Musím prodat osobní vůz nebo chatu?

24. listopadu 2003, 00:00 - LADISLAV JOUZA, právník
24. listopadu 2003, 00:00

NIKDO NEMŮŽE BÝT DONUCEN K PRODEJI VOZIDLA. NASTÁVAJÍ OVŠEM SITUACE, KDY NAD "POVINNOSTÍ" ZDA PRODAT, ČI NIKOLIV, VISÍ OTAZNÍK.

Na občanu, který žádá o sociální podporu, může úřad požadovat, aby nejprve zpeněžil „nadstandardní“ předměty, jako například obrazy, klenoty, šperky apod.

Od 1. ledna 2004 platí nová pravidla pro příspěvky od státu

Občan se například dostane do špatné sociální situace, nemá peníze a žádá o pomoc sociální referát obecního úřadu. Může však tento úřad odmítnout poskytnutí finanční pomoci s tím, že má občan nejdříve získat peníze prodejem svého vozidla, garáže, přívěsu nebo jiných nákladnějších předmětů?

KDO ZÍSKÁ PŘÍSPĚVEK

Do svízelných sociálních situací se může dostat každý z nás. Nezaměstnaný vyčerpá podporu po dobu šesti měsíců, nesežene vhodné zaměstnání a pak může dostat další příspěvek, splňuje-li podmínku sociální potřebnosti. Stejně tak se o příspěvek může ucházet rozvedená žena s dítětem nebo další občané, jestliže se poskytnutí sociální dávky váže na sociální potřebnost. Jde například o příspěvek na výživu dítěte, na rekreaci dětí důchodce, při péči o blízkou a jinou osobu, na topnou naftu, zakoupení topných těles a dalších spotřebičů, na úhradu mimořádných nutných nákladů nebo k zabezpečení namáhavějších pracovních úkonů nutných k provozu a údržbě domácnosti.

ŽIVOTNÍ MINIMUM

Tyto a podobné dávky může očekávat občan, který je sociálně potřebný. Pro stanovení potřebnosti je rozhodující životní minimum. Za sociálně potřebného se tedy považuje občan, jehož příjmy nedosahují životního minima a nemůže si příjem zvýšit vlastním přičiněním. Životní minimum pak zaručuje stát poskytováním dávek sociální péče. Jednorázovou nebo měsíčně se opakující peněžitou či věcnou dávkou se příjem doplňuje do výše částek životního minima. V současnosti je životní minimum u jednotlivce staršího 26 let 4100 Kč. Zákon připouští uznat občana za sociálně potřebného i tehdy, jsou-li jeho příjmy vyšší než částky životního minima s ohledem na odůvodněné vyšší náklady na uspokojování životních potřeb. Je to například v souvislosti se zdravotním stavem či zvýšenými náklady na bydlení.

SOCIÁLNĚ POTŘEBNÝ?

Novela zákona o sociální potřebnosti s účinností od 1. ledna 2004 umožňuje nepovažovat občana za sociálně potřebného. Jde o situace, kdy sice příjmy občana nedosahují částek životního minima, ale celkové majetkové poměry dávají předpoklady pro uspokojení základních životních potřeb. Jsou to zejména případy, kdy občan vlastní majetek, ze kterého nemá výnosy, a neprojeví se proto v jeho příjmech při zjišťování sociální potřebnosti. Na občanu lze žádat, aby zpeněžil cennosti a zajistil si tak základní životní potřeby. Orgán rozhodující o sociální potřebnosti (obecní úřad) individuálně posoudí majetkové poměry občana. Zváží, je-li spravedlivé žádat, aby si zpeněžením či pronájmem majetku zabezpečil životní potřeby, potřeby manžela a nezaopatřených dětí a zda je majetek zpeněžitelný, případně jestli jej lze pronajmout. Sociální potřebnost se nebude zjišťovat u občanů, kteří jsou starší 65 let nebo pečují o nezaopatřené dítě či dítě do 4 let. Od 1. ledna 2004 jsou to i občané, kteří pečují o bezmocné blízké osoby.

MUSÍM NĚCO PRODAT?

Na tuto otázku je třeba odpovědět při posuzování, zda je občan sociálně potřebný či nikoliv a může dostat příspěvek od státu, i když vlastní nadstandardní majetek. Změny přináší od 1. ledna 2004 novela zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. Na občanu nelze žádat, aby prodal nebo pronajal nemovitost, kterou užívá k přiměřenému trvalému bydlení. V závažných případech může rozhodnout hygienik, zda užívaná bytová plocha je přiměřená. Jestliže by byla neúměrná nebo by občan vlastnil více nemovitostí, lze na něm požadovat, aby část bytu nebo jiných prostor v nemovitosti pronajal, a tím získal prostředky k obživě vlastním přičiněním. U movitého majetku nebude možné požadovat prodej věcí, které slouží k uspokojování osobních potřeb občana, zejména těch, jež mají úzký vztah k jeho zdravotnímu stavu a povolání. Od občana nelze požadovat, aby si zajistil prostředky na obživu prodejem věcí, které nemohou být ani v exekučním řízení postiženy výkonem rozhodnutí. Jde o věci, jež občan nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění pracovních úkolů či ke svému podnikání. Může jít i o jiné věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly. Z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny běžné oděvní součástky, obvyklé vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy, zdravotnické potřeby a věci, které občan potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky 1000 Kč.

CO NECHAT A NENECHAT

Je spravedlivé nechat občanovi více majetku, než umožňuje výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu. Za naprosto nedostatečnou se považuje l000 Kč v hotovosti. Jako odůvodněnou potřebu občana se posuzují úspory do částky 5000 Kč na domácnost. Sociální referát, který posuzuje otázku sociální potřebnosti, o nich zpravidla rozhoduje s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem každého žadatele. Mezi věci, jež jsou považovány za „nadstandardní“, patří obrazy, klenoty, šperky. Nepovažuje se za ně však běžné vybavení domácnosti, jako je mikrovlnná trouba, video. Občané ale dostávají od státu příspěvky, pro jejichž poskytnutí nemusí prokázat, že nemají žádný majetek. Jde o nezaměstnané, kteří dostávají podporu v nezaměstnanosti, přídavky na děti, porodné. To jsou dávky, na něž je nárok přímo ze zákona. Nárok na podporu v nezaměstnanosti je maximálně po dobu šesti měsíců. Bude-li občan požadovat příspěvek od státu po uplynutí této doby a bude i nadále nezaměstnaný, musí i on prokazovat, že nemá žádný majetek, který by mohl „zpeněžit“. 

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
Pouštní supersport Zaroq Sand Racer 500 GT jde do výroby.…
Galerie: Range Rover nafocený na nejhezčích místech Severní Ameriky. Pokochejte se
BMW chystá ostré SUV X3 M jako soupeře pro Porsche Macan Turbo
Renault-Alpine A110 vypadá při testování na Nordschleife docela schopně
Dopravní nehoda v zahraničí: Jak získat odškodnění?
Technologie
iPhone slaví 10 let. Na svět přišel bez MMS, Javy, Flashe, GPS i videa
Potvrzeno: Samsung chystá duální foťák a okopíruje přitom princip od Huawei
Laserový projektor od Xiaomi vykouzlí 150palcový obraz jen 50 cm od stěny
NAND Flash se zápisem QLC je skutečností. Toshiba ji začíná vyrábět, jeden čip má 96 GB
Virtuál Kaktus zruší FB zdarma i zpomalené surfování. Data ale budou levnější
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít