Nepostradatelný nástroj

11. prosince 2007, 11:35 - Petr Holešínský
11. prosince 2007, 11:35

Insolvenční rejstřík

Novým a důležitým instrumentem insolvenčního řízení bude insolvenční rejstřík. O jeho významu a důležitosti pro insolvenční řízení také svědčí, že zejména kvůli zdržení s jeho zprovozněním byla posunuta účinnost insolvenčního zákona na 1. ledna 2008. Bez funkčního insolvenčního rejstříku by totiž tento zákon nemohl být v praxi vůbec aplikován.

Veřejný informační systém.

Insolvenční rejstřík bude veřejně přístupným informačním systémem veřejné správy, který bude obsahovat nejen seznam dlužníků, insolvenčních správců, ale i další informace, jež zákon stanoví - včetně listin v insolvenčních spisech. Zápisy do něj však nebudou konstitutivní povahy, protože nejde o obdobu obchodního rejstříku. Rejstřík bude veřejně přístupný - s výjimkou údajů, které stanoví insolvenční zákon. Informace do rejstříku budou dodávat krajské, vrchní soudy a Nejvyšší soud.

Správa rejstříku.

Správcem systému bude ministerstvo spravedlnosti a na jeho webových stránkách bude rejstřík dostupný. Na žádost jakékoli osoby vydá ministerstvo nebo insolvenční soud žadateli úředně ověřený výstup z informačního systému veřejné správy. Ten bude obsahovat údaje z insolvenčního rejstříku nebo informaci o tom, že požadovaný údaj v něm není veden.

Urychlení řízení.

Insolvenční zákon stanoví mnoho poměrně krátkých lhůt a lze předpokládat, že tato skutečnost významně urychlí insolvenční řízení proti dosavadnímu konkurznímu. Součástí záměru urychlit insolvenční řízení bylo i zřízení možnosti doručovat některá rozhodnutí a jiné listiny prostřednictvím insolvenčního rejstříku. Tímto způsobem by měly být odstraněny průtahy vznikající v současném konkurzním řízení v souvislosti s doručováním písemností a se zveřejňováním různých písemností na úřední desce příslušného konkurzního soudu a v Obchodním věstníku. Tím, že insolvenční rejstřík bude obsahovat insolvenční spisy, založil zákonodárce princip, podle něhož se informace ze spisu získávají na opačné zásadě, než která platí v obecném občanském soudním řízení. V tom je soudní spis přístupný pouze účastníkům řízení. Jiným osobám, jen když je jim ku prospěchu právní zájem na nahlédnutí do spisu a soud je povolí.

Doručování písemností.

Kromě základní informační funkce má insolvenční rejstřík také zásadní význam při doručování písemností. V tomto ohledu se zcela mění pravidla hry. Takzvané prosté doručení písemnosti bude prováděno jejím zveřejněním v insolvenčním rejstříku. U osob, u nichž insolvenční zákon předepisuje „zvláštní“ způsob doručení, se předpokládá, že písemnosti budou doručovány na adresu, kterou uvedou jako kontaktní ve svém posledním podání adresovaném soudu. Když se písemnost nepodaří na tuto adresu dodat - pošta bude například uvádět, že adresát je na uvedené adrese neznámý nebo se na ní nezdržuje -, soud i takovým osobám doručí písemnost tím způsobem, že ji zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Písemnost se bude považovat za doručenou v okamžiku jejího zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Nemělo by se tedy jako dosud stávat, že v pozdějších fázích insolvenčního řízení bude stále zpochybňováno doručení dřívějších písemností - včetně soudních rozhodnutí.

Prostředek k transparentnosti.

Lze předpokládat, že insolvenční rejstřík se s ohledem na uvedené stane běžně používaným prostředkem. Díky němu by měl být naplněn princip sledovaný zákonodárcem - konkurz je věc veřejná, a tudíž obsah insolvenčních spisů by měl být prostřednictvím tohoto média dostupný každému s přístupem k internetu. V podstatě lze říct, že díky insolvenčnímu rejstříku bude insolvenční spis on-line a veřejnost včetně novinářů si bude moci o každém insolvenčním řízení opatřit požadované informace.

Praktický dopad.

Zejména před uzavřením významných smluv či před poskytnutím jejich plnění bude s ohledem na účinky zveřejnění některých informací či rozhodnutí v insolvenčním rejstříku vhodné v něm prověřit statut příslušného smluvního partnera. Všichni se tak budou moci rozhodovat na základě úplné informace o průběhu konkrétního řízení - včetně toho, do jakého stavu se příslušné řízení dostalo, respektive informace, že smluvní partner není v úpadku. Mnoho insolvenčních řízení totiž určitě skončí na samém začátku, protože se ukáže, že dlužník není v úpadku. Celkově by měl insolvenční rejstřík pomoci zajistit transparentnost, rychlost, hospodárnost a efektivitu insolvenčního řízení. Dle informací ministerstva spravedlnosti se očekává, že systém bude zcela funkční asi v polovině příštího roku.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Ve čtvrtek je svátek! Obchody zůstanou zavřené
Úsporné bydlení: do čeho investovat, abychom ušetřili
Nelíbí se vám na vysoké? Studium můžete ukončit, změnit nebo přerušit
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Auta
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším…
Jak a kde zařídit výměnu řidičáku v roce 2017?
Vyberte nejlepší auta roku 2018 a vyhrajte ceny za 300 000 Kč
Socialistická auta, která byla (aspoň v něčem) lepší než ta „západní“
Land Rover míří také na silnice. Road Rover bude luxusní elektromobil
Technologie
GeForce GTX 1070 Ti by tu mohla být už za měsíc. Skoro tak rychlá, jako GTX 1080?
Intel vydává Core i9-7980XE, i9-7960X a dobývá zpět trůn nejrychlejšího CPU pro PC
eBay u produktů zakázal vodoznaky. Chce krásné čisté fotky jako z katalogu
Twitter Lite pro Android si v Česku nezkusíte, můžete ale zamířit do prohlížeče
Cetin spustil mapu pokrytí VDSL. Řekne také, jestli vás brzy čeká zrychlování
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít