podmínek pro vracení daně z přidané hodnoty zahraničním osobám.

ZMĚNY I OD NOVÉHO ROKU

V roce 2004 nás v souvislosti s novelou zákona o dani z přidané hodnoty budou čekat ještě další změny týkající se zejména sazeb u některých druhů zboží a služeb. Tyto změny jsou již součástí novely zákona o DPH, ale mají odloženou účinnost od 1. ledna příštího roku. Od této doby bude půjčování a nájem osobních automobilů jednotně zdaňovány základní sazbou daně. Do konce letošního roku budou tyto služby zdaňovány sníženou sazbou daně za předpokladu, že se jedná o osobní automobil, při jehož pořízení nebyl uplatněn nárok na odpočet daně.

NÁJEM NEMOVITOSTÍ A POZEMKŮ

Základní sazbou daně bude od nového roku zdaňován také nájem nemovitostí a nedokončených staveb, pokud není od daně osvobozen. Nájem pozemků a staveb je primárně osvobozen od DPH s výjimkou krátkodobého nájmu. V případě poskytování nájmu těchto předmětů jinému plátci se však plátce poskytující takové služby může rozhodnout, že bude takový nájem zdaňovat a následně musí do 30 dnů od uzavření smlouvy tuto skutečnost oznámit svému místně příslušnému správci daně. Výše uvedená výjimka však neplatí v případě krátkodobého nájmu stavby, který je vždy předmětem daně, ať je poskytován plátcům nebo neplátcům daně. Krátkodobý nájem stavby je v zákoně o DPH definován jako nájem včetně vnitřního movitého vybavení, případně dodání elektrické energie, tepla, plynu a vody, nejdéle na 48 hodin.

ZBOŽÍ SE SNÍŽENOU SAZBOU DANĚ

Poslední významnou změnou v použití sazby daně je vyřazení některého zboží (uranové rudy, náplně do domácích přístrojů na úpravu vody, nátěrové barvy a laky, bionafta, bioplyn, dřevěné piliny, některé výrobky z recyklovaného papíru, tepelná čerpadla, solární zařízení pro ohřev vody, stroje pro filtrování a čištění vzduchu a další) z přílohy č. 1 k zákonu upravující zboží, které je zdaňováno sníženou sazbou daně. To znamená, že toto zboží bude nově podléhat základní sazbě daně. Dále budou od 1. 1. 2004 také některé služby podléhat základní sazbě daně. Jedná se např. o služby v oblasti nemovitostí a telekomunikací a dále právní, účetnické a daňové služby. Při podávání daňového přiznání do 25. dubna, tj. u měsíčních plátců za březen a u čtvrtletních plátců za první čtvrtletí, nesmíme zapomenout v případě vlastní daňové povinnosti nejen odvést daň, ale dále také zaplatit nově zálohu na daň z přidané hodnoty ve výši jedné poloviny poslední známé daňové povinnosti na následující zdaňovací období.

Plátce, na kterého byl prohlášen konkurz, je nově povinen podat přiznání k DPH do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, v němž došlo k prohlášení konkurzu. V případě úmrtí plátce je osoba, která pokračuje v jeho činnosti, povinna podat přiznání DPH za zemřelého.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Opel začal přijímat objednávky na Insignii Country Tourer a Exclusive. Český trh si ještě počká
BMW X5 M a X6 M přicházejí v absolutně černé edici Black Fire
Lada ukázala sériovou Vestu SW a Vestu Cross. Nová kombi vypadají opravdu dobře
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Technologie
Virtuál Kaktus zruší FB zdarma i zpomalené surfování. Data ale budou levnější
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Google News po letech v novém. Zpřehledňuje orientaci v obsahu členěním do karet
Microsoft uvolnil dávku oprav pro Windows, které se někteří smí vyhnout
Další kousek skládačky. Amazon spustil český Markeplace
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít