Na školení lze získat dotace

27. září 2004, 00:00 - admin
27. září 2004, 00:00

FONDY EU Firmy mohou získat příspěvek na školení a vzdělávání pracovníků. Vedle nákupu výukových materiálů ho lze použít například i pro výstavbu objektů firemních školicích zařízení. Cílem programu Školicí střediska je podpora aktivit, které v jednotlivých podnicích a regionech zlepší podmínky pro školení a vzdělávání pracovníků na všech úrovních.

FONDY EU Firmy mohou získat příspěvek na školení a vzdělávání pracovníků. Vedle nákupu výukových materiálů ho lze použít například i pro výstavbu objektů firemních školicích zařízení. Cílem programu Školicí střediska je podpora aktivit, které v jednotlivých podnicích a regionech zlepší podmínky pro školení a vzdělávání pracovníků na všech úrovních. Podpora je poskytována formou přímých dotací, a to zejména na: * výstavbu, rekonstrukci a modernizaci vybavení objektů firemních školicích zařízení * vznik nových oborových vzdělávacích zařízení pro podnikatele v regionech s nedostatečně vyvinutou infrastrukturou pro vzdělávání * vybavení školicích zařízení, nákup výukových materiálů a programů inovačních školicích pomůcek a technik, včetně dálkových kurzů formou e-learningu DEFINICE POJMŮ Školicím zařízením se rozumí objekt nebo jeho část, včetně technického zařízení a zařizovacích předmětů a příslušné technické a dopravní infrastruktury pro podnikové vzdělávání. Školicí zařízení může mít buď oborový charakter (tj. sloužit pro více podnikatelských subjektů), nebo podnikový charakter (tj. slouží především danému podnikatelskému subjektu). Školicí pomůckou se rozumí předměty, stroje, nástroje a zařízení, odborná literatura, technologie nebo software zakoupené nebo vyvinuté pro účely realizace školicího programu. Školicím programem se rozumí obsah použité metody výuky aplikované za účelem dosažení cílů podnikového vzdělávání. PŘÍJEMCE PODPORY

Příjemce podpory musí k datu podání žádosti splňovat především základní podmínky Operačního programu Průmysl a podnikání (OPPP). Musí také splnit zvláštní podmínky programu, tzv. podmínky přijatelnosti projektu. Veškeré požadované doklady a náležitosti jsou specifikovány v podrobných informacích k programu. Program je určen pro podnikatelské subjekty působící v ekonomických oblastech dle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)

* zpracovatelský průmysl

* výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie

* stavebnictví * skladování * činnosti v oblasti výpočetní techniky

* inženýrské činnosti a související technické poradenství

* technické zkoušky a analýzy

Podnikatelský subjekt se může účastnit programu samostatně, nebo jako součást právnické osoby, kterou vytvoří spojením s dalšími podnikateli nebo institucemi (územní samospráva, podnikatelské samosprávy, vzdělávací instituce) za účelem realizace projektu.

UZNATELNÉ NÁKLADY Uznatelné náklady jsou takové, které * byly vynaloženy v souladu s cíli programů * bezprostředně souvisejí s realizací projektu * byly vynaloženy po datu přijetí žádosti o podporu * jsou doloženy průkaznými účetními doklady Konkrétně se může jednat o úhradu těchto nákladů: * kupní cena nemovitostí (do uznatelných nákladů se započítává do výše ceny obvyklé a jen v případě, že nemovitosti nebudou dále určeny k převodu či pronájmu) * příprava projektové dokumentace (vydání územního rozhodnutí, stavební povolení, prováděcí dokumentace) * příprava území (terénní úpravy, sadové úpravy a oplocení) * technická a dopravní infrastruktura (výstavba místních a účelových komunikací, chodníků a veřejného osvětlení, přeložky technického vybavení, odstranění nevyužitelných staveb, výstavba či rekonstrukci přípojek médií a kanalizace objektů) * samotná výstavba a rekonstrukce objektů školicích center * školicí pomůcky a programy * technická zařízení, zařizovací předměty * náklady na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how Do uznatelných nákladů nelze zahrnout: * dodávky zboží a služeb s termínem zdanitelného plnění před datem registrace žádosti o udělení dotace * náklady na pronájem budov a jejich částí * vlastní daně a DPH, pokud je konečný uživatel plátcem daně * splátky půjček * sankce a penále * náklady na záruky * pojištění * úroky * bankovní poplatky * kurzové ztráty * celní a správní poplatky * leasing FORMA A VÝŠE PODPORY Podpora bude poskytována formou dotace na uznatelné náklady do výše maximálně 46 % na jeden projekt. Jsou stanoveny také následující limity podpory: * úplatné nabytí nemovitosti nebo výstavba oborového školicího zařízení pro více podnikatelských subjektů: minimální výše 400 tisíc korun, maximální 20 milionů korun * rekonstrukce nebo výstavba školicího zařízení podnikového charakteru: od 250 tisíc do 10 milionů korun * školicí pomůcky a školicí programy: rozpětí podpory je stanoveno od 100 tisíc do 6 milionů korun Kompletní projekt může obsahovat libovolnou kombinaci výše uvedených aktivit s tím, že minimální výše podpory musí činit 500 tisíc korun a maximální 30 milionů korun. ZPŮSOB VÝBĚRU PROJEKTŮ**

Při výběru projektu se budou posuzovat

* účel a zaměření školicího zařízení

* odborná způsobilost žadatele o podporu

* ekonomická stabilita podniku

* podnikatelský plán - kvalita a přínos školicích programů a pomůcek pro podnikové vzdělávání

K návrhu projektu bude nutné mimo jiné doložit analýzu o potřebě regionálního školicího zařízení - ve vztahu k regionu a jeho vzdělávacím potřebám (v případě školicího zařízení určeného pro více podnikatelských subjektů). Nová oborová školicí zařízení pro širší podnikatelskou komunitu budou podporována jen tehdy, pokud už podobná zařízení v daném regionu neexistují. Program je vyhlášen na období 2004-2006. Žádosti o poskytnutí podpory přijímají kontinuálně regionální kanceláře agentury CzechInvest. Agentura vyhodnotí projekt dle metodiky výběrových kritérií a žádost předloží hodnotitelské komisi. Konečné rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává řídící orgán - ministerstvo průmyslu a obchodu. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006 s tím, že přidělené prostředky mohou být nárokovány nejpozději do září 2008.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Cnews FM: Zneužívá Microsoft monopolní postavení vůči výrobcům antivirů? [podcast]
Je v pořádku, když vám šéf čte e-maily?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít