Navrhované sazby daní

23. července 2007, 00:00 - admin
23. července 2007, 00:00

ZEMNÍ PLYN Jaké jsou představy politiků o konečné podobě ekologické daňové reformy? A kolik podniky zaplatí za energie? Sazba daně má činit 30,60 koruny za MWh spalného tepla.

ZEMNÍ PLYN Jaké jsou představy politiků o konečné podobě ekologické daňové reformy? A kolik podniky zaplatí za energie?

Sazba daně má činit 30,60 koruny za MWh spalného tepla. Od daně je osvobozen plyn

• určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách

• k výrobě elektřiny

• pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno domácnostem

• jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území; toto osvobození se netýká plynu použitého jako pohonná hmota pro soukromá rekreační plavidla vymezená v zákoně o spotřebních daních

• v metalurgických procesech

• k mineralogickým postupům

• nebo k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití vzniká technologické teplo.

Získat plyn osvobozený od daně jinak než výrobou může pouze konečný spotřebitel. Plyn nabytý prostřednictvím plynárenského zařízení je osvobozen v jiném případě. A to tehdy, pokud je odebrán do odběrného místa vybaveného měřidlem, jehož typ a výrobní číslo je uvedeno v povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně.

Od daně je rovněž osvobozen plyn použitý při výrobě nebo zpracování plynu a výrobků, které jsou předmětem daně z minerálních olejů a daně z pevných paliv. Musí však být využitý v prostorách podniku, v němž byl vyroben. Toto osvobození od daně se však nevztahuje na spotřebu plynu pro účely nesouvisející s výrobou nebo zpracováním uvedených výrobků, zejména pak pro pohon vozidel.

Osvobození se týká i plynu, který se v okamžiku vstupu na daňové území nachází v běžných nádržích motorových dopravních prostředků, pracovních strojů, klimatizačních, chladírenských a jiných podobných zařízení a slouží k jejich vlastnímu pohonu a provozu. Běžnou nádrží se pro účely této části rozumí nádrž, která umožňuje přímé použití plynu.

PEVNÁ PALIVA Sazba daně z pevných paliv je 8,5 koruny za gigajoul. Od daně jsou osvobozena pevná paliva určená k použití, nabízená k prodeji nebo použitá

• k výrobě elektřiny

• pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno domácnostem

• k technologickým účelům v podniku, ve kterém byla pevná paliva vyrobena

• jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby po vodách na daňovém území. Toto osvobození se netýká pevných paliv používaných pro soukromá rekreační plavidla vymezená v zákoně o spotřebních daních

• v chemických redukčních procesech ve vysokých pecích

• v metalurgických procesech

• k mineralogickým postupům

• k výrobě koksu

• k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití vzniká technologické teplo.

Nabýt pevná paliva osvobozená od daně jinak než výrobou může pouze konečný spotřebitel.

ELEKTŘINA Sazba daně u elektřiny má činit 28,3 koruny za megawatthodinu.

Od daně je osvobozena elektřina

• ekologicky šetrná

• vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována

• vyrobená ze zdaněných výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně, v zařízeních se jmenovitým elektrickým výkonem do dvou megawattů. Tato elektřina musí být spotřebována přímo, nebo je dodávána prostřednictvím vedení, kterým je dodávána výhradně taková elektřina.

Od daně je osvobozena také elektřina určená k použití nebo použitá

• k technologickým účelům nezbytným pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

• k technologickým účelům nezbytným k udržení schopnosti vyrábět elektřinu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla

• ke krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě

• při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové

• při elektrolytických nebo metalurgických procesech

• k mineralogickým postupům.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít