Nejpodstatnější novinky zákoníku práce

29. května 2006, 00:00 - admin
29. května 2006, 00:00

* Dosud platná zásada „co není dovoleno, je zakázáno“ se mění na liberální „co není zakázáno, je dovoleno“. * Zavádí větší smluvní volnost a posiluje úlohu kolektivních smluv. Mnohé záležitosti si zaměstnanci a zaměstnavatelé mohou dojednat odlišně od obecné úpravy.

 • Dosud platná zásada „co není dovoleno, je zakázáno“ se mění na liberální „co není zakázáno, je dovoleno“.
 • Zavádí větší smluvní volnost a posiluje úlohu kolektivních smluv. Mnohé záležitosti si zaměstnanci a zaměstnavatelé mohou dojednat odlišně od obecné úpravy.
 • Kolektivní smlouvu stačí uzavřít jen s největší odborovou organizací.
 • Zavádí se takzvaná konta pracovní doby.
 • Odbory budou oprávněny zakázat práci přesčas a v noci, která by ohrožovala bezpečnost a zdraví zaměstnanců. 
 •  Odborářského funkcionáře nelze propustit ani rok po skončení jeho odborové funkce.
 • Odstupné bude činit nejméně trojnásobek průměrného výdělku.
 • Lidé s nemocí z povolání nebo po pracovním úrazu dostanou při propuštění odstupné ve výši dvanáctinásobku svého průměrného platu.
 • Možnost zavedení výkonu práce z domova a dohody o příslibu zaměstnání.
 • Všechny pracovní smlouvy se musí uzavírat písemně.
 • Sjednocení výpovědní doby na dva měsíce pro zaměstnance i zaměstnavatele.
 • Při výpovědi z organizačních důvodů se nemusí nabízet volné náhradní místo.
 • Zdravotně postiženým a osamělým rodičům s dětmi do 15 let nebude nutné sehnat náhradní zaměstnání nebo jim vyplácet náhradu mzdy.
 • Jednodušší výpověď pro porušení pracovních povinností.
 • Zaměstnavatel musí dodržovat zásadu poskytování stejné mzdy nebo platu a jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, popřípadě odměny za stejnou práci a za práci stejné hodnoty.
 • Zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance.
 • Zaměstnavatel nesmí požadovat ani sjednat zajištění závazku v pracovněprávním vztahu, s výjimkou konkurenční doložky a srážek z příjmu z pracovněprávního vztahu.
 • Při přijímání do zaměstnání je výslovně zakázáno ptát se na věci bezprostředně nesouvisející s výkonem práce (například těhotenství, rodinné a majetkové poměry, sexuální orientaci, původ, členství v politických stranách nebo víru).
 • Jmenovat zaměstnance do funkce bude možné i jen na dobu určitou.
 • Je zakázáno, aby firma mohla zaměstnance (byť po vzájemné dohodě) zapůjčit na přechodnou dobu k jinému zaměstnavateli. To mohou pouze agentury práce s povolením ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Zaměstnavatel neodpovídá zaměstnanci za škodu na dopravním prostředku, který použil při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním bez jeho souhlasu. Rovněž neodpovídá za škodu, která vznikne na nářadí, zařízeních a předmětech zaměstnance potřebných pro výkon práce, které použil bez jeho souhlasu.
 • Roční limit pro dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se zvyšuje ze 100 na 150 hodin.
 • Délka stanovené týdenní pracovní doby nesmí překročit u zaměstnanců mladších 18 let 30 hodin týdně s tím, že délka směny v jednotlivých dnech nesmí přesáhnout šest hodin.
 • Zákaz přenášet riziko na zaměstnance. Zaměstnavatel tedy nesmí (smluvně ani jinak) rozšiřovat odpovědnosti za způsobenou škodu zaměstnancem. Nemůže na něj přenášet vlastní riziko vyplývající z podnikání. Za zakázku tedy klientovi odpovídá zaměstnavatel, ne zaměstnanec.

PLUSY A MINUSY NOVÉHO ZÁKONÍKU

+  Nahrazuje desítky jiných předpisů a slučuje je v jediný.

+  Zavádí takzvaná konta pracovní doby.

+  Zjednodušuje výpovědní doby u některých skupin zaměstnanců.

+  Teoreticky vychází ze zásady „Co není zakázáno, je dovoleno“.

-  Norma je rozsáhlá, nesystematická a pro laiky nepřehledná.

-  Některá ustanovení výrazně omezují smluvní svobodu.

-  Posiluje pozici odborářských funkcionářů.

-  Zákoník není výsledkem kompromisu, byl přijat „rudo-červenou koalicí“ přes odpor zaměstnavatelů, Senátu i prezidenta republiky.

-  Nerespektuje moderní trendy v zaměstnávání a potřebu větší pružnosti pracovního trhu.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
 • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

 • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

 • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

 • Firma s hypotékami za 22 miliard

 • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

 • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

 • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

 • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

 • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít