Nejčastější chyby zadavatelů

09. října 2006, 00:00 - Ing. PETR MAN
09. října 2006, 00:00

VEŘEJNÉ ZAKÁZKYV čem často chybují zadavatelé veřejných zakázek, pomineme-li naprosto účelová pochybení s cílem nedodržet stanovené postupy a zvýhodnit určitého dodavatele před ostatními?Nejčastější chyby v zadávacím řízení vycházejí zejména z nedostatečné znalosti nového zákona o veřejných zakázkách č.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V čem často chybují zadavatelé veřejných zakázek, pomineme-li naprosto účelová pochybení s cílem nedodržet stanovené postupy a zvýhodnit určitého dodavatele před ostatními?

Nejčastější chyby v zadávacím řízení vycházejí zejména z nedostatečné znalosti nového zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006, platného od 1. července 2006 (dále jen ZVZ) a dále z nedbalosti a nedostatečné pozornosti zástupců zadavatele.

Nejrozšířenější jsou následující nedostatky:

Zadavatel v zadávací dokumentaci nedostatečně přesně vymezí rozsah a specifikaci veřejné zakázky a tím otevírá prostor pro nepřesnosti a chyby dodavatele při zpracování nabídky.

* Zadavatel nedostatečně vymezí hodnotící kritéria v případě hodnocení podle § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ (ekonomická výhodnost nabídky), zejména neuvede jednotlivá dílčí kritéria, a to ani v zadávací dokumentaci, ani v oznámení nebo výzvě o zahájení zadávacího řízení. Způsob či pravidla hodnocení a výběru dodavatele jsou tedy nejasná.

* Zadavatel nestanoví kritéria výběru zájemců při omezení jejich počtu v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním.

* Při hodnocení nabídek nepostupuje zadavatel v souladu s paragrafem 6 ZVZ, tedy porušuje zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

* Při hodnocení jednotlivých nabídek zadavatel nepostupuje podle stanovených kritérií v souladu se zadávací dokumentací.

* Při doložení požadavků na kvalifikaci uchazečem v nabídce neuzná zadavatel splnění kvalifikace podle § 53 odst. 1 písm. f) a h) ZVZ výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a vyřadí takového dodavatele ze zadávacího řízení, ačkoli postupuje v rozporu s § 127 odst. 1 až 4 ZVZ, neboť si takovéto právo v zadávací dokumentaci ani v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení předem výslovně neurčil.

* Nabídku podá dodavatel, který je zároveň subdodavatelem jiného dodavatele ve stejném zadávacím řízení, a zadavatel obě tyto nabídky nevyřadí (§ 69 odst. 2 a 3 ZVZ).

* Nabídku podal uchazeč, který nepožádal o zadávací dokumentaci, ani si ji nevyzvedl, ačkoli zadávací dokumentace nebyla umístěna na veřejně přístupném elektronickém nástroji (§ 48 odst. 2 ZVZ).

* Zadavatel uvádí ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady jako hodnoticí kritéria v zadávacím řízení o přidělení zakázky, což je v rozporu s § 50 odst. 4 ZVZ.

* Při otevírání obálek neumožní zadavatel účast zástupci uchazeče (71 odst. 7 ZVZ).

* Při otevírání obálek s nabídkami sdělí komise zástupcům uchazečů i nabídkovou cenu, což je v rozporu s § 71 odst. 9 - zde je zásadní změna oproti předchozímu zákonu č. 40/2004 Sb.

* Zadavatel požaduje po uchazečích prokázání kvalifikace nad rámec zákona či bez přímé souvislosti se zadávacím řízením.

* Zadavatel nedodrží zákonné lhůty stanovené zákonem pro jednotlivé druhy zadávacích řízení (§ 39 - 43 ZVZ).

* Zadavatel nevyloučí uchazeče, kteří neprokázali svoji kvalifikaci (§ 60 ZVZ).

* Zadavatel naopak vyloučí uchazeče, ačkoli jím podaná nabídka splnila všechny náležitosti a musí být tedy hodnocena.

* Zadavatel umožní dodatečné úpravy nabídek, což je v příkrém rozporu se zákonem.

* Zadavatel zcela opomine uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení či odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení [§ 26 odst. 1 písm. a) a b) ZVZ].

* Zadavatel zruší zadávací řízení v rozporu s § 84 ZVZ.

* (Přehled nejčastějších chyb na straně uchazečů o zakázky jsme přinesli v Profitu č. 33/2006. V čísle 40 jsme se pak podrobně věnovali korupci při veřejných zakázkách a možnému zlepšení současného stavu.)

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít