Neplatit daň za jiné

06. září 2011, 12:10 - Boris Gnoth
06. září 2011, 12:10

Dubnová novela zákona o DPH stále vyvolává mnoho nejasností. Pomůže několik praktických doporučení.

V dubnu letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o dani z přidané hodnoty. Plátci daně si již stačili na většinu změn zvyknout, nicméně stále existují ustanovení, jejichž zavedení do praxe je spojeno s celou řadou nejasností. Mezi tyto situace bezesporu patří i použití dvou nových institutů – takzvaného ručení za nezaplacenou daň a zvláštní způsob zajištění daně.

Ručení za nezaplacenou daň

Dle důvodové zprávy k novele je cílem obou těchto institutů boj proti daňovým únikům. V případě ručení za nezaplacenou daň plátce – příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň svého dodavatele do výše daně ze zdanitelného plnění, pokud k okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo vědět měl a mohl, že:
- daň uvedená na daňovém dokladu nebude dodavatelem úmyslně zaplacena, nebo
- poskytovatel plnění se úmyslně dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
- dojde ke zkrácení daně nebo vylákání daňové výhody.
Příjemce plnění ručí také za nezaplacenou daň, pokud je úplata za poskytnuté plnění bez ekonomického opodstatnění zcela zjevně odchylná od obvyklé výše.
Ve všech těchto případech si správce daně bude muset před uplatněním ručitelského závazku vůči odběrateli učinit relevantní úsudek o splnění výše uvedených podmínek, přičemž důkazní břemeno bude v těchto případech ležet na straně finančního úřadu.

Zvláštní způsob zajištění daně

Druhou novinkou, se kterou se plátci daně setkali, je možnost úhrady daně z přidané hodnoty z přijatých plnění přímo finančnímu úřadu. Této možnosti mohou využít plátci daně dobrovolně, právě z důvodu vyhnutí se ručení za nezaplacenou daň. V případě použití tohoto postupu příjemce plnění uhradí poskytovateli plnění pouze hodnotu závazku bez DPH, přičemž daň odvede přímo finančnímu úřadu poskytovatele plnění. Generální finanční ředitelství připravilo s ohledem k této povinnosti informaci, která určuje způsob splnění této povinnosti vůči správci daně. Správce daně přijatou platbu zaeviduje na zvláštní depozitní účet poskytovatele plnění a následně jej použije na „úhradu“ jeho daňové povinnosti z titulu DPH.

Problémy v praxi

Nový postup přináší celou řadu problémů, z nichž vybíráme alespoň ty nejčastější:
Informační povinnost dodavatele Daňový předpis nestanoví odběrateli povinnost informovat dodavatele o tom, že DPH z přijatých faktur bylo zaplaceno finančnímu úřadu. Dodavatel tak jen s obtížemi zjistí, že finanční úřad eviduje v jeho prospěch přijaté platby z titulu zajištění DPH. Vzhledem k zásadě mlčenlivosti není zcela jednoznačné, zda správce daně může vůbec odhalit identitu subjektu, který tuto daň ve prospěch dodavatele zaplatil.

Úhrada pouze části DPH Pokud odběratel zaplatí správci daně pouze část DPH, a dodavatel bude počítat s úhradou daně celé, bude případná sankce finančního úřadu za pozdní úhradu DPH plně dopadat na poskytovatele plnění.

Vrácení DPH státem Vznikne-li poskytovali ve zdanitelném období nadměrný odpočet, vrátí mu jej správce daně bez žádosti do třiceti dnů po jeho vyměření. V případě, že nadměrný odpočet je vykázán v období, kdy příjemce plnění provedl zajištění, je cesta k fyzickému získání peněžních prostředků náročnější. Nejdříve správce daně musí formálně převést tyto finanční prostředky na osobní účet poplatníka. Ten musí nejdříve písemně požádat o jejich vrácení, přičemž správce daně má na jejich vrácení lhůtu třiceti dnů.

Dopad na cash flow Ekonomický dopad tohoto institutu je rovněž velmi závažný, a to snížení objemu finančních prostředků, které bude mít odběratel k dispozici. DPH uhrazenou odběratelem přímo správci daně totiž nebude mít k dispozici

Daňovým subjektům lze doporučit několik rad: - Komunikujte se svými obchodními partnery ohledně úhrad pohledávek. Jakmile dojde k částečné úhradě, ověřte si, zda odběratel nechce použít zajištění daně.
- Smluvně si ošetřete se svými obchodními partnery postup pro případ zajištění daně. Jak bude sankcionována pozdní úhrada zajištění správci daně?
- Komunikujte s vaším správcem daně. Zjistěte, jaká částka DPH bude uhrazena z depozitního účtu, a zbylou část DPH uhraďte. Vykážete-li nadměrný odpočet na DPH, a zároveň vám bude zajištěna daň, písemně požádejte o její vrácení. Připravte si alternativní cash flow plán zohledňující potenciální výpadek DPH z uskutečněných plnění.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít