Nejčastější chyby žádostí o dotaci

01. listopadu 2004, 00:00 - admin
01. listopadu 2004, 00:00

FONDY EVROPSKÉ UNIE Už čtyři měsíce přijímají pracovníci CzechInvestu žádosti podnikatelů o podporu z Operačního programu Průmysl a podnikání. Na základě zkušeností pracovníků CzechInvestu jsme připravili přehled nejčastějších chyb a také návod, jak se jich vyvarovat.

FONDY EVROPSKÉ UNIE Už čtyři měsíce přijímají pracovníci CzechInvestu žádosti podnikatelů o podporu z Operačního programu Průmysl a podnikání. Na základě zkušeností pracovníků CzechInvestu jsme připravili přehled nejčastějších chyb a také návod, jak se jich vyvarovat. CHYBY A NEJASNOSTI PŘI DORUČENÍ ŽÁDOSTI

* špatně svázané a podepsané originály a kopie žádosti

Originál žádosti musí být sešitý v levém horním rohu, spoj přelepen, orazítkován a podepsán členem statutárního orgánu právnické osoby (podle výpisu z obchodního rejstříku), který je oprávněn jednat jménem firmy. V případě fyzické osoby se podepisuje tato osoba. Musí být uveden počet listů žádosti. Žádost musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem firmy a každá strana žádosti musí být parafována.

Kopie žádosti musí být rovněž sešita v levém horním rohu, spoj musí být přelepen, orazítkován, podepsán, musí zde být uveden počet listů žádosti. Kopírujte až parafovaný a podepsaný originál.

* dodání příloh žádosti v nevyhovující podobě

Přílohy musejí být dodány v originále či v ověřené kopii (notářem, případně úřadem oprávněným ověřovat dokumenty), sešity v levém horním rohu, spoj přelepený, orazítkovaný, opatřený podpisem; musí být uveden počet listů přílohy. Pokud přílohu nelze sešít, je nutné parafovat každý její list. Jestliže se uvedený počet listů neshoduje se skutečností z důvodu jednostranného nebo oboustranného kopírování originálu, je třeba uvést skutečný počet listů, nikoli počet listů originálu, a to s poznámkou, proč došlo k nesouladu.

* chybějící snímek z katastrální mapy v přílohách, ačkoli to program vyžaduje * podání žádosti v nesprávném počtu vyhotovení, celý balík je špatně označen Žádost je nutné dodat v jednom originále a čtyřech kopiích, pouze u programu Reality v jednom originále a jedné kopii. Formulář žádosti a vybrané přílohy se předkládají rovněž elektronicky na CD nebo disketě (nikoli e-mailem). To vše v zalepeném balíku nadepsaném následujícími údaji: jméno/název žadatele, adresa žadatele, program, do kterého se žádost podává (v případě programu Inovace také údaj, zda jde o žádost o dotaci, úvěr či kombinovanou). NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A NEJASNOSTI V OBSAHU

* nejasnosti spojené se spolufinancováním

V příloze „Prokázání spolufinancování“ je třeba prokázat zdroje spolufinancování na celý projekt bez ohledu na dotaci. Dále je třeba, aby žadatel plátce DPH - doložil finanční krytí na celou částku včetně DPH, a to i v případě, že DPH reálně hradit nebude (pořizuje si např. technologie ze zahraničí). Spolufinancování se prokazuje čestným prohlášením, v případě financování úvěrem alespoň příslibem poskytnutí úvěru. Příslib může být i nezávazný a lze jej předložit nejpozději v době přípravy podkladů pro hodnotitelskou komisi.

* nesrozumitelnost termínu „de minimis“ Podpora de minimis představuje tzv. podporu malého rozsahu. Protože je tato podpora natolik nízká, že nemůže výrazně ovlivnit hospodářskou soutěž, platí pro ni volnější pravidla než pro běžnou veřejnou podporu. Musejí být ale splněna následující kritéria: 1) Celková výše podpory de minimis udělená jednomu podniku nesmí během tří let přesáhnout částku 100 tisíc eur. Tento strop se vztahuje na veškerou podporu udělenou jednomu podniku bez ohledu na to, v rámci kterého programu či opatření byla poskytnuta. 2) Strop ve výši 100 tisíc eur zahrnuje částky dotací před přímým zdaněním a rovněž nefinanční podporu (v tomto případě je výše podpory vyjádřena v hrubém ekvivalentu). Podpora de minimis jde nad rámec stanovené procentuální výše dotace z programů podpory OPPP (nejčastěji 46 %), pouze nesmí být překročena maximální nominální výše podpory stanovená programem (např. jeden milion korun u programu Marketing). * nejasnosti týkající se definice malého a středního podniku

Definice malého a středního podniku (MSP) vychází ze sledování tří základních kriterií:

1) Počet zaměstnanců (méně než 250)

2) Ekonomické ukazatele (aktiva v rozvaze podniku nesmí přesáhnout 27 milionů eur nebo čistý obrat nesmí přesáhnout 40 milionů eur u podnikatelů vedoucích účetnictví, u podnikatelů vedoucích daňovou evidenci se hodnoty vztahují k vykázanému majetku, resp. k příjmům podléhajícím dani z příjmu)

3) Nezávislost (zda v podniku nemá 25 a více procent základního kapitálu nebo hlasovacích práv podnik nebo více podniků, které nejsou malým a středním podnikem).

Počet zaměstnanců a ekonomické ukazatele jsou sledovány minimálně v posledních dvou uzavřených účetních obdobích (má-li podnik tak dlouhou historii), zatímco kritérium nezávislosti se sleduje k rozhodnému okamžiku (tj. ke dni podání žádosti). Je třeba zdůraznit, že při stanovení počtu zaměstnanců a ekonomických kriterií se sčítají hodnoty žadatele i všech podniků, ve kterých disponuje 25 a více procenty základního kapitálu nebo hlasovacích práv.

* nejasnosti při prokazování historie

Historie žadatele se prokazuje účetními závěrkami a daňovým přiznáním. Jak ale postupovat v případě, když žadatel nepodniká ve stejné právní formě po celou požadovanou dobu? Jestliže žadatel, kterým je právnická osoba, podniká v dané oblasti po dobu kratší než vyžadovanou, posuzují se pro účely splnění podmínky minimální délky působení v dané oblasti též aktivity společníka nebo společníků žadatele, pokud v dané oblasti působili jako fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění již před založením právnické osoby žadatele. n

Stranu připravuje Agentura pro podporu podnikání a investic

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Cnews FM: Zneužívá Microsoft monopolní postavení vůči výrobcům antivirů? [podcast]
Je v pořádku, když vám šéf čte e-maily?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít