Nízká kapitalizace: znovu jiná pravidla?

04. srpna 2008, 08:00 - Vlastimír Čech
04. srpna 2008, 08:00

DAŇOVÁ UZNATELNOST ÚROKŮ - Od začátku letošního roku platí nové podmínky určující daňovou uznatelnost úroků plynoucích z úvěrů a půjček. Už od 1. ledna 2009 má ale dojít k další změně pravidel.

Pravidla nízké kapitalizace určují daňovou uznatelnost úroků plynoucích z úvěrů a půjček, zejména od takzvaných spojených osob (společníků, dceřiných či sesterských společností a podobně). Úroky jsou obecně nákladem a způsobují, že část zisku dlužníka se přenáší ve prospěch věřitele. To u spojených osob může umožňovat daňovou optimalizaci, popřípadě u zahraničních věřitelů únik části zisku do zahraničí.

Státy se proto snaží limitovat výši daňově uznatelných úroků z úvěrů a půjček. Obvykle tak, že stanoví poměr vlastního kapitálu k výši úvěrů a půjček od spojených osob, neboť tyto osoby mohou úvěry nahradit kapitálovými vklady.

Spojenými osobami se rozumí (podle § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů):

• osoby přímo nebo nepřímo se podílející na základním kapitálu (nebo hlasovacích právech) více než 25 procenty,

• jedna osoba podílející se na vedení nebo kontrole jiné osoby,

• osoba ovládající a ovládaná,

• osoby blízké a podobně.

Stav do konce roku 2007

Až do konce loňského roku byly daňově neuznatelné úroky z úvěrů a půjček z částky, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob (v průběhu zdaňovací období) přesahoval čtyřnásobek vlastního kapitálu. Byla-li příjemcem úvěrů banka nebo pojišťovna, jednalo se o šestinásobek.

Pravidla platná od 1. ledna 2008

Vládní reforma zavedla pojem „finanční náklady z úvěrů a půjček“. Ten zahrnuje nejen úroky z úvěrů a půjček, ale i další související náklady, včetně nákladů na zajištění a zpracování úvěrů. Zahrnuje také poplatky za záruky.

Daňová uznatelnost těchto finančních nákladů podléhá následujícím pěti kritériím. Neuznatelné jsou, pokud:

1. v úhrnu za zdaňovací období přesáhnou částku, která vznikne vynásobením průměrného stavu úroků a půjček poplatníka v daném zdaňovacím období a průměrné úrokové sazby na mezibankovním trhu depozit pro splatnost 12 měsíců (PRIBID, PRIBOR) zvýšené o čtyři procenta,

2. plynou z úvěrů a půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka (tedy z takzvaných podřízených dluhů),

3. plynou z úvěrů a půjček, u kterých úrok nebo výnos je zcela nebo částečně odvozován z výsledku hospodaření poplatníka,

4. jde o částku, o kterou úhrn všech úvěrů a půjček (od spojených i nespojených osob) v průběhu zdaňovacího období převyšuje šestinásobek vlastního kapitálu (od roku 2009 pak čtyřnásobek vlastního kapitálu),

5. jde o částku, o kterou úhrn úvěrů a půjček od spojených osob převyšuje dvounásobek vlastního kapitálu (je-li příjemcem úvěru banka nebo pojišťovna, jedná se o trojnásobek vlastního kapitálu).

Existují zde ale následující omezení:

Uvedená kritéria číslo 1 až 4 se neuplatní v případě, že finanční náklady poplatníka ve zdaňovacím období nepřevýšily celkově jeden milion korun.

Do úvěrů a půjček se nepočítají úvěry a půjčky, z nichž jsou úroky součástí vstupní ceny majetku, a dále bezúročné úvěry a půjčky.

Postup výpočtu daňově neuznatelných úroků

Každé uvedené kritérium se posuzuje samostatně. Finanční náklady se tedy testují výše uvedenými body a neuznatelné úroky vyčíslené podle jednotlivých kritérií se sečtou. Ministerstvo financí k tomu připravilo metodiku ve formě vzorců: Obsahuje je sdělení MF k aplikaci ustanovení § 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, čj. 15/103 445/2007–151.

Nová pravidla se uplatní na úvěrové smlouvy a smlouvy o půjčkách uzavřené po 1. lednu 2008 a dále na dodatky ke stávajícím smlouvám, které budou uzavřeny po 1. lednu 2008. Od začátku roku 2010 se nová pravidla budou vztahovat na veškeré úvěry a půjčky (tj. i na smlouvy uzavřené před 1. lednem 2008).

Ustanovení o nízké kapitalizaci neplatí pro fyzické osoby a dále pro poplatníky, kteří nejsou založeni za účelem podnikání, stejně jako pro burzu cenných papírů.

Připravované změny

V připomínkovém řízení je nyní novela zákona o daních z příjmů, která má vstoupit v účinnost od 1. ledna 2009. Podle jejích přechodných ustanovení budou mít poplatníci možnost postupovat podle této novely již ve zdaňovacím období započatém v roce 2008. Vzhledem k neukončenému připomínkovému řízení však ještě konečná podoba úpravy nízké kapitalizace může doznat změn.

Novela navrhuje následující změny ohledně nízké kapitalizace:

• zruší se platnost uvedených kritérií číslo 1 a 4,

• zbývající kritéria se budou uplatňovat ve všech případech (pro kritéria číslo 2 a 3 se ruší podmínka pro jejich aplikaci ve výši jednoho milionu korun finančních nákladů ve zdaňovacím období),

• do celkové výše úvěrů a půjček od spojených osob se nebudou zahrnovat úvěry, jejichž úroky jsou daňově neuznatelné již podle kritérií číslo 2 a 3.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Volby 2017: vše, co potřebujete vědět
Jak se rychle a snadno zorientovat v německých volbách
Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?
Auta
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším…
Jak a kde zařídit výměnu řidičáku v roce 2017?
Vyberte nejlepší auta roku 2018 a vyhrajte ceny za 300 000 Kč
Socialistická auta, která byla (aspoň v něčem) lepší než ta „západní“
Land Rover míří také na silnice. Road Rover bude luxusní elektromobil
Technologie
eBay u produktů zakázal vodoznaky. Chce krásné čisté fotky jako z katalogu
Twitter Lite pro Android si v Česku nezkusíte, můžete ale zamířit do prohlížeče
Cetin spustil mapu pokrytí VDSL. Řekne také, jestli vás brzy čeká zrychlování
Někteří lidé se ve Windows 8.1 nemohou přihlásit prostřednictvím účtu Microsoft
iFixit rozebral nové iPhony 8 do posledního šroubku. Apple zmenšil akumulátor
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít