Nová úskalí finační asistence

16. prosince 2010, 12:33 - Jindřich Arabasz
16. prosince 2010, 12:33

Novela obchodního zákoníku nevymýtila všechny překážky ve finanční asistenci

Téměř rok a půl už uplynul od počátku účinnosti novely obchodního zákoníku, která odstranila zákaz poskytování finanční asistence. Připomeňme, že finanční asistencí se rozumí postup, kdy společnost poskytne zajištění svým majetkem ve prospěch banky, která třetí osobě (kupujícímu) financuje nákup takové společnosti. Někdejší zákaz finanční asistence postupně vyústil v praxi, kdy bankami poskytovaný akviziční úvěr byl zajištěn majetkem nabývané společnosti teprve poté, co tato společnost sfúzovala s kupujícím. Nyní je proto zajímavé sledovat, do jaké míry se tato praxe mění.

Rezervní fond

Od 20. července 2009 mohou společnosti s ručením omezeným (s. r. o.) a akciové společnosti (a. s.) poskytovat finanční asistenci při splnění zákonem stanovených podmínek. V případě akciové společnosti jsou podmínky poměrně přísné. Jedná se zejména o požadavek vytvoření rezervního fondu ve výši poskytnuté finanční asistence. Není přitom zcela jasné, v jaké výši a po jakou dobu by měl být tento fond udržován. Navíc nutnost vázat v rezervním fondu kapitálové zdroje bude v praxi velmi omezující. S ohledem na to, že tuto podmínku pro poskytnutí finanční asistence zákon nevyžaduje v případě s. r. o., bude podle našeho názoru v praxi docházet k situacím, kdy z tohoto důvodu budou existující akciové společnosti transformovány na s. r. o. Jakkoliv by takové transformace podle našeho názoru neměly být považovány za obcházení zákonné povinnosti vytvořit rezervní fond, bude důležité, aby tento výklad podpořila tržní i soudní praxe.

Nejasné podmínky

Přestože v případě s. r. o. stanoví zákon mírnější podmínky pro poskytnutí finanční asistence, než je tomu v případě akciové společnosti, i zde se jako problematické jeví přinejmenším dvě podmínky. Jednak je to požadavek, aby finanční asistence byla poskytnuta „za podmínek obvyklých v obchodním styku“. Protože zákon ani soudní výklad neupřesňují, co se těmito podmínkami myslí, nelze vyloučit riziko, že by poskytnutí finanční asistence mohlo být v budoucnu úspěšně napadeno. Toto riziko by v praxi mohlo být sníženo odborným posudkem ze strany nezávislého znalce, který by potvrdil splnění těchto podmínek. Druhou komplikací je požadavek, aby poskytnutí finanční asistence nepřivodilo společnosti bezprostřední úpadek. Tento požadavek bohužel nejasně odkazuje na jiné ustanovení obchodního zákoníku, které zakazuje výplatu zisku z určitých prostředků společnosti. Není jasné, zda měl zákonodárce v úmyslu omezit finanční asistenci do výše volně rozdělitelných zdrojů společnosti, a pokud ano, proč takové omezení nespecifikoval srozumitelněji. Z celé řady důvodů se domníváme, že toto zákonodárcův úmysl nebyl a že se jedná spíše o legislativní chybu. Lze jen doufat, že tržní i soudní praxe tento názor podpoří a tento zcela nelogický odkaz bude z obchodního zákoníku výhledově vypuštěn tak, aby byla vyloučena jakákoli pochybnost.

Dohoda jako základ

Ze všech uvedených důvodů je zřejmé, že poskytování finanční asistence není ani po novelizaci obchodního zákoníku úplně jednoduchou záležitostí. Základním předpokladem je především jasná dohoda mezi kupujícím a bankou, která financuje akvizici cílové společnosti. Banka musí v úvěrové dokumentaci vymezit dostatečně jasně a úplně povinnosti kupujícího, týkající se poskytnutí finanční asistence. Velice důležitá je i spolupráce statutárního orgánu cílové společnosti a kontrola plnění zákonných podmínek. Vždy bude totiž v zájmu banky i kupujícího snížit dvě základní rizika vyplývající z poskytované finanční asistence – neplatnost zajištění akvizičního úvěru v případě banky a odpovědnost statutárního orgánu cílové i mateřské společnosti v případě kupujícího.
Jedna z největších akvizic dokončených v České republice v posledních měsících, při níž bylo poprvé využito nové úpravy poskytování finanční asistence, ukázala, že i přes výše uvedené složitosti lze touto cestou jít. Dá se říci, že nastavila základní postupy z pohledu všech zúčastněných stran. Čas ukáže, do jaké míry této příležitosti využijí hlavní hráči českého akvizičního financování.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít