Náklady prohlídek jdou na vrub zaměstnavateli

16. prosince 2002, 00:00 - Ladislav Jouza, právník
16. prosince 2002, 00:00

Zdravotní péče o zaměstnance je do jisté míry nepříjemně administrovanou zátěží Povinnost zaměstnavatelů zajistit pro všechny své zaměstnance závodní preventivní péči, jejíž součástí jsou od 1. dubna 1992 i lékařské preventivní prohlídky je stanovena v § 40 zákona č. 20/1966 Sb.

Zdravotní péče o zaměstnance je do jisté míry nepříjemně administrovanou zátěží

Povinnost zaměstnavatelů zajistit pro všechny své zaměstnance závodní preventivní péči, jejíž součástí jsou od 1. dubna 1992 i lékařské preventivní prohlídky je stanovena v § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů.

Cíle závodní preventivní péče vyplývají z § 18a tohoto zákona. Činnost, kterou provádějí příslušná zdravotnická zařízení, pak vyplývá z § 35a. Citovanými ustanoveními je v oblasti ochrany zdraví při práci naplňována Úmluva o závodních zdravotních službách (MOP č. 161), do našeho právního řádu zavedená vyhláškou č. 145/1988 Sb., která je v České republice platná od 25. dubna 1989 (zejména čl. 5 a 12).

Vstupní prohlídky

Nedílnou součástí závodní preventivní péče jsou lékařské preventivní prohlídky prováděné za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k práci, včetně vstupních lékařských prohlídek. Zák. práce v § 28 uvádí, že v případech stanovených orgány státní zdravotní správy je zaměstnavatel povinen zajistit, aby se zaměstnanec před uzavřením pracovní smlouvy podrobil vstupní lékařské prohlídce. Vzhledem k tomu, že každý zaměstnavatel je povinen zajistit podle uvedených předpisů závodní lékařskou preventivní péči a sjednat smlouvu (dohodu) s lékařem, který bude tuto péči provádět, je vstupní lékařská prohlídka povinná ve všech případech sjednání pracovní smlouvy. Nevztahuje se na zaměstnance, kteří uzavírají se zaměstnavatelem dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Vstupní lékařská prohlídka je totiž povinná u všech zaměstnavatelů, kde existuje závodní preventivní péče (podrobněji § 9 oddílu III. Směrnic Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 49/1967 publikované jako č. 17/1970 ve Věstníku MZd ČSR reg. v částce 20/1970 Sb.

Úhrada nákladů

Zákoník práce stanoví, že náklady spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí zaměstnavatel (§ 132 odst. 5). Vzhledem k tomu, že podle § 135 odst. 4 písm. b) zák. práce je zaměstnanec povinen podrobit se lékařským prohlídkám stanovenými zvláštními právními předpisy, je absolvování uvedených lékařských prohlídek (včetně vstupních) posuzováno jako úkon (plnění povinností) v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Náklady na tuto činnost by měl hradit zaměstnavatel. Toto stanovisko potvrzuje i § 133 odst. 1 písm. a) zák. práce, podle něhož je zaměstnavatel povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Péče u zvoleného lékaře Pokud jde o úhradu zejména vstupních lékařských prohlídek, které jsou povinné, neexistuje jednoznačný právní výklad, neboť k tomu není ani jednoznačná právní úprava. Povinnost vykonávat lékařské prohlídky zaměstnanců mají zařízení závodní preventivní péče. Absolvuje-li zaměstnanec vstupní lékařskou prohlídku v takovém zařízení nebo u smluvního lékaře zaměstnavatele, je její úhrada obvykle provedena zaměstnavatelem na základě smluvního ujednání o poskytování závodní preventivní péče. Na straně zaměstnavatele je úhrada za tuto prohlídku daňově uznatelným výdajem, a to v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm. j) bod 2 zák. čís. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Absolvuje-li ale zaměstnanec vstupní prohlídku u svého praktického lékaře, kterého si zvolil a s nímž jeho zaměstnavatel nemá uzavřenu smlouvu o poskytování závodní preventivní péče, nemůže být úhrada za vstupní lékařskou prohlídku, daňově uznatelným výdajem (nákladem). Důvodem je právě skutečnost, že zaměstnavatel ji nezajistil v rámci závodní preventivní péče. Nelze ani vyloučit, že vstupní lékařskou prohlídku zaměstnanec sice absolvuje u svého praktického lékaře, ale lékaři ji přímo uhradí zaměstnavatel, např. ze sociálního fondu, ze zisku (příjmu) po jeho zdanění. Z uvedených předpisů tedy vyplývá, že vstupní lékařské prohlídky je povinen vždy hradit zaměstnavatel, pokud je podnikatelského charakteru.

Další lékařské prohlídky

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec absolvoval lékařské prohlídky stanovené právními předpisy. Jde tedy o preventivní prohlídky, uvedené v zákoně čís. 48/1997 Sb., vstupní lékařské prohlídky, které však nemají charakter preventivních prohlídek (§ 28 zák. práce a další předpisy), periodické prohlídky, které vyplývají z předpisu (např. vyhl. čís. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce při stavebních pracech, vyhl. č. 42/1985 Sb., o zajištění bezpečnosti práce s motorovými vozíky) nebo ze lhůt stanovených orgánem hygienické služby. Dále jde o řadové prohlídky, které mají absolvovat zaměstnanci, pro které nejsou stanoveny prohlídky periodické. Opakují se jednou za pět let a u zaměstnanců starších 50 let jednou za tři roky. Mimořádné prohlídky se týkají zaměstnanců, kteří vykonávají epidemiologické závažné činnosti a zaměstnanců, kteří podléhají režimu periodických prohlídek. Výstupní prohlídky se provádějí při skončení pracovněprávního vztahu za účelem zjištění aktuálního zdravotního stavu zaměstnance.

Postup zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnancům, které zdravotnické zařízení jim poskytuje závodní preventivní péči a jakým druhům očkování a jakým lékařským preventivním prohlídkám souvisejícím s výkonem práce jsou povinni se podrobit. Podrobnosti by měl zaměstnavatel upravit v pracovním řádu nebo ve vnitřním pokynu. Zaměstnanec je povinen lékařskou prohlídku absolvovat, jinak by porušil pracovní kázeň. Výjimkou je vstupní lékařská prohlídka, kterou nemusí zaměstnanec absolvovat, ale zaměstnavatel s ním také nesjedná pracovní smlouvu. Úhradu uvedených lékařských prohlídek, které zahrnuje zákon č. 20/1966 Sb., v § 35a do závodní preventivní péče, by měl zajistit zaměstnavatel. Pouze preventivní prohlídky, jak jsou charakterizovány v zákoně č.48/1997 Sb., by měla hradit příslušná zdravotní pojišťovna.

Lékařské prohlídky v zaměstnání

Lékařské preventivní prohlídky v souvislosti s výkonem zaměstnání jsou součástí závodní preventivní péče. Jejich účelem je posoudit zdravotní způsobilost zaměstnance k práci. Tyto prohlídky nelze zaměňovat s preventivními prohlídkami podle § 29 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (nemají charakter prohlídek v rámci závodní preventivní péče). Preventivní prohlídky ve většině případů provádí registrující praktický lékař v rámci léčebné péče. Provádějí se např. v prvém roce života devětkrát, v 18 měsících věku, ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky. Tyto prohlídky hradí příslušná zdravotní pojišťovna.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Jak se vám zvýší splátka hypotéky při refinancování?
8 mýtů, kterým při placení sociálního pojištění nevěřte
Týkají se vás nedoplatky na daních? Pozor, exekutoři už je začali vymáhat
Budete platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti?
Do čeho investovat, abychom ušetřili
Auta
Video: To nejlepší z Goodwood Revival 2017
Také Toyota Auris (ne)míří do terénu. Verze Freestyle přidává plasty, ale nic dalšího
Už i Hyundai přechází na uhlíková vlákna, prozrazuje nový patent
Mazda představila svou Škodu Kodiaq. Sedmimístná CX-8 ale do Evropy nemíří
Hyundai i30 N se už vyrábí. Do konce roku vznikne pouze 1450 exemplářů
Technologie
Některé počítače HP se po servisní aktualizaci Windows 10 spouští 10 minut
Tohle by mohla být revoluce. Pi Charger slibuje první opravdu pohodlné bezdrátové nabíjení
Ovladač od Nvidie způsobuje problémy. Zejména s Nočním osvětlením [Windows Insider]
Naděje v kauze drahých pamětí. Výrobci DRAM konečně investují do zvýšení kapacit
„Nejnebezpečnější“ celebritou je Avril Lavigne, tvrdí experti z McAfee
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít