Article, show

Na malé věřitele zákon příliš nemyslí

07. července 2004, 00:00 - DUŠAN ŠRÁMEK
07. července 2004, 00:00

NOVELA ZÁKONA O KONKURZU A VYROVNÁNÍ Tristní situace v oblasti úpadkového práva volá už dlouho po řešení. Po dvaceti novelizacích představila nedávno vláda celkovou rekodifikaci, s níž hodlala přijít v září do sněmovny.

NOVELA ZÁKONA O KONKURZU A VYROVNÁNÍ

Tristní situace v oblasti úpadkového práva volá už dlouho po řešení. Po dvaceti novelizacích představila nedávno vláda celkovou rekodifikaci, s níž hodlala přijít v září do sněmovny.

JUDr. SVĚTLANA ZVOLÁNKOVÁ - členka představenstva Komory pro krizové řízení a insolvenci v ČR

Mezitím již prošel prvním čtením poslanecký návrh Jiřího Pospíšila (ODS), který je však pouze dílčí novelou a měl by řešit alespoň nejaktuálnější problémy. O aktuálním stavu úpadkového práva v ČR jsme hovořili s členkou představenstva Komory pro krizové řízení a insolvenci v ČR JUDr. Světlanou Zvolánkovou.

Poslanecká sněmovna pustila do druhého čtení částečnou novelu zákona o konkurzu a vyrovnání. Co tato novela přináší? Především je nutno říci, že tato novela je pouze dílčí, čemuž odpovídá i objem změn, které přináší. Jedním z důvodů, proč novela vznikla, je snaha o zvýšení účinnosti konkurzního práva. Novela se mimo jiné zabývá například posílením postavení konkurzních věřitelů. Navrhující poslanci mají za to, že v současné podobě zákona totiž není dostatečně zajištěno. S tím souvisí i výraznější uspokojení takzvaných oddělených věřitelů, kteří by měli být dle návrhu novely uspokojeni do výše 100 procent výtěžku zajištění pohledávky. Další změnou, kterou novela přináší, je zavedení takzvaného insolventního rejstříku. Jeho zřízení by pomohlo řešit dnešní situaci, kdy především mnozí menší či drobní věřitelé, například živnostníci, se vůbec nedozví o tom, že byl na majetek dlužícího subjektu konkurz prohlášen. N ebo se to dozvědí pozdě a nemohou tak svá práva v konkurzním řízení řádně uplatnit. Jak se konkrétně zvýší práva věřitelů? Novela si klade za cíl zvýšit práva věřitelského výboru nebo zástupce věřitelů. Správce konkurzní podstaty by měli mít možnost podle novely volit zástupci věřitelů. Správce by mohl být vybrán přímo ze seznamu správců, který je veden u příslušných soudů, nebo by věřitelé navrhli tzv. osobu vhodnou, a tu by pak soud jmenoval. Věřitelé by také dostali možnost dávat správci pokyny, mohli by jej kontrolovat a rovněž odvolat. Záměr je ten, aby konkurzní věřitelé dostali větší práva. Domnívám se ovšem, že takováto práva má věřitelský orgán i dnes. Řeší návrh také uspokojení menších věřitelů?

Pochopitelně, že pro některého malého či středního podnikatele může být i při nižší dlužné částce její nevypořádání citelnější újmou než u velkého věřitele. Menší věřitelé se přitom často nezúčastňují přezkumných jednání ani schůzí věřitelů, protože vědí, že i když bude jejich pohledávka správcem konkurzní podstaty uznána, nebudou ve většině případů uspokojeni vůbec nebo jenom v malé výši. Změnu v tomto smyslu ale novela nepřináší a je otázkou, zda lze legislativně tuto otázku řešit. Vzhledem k tomu, že novela navrhuje stoprocentní uspokojení oddělených věřitelů oproti nynějším 70 procentům, bude jejich uspokojení ještě horší.

Dá se vůbec postavení malých věřitelů nějakým způsobem řešit?

Domnívám se, že postavení malých věřitelů se navrženou novelou nemění. Pokud se malý věřitel v současné době zúčastňuje schůzí věřitelů a využívá svého práva nahlédnout do soudního spisu, je lépe informován o průběhu konkurzního řízení než věřitel, který těchto svých práv nevyužívá.

Mohl by zlepšení postavení malých věřitelů napomoci zmíněný insolvenční rejstřík?

Myslím si, že záměr s insolvenčním rejstříkem je dobrý. Jsem přesvědčena, že by k lepší informovanosti malých a středních věřitelů přispět mohl. Zlepšila by se jejich informovanost o jednotlivých podaných návrzích na prohlášení konkurzu i o stavu samotných konkurzních řízení. Věřitelé by tak měli možnost na vzniklou situaci reagovat například tím, že už by s insolventním subjektem nadále neuzavírali obchodní vztahy. Tyto skutečnosti budou veřejně přístupné a bude tak zvýšena právní jistota všech věřitelů.

Mění poslanecká novela postavení správce konkurzní podstaty?

V tom mne novela zklamala. Funkci konkurzního správce vykonávám již deset let, a co mi v zákoně po celou dobu chybělo, je právě absence jakékoli ochrany konkurzních správců. V minulosti se dokonce uvažovalo o tom, že by měli být správci veřejnými činiteli. To by bylo, myslím si, zbytečné, nicméně správce by měl být při dodržování zákonných ustanovení chráněn před dopady různých účelových trestních oznámení nebo žalob v občanskoprávním řízení - kdy namísto věnování se práci musí trávit dlouhé hodiny na policii vysvětlováním, proč učinil to či ono, aniž by měl daný podnět jakékoli opodstatnění. N aproti tomu novela postavení správce ztěžuje, a to už jen třeba tím, že je zcela v rukou konkurzních věřitelů, kteří hájí své zájmy. Zákon navíc i v současné době dává účastníkům konkurzního řízení práva domáhat se vůči správci např. náhrady škody.

Není ale například obvinění dvou správců v případě Union banky důkazem o tom, že by se dohled nad správci měl naopak zvýšit?

Konkrétní problematiku Union banky znám pouze z dostupných médií, proto ji nemohu blíže komentovat. Nicméně se domnívám, že primárním problémem je zde opět ona kontrolní a dohlížecí role věřitelského výboru. A ten má i dnes nejenom právo, ale i povinnost kontrolovat správce, dávat mu pokyny, odsouhlasovat způsoby prodeje majetku. A já se ptám, co dělal i v případě existence nějakého domluveného protiprávního jednání věřitelský výbor, že to nechal dojít takhle daleko? Z tohoto pohledu si myslím, že podobné kauzy svědčí spíše o osobním selhání jednotlivců než o nějaké systémové chybě, která by se musela řešit novelou.

Jak se díváte na snahu některých správců nahrazovat čistě obchodněprávní spor trestním řízením, jako se tomu stalo například v případě H-Systému či paláce Lucerna? Na to bych odpověděla spíše z pozice advokátky. Každá ze stran sporu má právo podat vedle žalob či jiných návrhů v oblasti civilněprávní i trestní oznámení, pokud je oznamovatel přesvědčen, že došlo ke spáchání trestného činu. Všechny strany by ale měly mít stejná práva a stejné možnosti se svých práv domoci. Záleží na rozhodnutí soudu, jak s takovými informacemi naloží, aby byl náš právní řád skutečně dodržen a aby svým rozhodnutím dokázal ona stejná práva stran zajistit, a to bez ohledu na jejich postavení. Dalším problémem současné právní úpravy je i nedostatek takových nástrojů, jako je revitalizace či restrukturalizace podniku.

Poslanecká novela tuto otázku nepokrývá, protože se jedná pouze o dílčí novelu, ale řeší ji vládní návrh úpadkového zákona, který je nyní v připomínkovém řízení. V každém případě je v naší, doposud platné právní úpravě, oproti jiným státům otázka revitalizace podniku opomíjena.

O rekodifikaci úpadkového práva se hovoří již léta. Jsou vůbec novely u tak závažných norem šťastným řešením?

Myslím, že nejsou. Uvědomme si, že právě v zákoně o konkurzu a vyrovnání již došlo ke dvaceti novelám, které celý zákon značně zneprůhledňují. Navíc se jedná o normu, kde by každé ustanovení mělo být provázáno s ostatními, což při různých dílčích novelách nelze vždy zajistit. A to by měl dle mého názoru napravit právě zcela nový úpadkový zákon připravovaný vládou. Mohu jenom doufat, že se úplné rekodifikace zákona včetně jeho harmonizace s právem Evropských společenství i včetně vyrovnání se s dosavadními nešvary dočkáme co nejdříve.

JUDr. Světlana Zvolánková zná zákon o konkurzu a vyrovnání nejen z pozice konkurzní správkyně, ale i advokátky, která zastupuje konkurzní věřitele nejen ve věřitelských výborech. Těmito věřiteli jsou mimo jiné subjekty hospodařící se státním majetkem a orgány územní správy a samosprávy. foto: archiv (3x)

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Zisky mobilních operátorů? Přes 10 miliard korun ročně
OSVČ a výdajový paušál v praktických příkladech
Kdy jsou vaše peníze na internetbanking v ohrožení?
Konec vesnických prodejen? Vyřeší jejich ztrátovost dotace?
"Bude to dobrý rok," banky a stavební spořitelny počítají výsledky v polovině roku 2017
Auta
Škoda odstartovala sériovou výrobu modelu Karoq. První…
První autonomní Kamaz bude nasazen během fotbalového mistrovství
Po Francii chce prodej aut se spalovacím motorem zakázat také Velká Británie
Galerie na středu: Na tyto tříválce vám nestačí ani půl milionu
Německo chce neupraveným autům z aféry Dieselgate odebrat registraci
Technologie
Podoba referenčního Radeonu RX Vega je venku. AMD ho chce stavět proti GTX 1080
Ransomware v posledních dvou letech vydělal přes 25 milionů dolarů
Chrome 60 lepí 40 děr a podporuje Touch Bar na nových Macboocích Pro
Core i7-8700K má prý turbo 4,7 GHz. I při zátěži šesti jader může běžet nad 4 GHz
Web si oddychne. Adobe plánuje ukončit vývoj a podporu a Flashe v roce 2020
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít