Na rozdělení čekají dvě miliardy

07. listopadu 2005, 00:00 - MARTINA MARTINOVIČOVÁ
07. listopadu 2005, 00:00

NOVÉ DOTAČNÍ TITULY Až dvě miliardy korun mohou příští rok obce, města podnikatelé od získat ministerstva pro místní rozvoj. Nové dotační programy se zaměřují na podporu cestovního ruchu, regionálního rozvoje a na podporu bydlení.

NOVÉ DOTAČNÍ TITULY Až dvě miliardy korun mohou příští rok obce, města podnikatelé od získat ministerstva pro místní rozvoj. Nové dotační programy se zaměřují na podporu cestovního ruchu, regionálního rozvoje a na podporu bydlení. Téměř dvě miliardy korun hodlá ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) příští rok uvolnit na dotace v oblasti podpory bydlení, cestovního ruchu a regionálního rozvoje. Nejvíce peněz půjde tradičně na bydlení, kam bude směřovat 1,386 miliardy korun. Regionální rozvoj získá podporu ve výši 456 milionů korun a na cestovní ruch zbývá 150 milionů. Podíl dotace na celkové investici bude v závislosti na typu programu a příjemce činit 50 až 85 procent, v některých případech až 100 procent. U vybraných programů je současně stanovena finanční částka, kterou podpora nemůže převýšit. Příjemci dotace mohou být podle typu programu obce, města nebo podnikatelé - právnické i fyzické osoby. Finanční prostředky tentokrát půjdou pouze z rozpočtu MMR a nezahrnují tedy zdroje z fondů Evropské unie. Program SPOR, jehož prostřednictvím bylo v minulosti možné čerpat peníze ze strukturálních fondů, je podle šéfa rezortu Radko Martínka již vyčerpán. Zájemci o dotace pro své projekty musí žádosti na MMR doručit do 13. ledna 2006. Martínek přislíbil, že již v dubnu ministerstvo začne vybraným příjemcům dotace zasílat. PENÍZE NA KOLONÁDY

Příští rok se chce ministerstvo v rámci podpory cestovního ruchu zaměřit na dvě oblasti - na lázeňství a na sport. Šanci získat dotace tak mají města a obce (nikoli městem nebo obcí zřízená právnická osoba), které mají schválený statut lázeňského místa, města či obce s přírodními lázněmi nebo ty, na jejichž území se nachází přírodní léčivý zdroj. Seznam oprávněných žadatelů pro tento podprogram je uveden na internetových stránkách ministerstva. Výše poskytnuté dotace může dosáhnout maximálně 50 procent celkových výdajů.

Majetek pořízený z poskytnuté dotace musí být ve vlastnictví příjemce dotace a nelze jej po dobu pěti let převést na jiného vlastníka nebo použít k jinému účelu. Důležitou podmínkou ministerstva je požadavek, aby akce byla dokončena do 31. prosince 2007. Čerpat dotaci mohou města a obce až poté, co z vlastních peněz proinvestují částku, která odpovídá výši přidělené dotace.

Sportovní podprogram je zaměřen na podporu výstavby doprovodné infrastruktury pro sportovně rekreační aktivity. Tady může být příjemcem dotace občanské sdružení (sportovní a turistický svaz, klub či spolek) nebo podnikatel - právnická nebo fyzická osoba. Výše podpory může rovněž dosáhnout maximálně 50 procent celkových výdajů. I tento podprogram vyžaduje, aby pořízený majetek nebyl po dobu pěti let převeden na jiného majitele nebo použit na jiné účely. Navíc ještě musí být pojištěn a pojistné ve výši poskytnuté dotace musí být vinkulováno ve prospěch MMR.

ŠANCE PRO ZAOSTALÉ REGIONY

Podpora pro regionální programy půjde v příštím roce především do oblastí s vysokou nezaměstnaností, tedy na rozvoj severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu. Podmínkou jejího čerpání je vznik minimálně 25 nových pracovních míst. Šanci na dotaci rovněž budou mít kraje postižené živelní pohromou a hospodářsky slabé regiony. Konkrétně se jedná o okresy Český Krumlov, Hodonín, Jeseník, Přerov, Rakovník, Svitavy, Šumperk, Tachov, Třebíč, Vyškov a Znojmo.

MMR také podpoří obnovu a výstavbu technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá. Dotace zde může dosahovat až 100 procent nákladů.

BYDLENÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ V oblasti bydlení bude ministerstvo opět podporovat výstavbu bytů ve vlastnictví obcí pro osoby, které mají například kvůli zdravotnímu stavu ztížený přístup k bydlení. Maximální výše dotace na jeden byt činí 800 tisíc korun. Obce také mohou znovu žádat o podporu výstavby technické infrastruktury pro výstavbu bytů a domů. Maximální dotace je v tomto případě 80 tisíc korun na byt. Ministerstvo hodlá i v příštím roce podporovat regeneraci panelových sídlišť. V této dotační kapitole lze získat až 70 procent nákladů. MMR bude rovněž přispívat na výměnu olověných domovních rozvodů pitné vody. Příjemce této podpory může získat 50 až 85 procent, v některých případech dokonce 100 procent celkových nákladů. Maximálně však 20 tisíc korun na bytovou jednotku. DOTAČNÍ PROGRAMY MMR PRO ROK 2006 I. Podpora cestovního ruchu (150 milionů korun) rozvoj lázeňstvíbudování doprovodné infrastruktury pro sportovně rekreační aktivity II. Podpora regionálního rozvoje (456 milionů korun) rozvoj severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu rozvoj hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů obnova a výstavba technické infrastruktury v bývalých vojenských újezdech Ralsko a Mladá rozvoj průmyslových podnikatelských subjektů na území NUTS 2 Severozápad a Moravskoslezsko III. Podpora bydlení (1,386 miliardy korun) **výstavba bytů pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení s ohledem na věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti výstavba technické infrastruktury pro následnou výstavbu rodinných nebo bytových domů regenerace panelových sídlišť oprava domovních olověných rozvodů

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

  • Největší mýty o bolesti zad

  • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít