Neplatnost rozhodčích doložek?

27. dubna 2010, 14:54 - Tomáš Matějovský
27. dubna 2010, 14:54

Rozhodčí řízení je určeno především pro řešení sporů mezi obchodními společnostmi

V posledních letech se v českém právním prostředí zvýšila obliba dávat do smluv různého druhu rozhodčí doložky. Nejen kvůli pomalému civilnímu soudnictví, ale i proto, že zejména ve spotřebitelských smlouvách si silnější strana může vybrat soukromou rozhodčí společnost, která bude řešit její spory v rozhodčím řízení, což se často bagatelizuje. Tím fakticky silnější strana znemožňuje řešení sporu před běžným soudem nebo jiným nezávislým orgánem zaručujícím nestrannost a objektivitu rozhodování dle českého práva.

Druhy řízení

Tato rozhodčí doložka bývá často záměrně strohá a v důsledku textové nenáročnosti nenápadně začleňována do smlouvy či obchodních podmínek. A mnohdy obsahuje pouze odkaz na konkrétní soukromou rozhodčí společnost, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, na její pravidla pro vedení rozhodčího řízení a na její poplatky.
Dle českého zákona o rozhodčím řízení se mohou účastníci doložky – smlouvy – dohodnout, bude-li jejich spory rozhodovat ad hoc rozhodce (rozhodci), nebo stálý rozhodčí soud, jímž je v České republice například ten při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. S doložkami odkazujícími na stálý rozhodčí soud a na jeho pravidla nemívají soudy vážné problémy. U soukromých rozhodčích společností či ad hoc rozhodců se však situace z různých důvodů liší.

Průlomová rozhodnutí

Loni 28. května vydal Vrchní soud v Praze stěžejní rozhodnutí č. 12 Cmo 496/2008. Navazovalo na rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky 32 Cdo 2312/2007 z 21. ledna 2009. Nejvyšší soud i Vrchní soud v Praze v rozhodnutích shodně judikovaly, že soukromé rozhodčí společnosti nejsou k činnosti zřízeny na základě zákona. A ten u nich nereguluje možnost vytvářet „vlastní pravidla“ ani neukládá povinnost je publikovat v Obchodním věstníku, jako je tomu u stálých rozhodčích soudů. Proto dle obou institucí není možné, aby rozhodčí doložka pouze odkazovala na jednací či poplatkový řád takové společnosti. Přičemž ty by se automaticky staly její součástí, a proto byly závazné pro obě strany.
Nedovolenost takového odkazu na jednací či poplatkový řád nemůže navíc dle rozhodnutí Nejvyššího soudu zhojit ani prohlášení stran v rozhodčí doložce, že se s pravidly „seznámily“.

Soulad se směrnicí

Uvedená soudní rozhodnutí jsou v souladu s požadavky evropské směrnice Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993 o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách, ačkoli na ni přímo neodkazují. České soudy také pravděpodobně vzaly v úvahu judikaturu Evropského soudního dvora, zejména věc č. C-168/05 – Elisa María Mostaza Claro versus Centro Móvil Milenium SL. Ta se týkala zrušení rozhodčího nálezu vnitrostátními soudy, protože řízení bylo zahájeno na základě rozhodčí doložky coby nepřiměřené smluvní podmínky dle směrnice.
Vzkaz Evropského soudního dvora i českých soudů je jasný. Rozhodčí řízení je určeno především pro řešení sporů mezi obchodními společnostmi. Pokud bude spor mezi obchodní společností a koncovým zákazníkem řešen v rozhodčím řízení, mělo by tak být učiněno za přísných podmínek rovnosti. A v souladu s přiměřeným jednacím řádem, s nímž se obě strany prokazatelně seznámily, jako je tomu u stálých rozhodčích soudů.
Zareagovali i čeští zákonodárci. V současnosti je ve třetím čtení novela zákona o rozhodčím řízení. Ta původně zakazovala rozhodčí řízení u smluv o úvěru spotřebitelském a na stavební spoření. Pozměňovací návrh však výčet smluv rozšířil na hypoteční úvěr a penzijní a životní pojištění. A zároveň umožní, aby spor řešil stálý rozhodčí soud, pokud se na tom po jeho vzniku strany dohodnou.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
Galerie: Range Rover nafocený na nejhezčích místech Severní…
BMW chystá ostré SUV X3 M jako soupeře pro Porsche Macan Turbo
Renault-Alpine A110 vypadá při testování na Nordschleife docela schopně
Dopravní nehoda v zahraničí: Jak získat odškodnění?
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Technologie
Potvrzeno: Samsung chystá duální foťák a okopíruje přitom princip od Huawei
Laserový projektor od Xiaomi vykouzlí 150palcový obraz jen 50 cm od stěny
NAND Flash se zápisem QLC je skutečností. Toshiba ji začíná vyrábět, jeden čip má 96 GB
Virtuál Kaktus zruší FB zdarma i zpomalené surfování. Data ale budou levnější
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít