Nepromarnit šanci

07. března 2008, 13:40 - Lukáš Poddaný
07. března 2008, 13:40

Je třeba věnovat pozornost podmínkám na finanční podporu cestovního ruchu

Čeští investoři si již zvykli, že při uskutečňování svých projektů nemusejí být odkázaní pouze na vlastní finanční zdroje, popřípadě úvěry a půjčky, ale že část nákladů mohou získat z fondů Evropské unie. Tento závěr platí i pro aktivity v oblasti cestovního ruchu, která dosud nepatřila k „nejviditelnějším“ projektům podporovaným z fondů EU, jako je dopravní infrastruktura.
Z fondů Evropské unie je na podporu České republiky vedoucí ke zlepšení životní úrovně obyvatel určeno více než 750 miliard korun. Tyto nemalé prostředky budou rozděleny v souladu s podmínkami upravenými jednak v tematických a regionálních operačních programech, jednak v těch, které navazují na evropskou územní spolupráci. Prvním důležitým krokem potenciálních žadatelů o podporu z fondů EU je určení vhodného programu, který co možná nejvíce odpovídá jejich záměru. Z pohledu finanční podpory pro oblast cestovního ruchu jsou pro žadatele nejdůležitější takzvané regionální operační programy a program evropské územní spolupráce. Ten obsahuje dílčí operační programy pro podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a některými sousedními státy (Slovensko, Polsko, Rakousko) nebo jednotlivými německými spolkovými zeměmi (Bavorsko, Sasko).

Regionální operační programy

Pro účely čerpání finančních prostředků z fondů EU je Česká republika rozdělená do sedmi regionů soudržnosti (Severozápad, Severovýchod, střední Čechy, Jihozápad, Jihovýchod, Moravskoslezsko a střední Morava) tvořených vždy alespoň jedním krajem. Pro každý z uvedených regionů byl vypracován regionální operační program, který upravuje, zda vůbec, v jaké míře a především pro jaké projekty se lze o podporu v cestovním ruchu ucházet. Specifické postavení zaujímá v rámci regionálních operačních programů hlavní město Praha, která jako jediný region soudržnosti v České republice nesplňuje podmínky pro podporu hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů. Žadatelé o podporu v pražském regionu jsou proto odkázáni na podmínky popsané v operačních programech Praha konkurenceschopnost a Praha adaptabilita, v nichž cestovní ruch nepatří k prioritně podporovaným oblastem.
Všechny regionální operační programy schválila Evropská komise v prosinci 2007. Následně byly rovněž vyhlášeny první výzvy pro oblasti podpory cestovnímu ruchu. Vlastní žádost je možné předložit po zveřejnění výzvy regionální rady jednotlivého regionu soudržnosti.
Cestovní ruch již národní strategický referenční rámec označil za významný segment české ekonomiky jak vzhledem k podílu na celkové zaměstnanosti v České republice, tak ke značnému potenciálu zdejších historických, kulturních a přírodních památek. Za velkou výzvu pro budoucí projekty bylo označeno zejména překonání sezonní orientace většiny turistické infrastruktury i její nerovnoměrné koncentrace (v čele s Prahou a horskými oblastmi) a také prohloubení spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem.

Podpora projektů a její příjemci

Ačkoli se důraz na oblasti podpory cestovnímu ruchu v jednotlivých regionech soudržnosti liší dle jejich historických a geografických souvislostí, lze pro většinu z nich najít společného jmenovatele aktivit. K projektům, které mohou získat podporu, patří především výstavba ubytovacích kapacit, budování turistických stezek a cyklotras, rekonstrukce a revitalizace památek nebo zvýšení kvality informačních a turistických center.
Preference projektů vyplývají z nastavení výběrových kritérií a jejich bodového ohodnocení, například dle přizpůsobivosti rodinám s dětmi nebo osobám se sníženou pohyblivostí. Z tohoto důvodu je vhodné se vedle formálních a dalších podmínek, za kterých je možné podporu získat, seznámit i s těmito kritérii a zhodnotit míru úspěšnosti projektu.
Okruh potenciálních příjemců podpory z fondů Evropské unie je široký. O podporu se mohou ucházet veřejné subjekty (kraj, obec, organizační složky státu), podnikatelé (malé a střední podniky, v některých případech se vyžadují zkušenosti z oblasti cestovního ruchu) i například nestátní neziskové organizace.
Uchazečům o podporu v oblasti cestovního ruchu lze doporučit, aby věnovali maximální pozornost jednotlivým regionálním operačním programům, prováděcím dokumentům i těm v rámci zveřejněné výzvy - především pokynům pro žadatele a příjemce. Jejich obsah určuje okruh podporovaných projektů i příjemců podpory a současně poskytuje vodítko pro přípravu klíčových dokumentů při podávání žádosti, například formuláře žádosti a studie proveditelnosti.

Souvislosti
Z fondů EU je na podporu ČR určeno 750 miliard korun.
V prosinci 2007 Evropská komise schválila regionální operační programy.
ČR je rozdělená do sedmi regionů soudržnosti s vlastními regionálními programy na podporu cestovního ruchu.
Praha má specifické postavení, protože nesplňuje podmínky pro podporu hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých regionů.

Kriteria
V oblasti cestovního ruchu jsou pro žadatele nejdůležitější regionální operační programy a program evropské územní spolupráce, a proto by se měli seznámit s jejich podmínkami.
Podporu mají možnost získat projekty zaměřené na výstavbu ubytovacích prostor, budování turistických stezek a cyklotras, rekonstrukci a revitalizaci památek a zvýšení kvality informačních a turistických center.
O podporu se mohou ucházet veřejné subjekty, podnikatelé i nestátní neziskové organizace.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Opel začal přijímat objednávky na Insignii Country Tourer a Exclusive. Český trh si ještě počká
BMW X5 M a X6 M přicházejí v absolutně černé edici Black Fire
Lada ukázala sériovou Vestu SW a Vestu Cross. Nová kombi vypadají opravdu dobře
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Technologie
Virtuál Kaktus zruší FB zdarma i zpomalené surfování. Data ale budou levnější
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Google News po letech v novém. Zpřehledňuje orientaci v obsahu členěním do karet
Microsoft uvolnil dávku oprav pro Windows, které se někteří smí vyhnout
Další kousek skládačky. Amazon spustil český Markeplace
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít