Musím poskytnout údaje statistickému úřadu, i když mě to omezuje?

08. dubna 2009, 00:00 - Petra Sýkorová
08. dubna 2009, 00:00

Již podruhé si mou firmu vybral Český statistický úřad k vyplňování výkazů o příjmech a výdajích. Nejenže mě jejich vyplňování zatěžuje jak časově tak finančně, ale letos úřad navíc požaduje informace o majetku.

Požaduje údaje o stavu hmotného investičního majetku, zásob, pohledávek, úvěrů a dokonce i peněžních prostředků v hotovosti a na bankovním účtu. Připadá mi to dosti indiskrétní – zejména vzhledem k tomu, že jsem fyzická osoba bez zaměstnanců. Jaké jsou vlastně sankce za neposkytnutí anebo nepřesné uvedení požadovaných údajů? Podle čeho si úřad vybírá dotazované podnikatele? A proč si potřebné údaje nepřevezme od finančního úřadu?

podnikatelka A. R.

Český statistický úřad vytváří a zveřejňuje statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí. Nedílnou součástí je poskytování statistických informací státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejnosti. Rovněž nemůžeme zapomenout na plnění závazků vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti statistiky, jimiž je Česká republika vázána. Úřad zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. Značný rozsah těchto informací je k dispozici čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu na adrese: www.czso.cz, takže výstupy práce úřadu jsou užitečné i přímo občanům.

Sankce za neposkytnutí informací úřadu jsou ukládány podle § 26 zákona, o státní statistické službě (č. 85/1989 Sb.). Pokutu lze uložit v případě, že zpravodajská jednotka (tedy podnikatel) úmyslně nebo z nedbalosti neposkytne údaje požadované vyhláškou o Programu statistických zjišťování na sledovaný rok, či je poskytne neúplně nebo opožděně. Za nesplnění této zpravodajské povinnosti lze uložit pokutu do výše 100 000 korun.

Český statistický úřad vybraná data z ročních přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob přebírá. Vámi vyjmenované údaje však bohužel nikoliv. Vzhledem k tomu, že jste fyzická osoba bez zaměstnanců, lze předpokládat, že uvedené údaje ani finančnímu úřadu nepředkládáte. Podle vámi uvedeného výčtu požadavků lze vydedukovat, že zmiňujete zjišťování P 4-01 pro malé ekonomické subjekty. Uvedené údaje jsou jeho součástí již několik let. Zjišťují se údaje spojené pouze s podnikáním, proto nemusíte mít obavy z indiskrétnosti. Vaše data jsou pouze jedním ze vstupů do zpracování, při kterém dochází k transformaci dat. Následně se stanou součástí souhrnné statistické informace.

A k čemu jsou takto získaná data dobrá? V současnosti jsou využívána jako opora pro popis a vymezení zkoumaného statistického jevu. To znamená například ke zjištění, kolik a jaké fyzické a právnické osoby mají jako hlavní činnost zpracování a konzervování ovoce a zeleniny, zda byly ekonomicky aktivní, kolik měly zaměstnanců, jak se jim změnil stav zásob a podobně.

Český statistický úřad stanovuje zpravodajskou povinnost na základě příslušných ustanovení zákona o státní statistické službě. Podle tohoto předpisu pak před začátkem každého kalendářního roku vydává ve Sbírce zákonů vyhlášku o Programu statistických zjišťování na sledovaný rok. V tomto programu je pro každé statistické zjišťování uveden okruh zpravodajských jednotek, jichž se vyplnění a předložení konkrétních výkazů týká.

Kritériem pro to, které výkazy bude zpravodajská jednotka předkládat, je její zařazení podle Klasifikace ekonomických činností a dále pak otázka, zda je konkrétní zjišťování plošné nebo výběrové. Výběrové soubory jednotek se stanoví na základě matematicko-statistických metod. Ty mohou být pro každé ekonomické odvětví odlišné. Jaké výkazy musí vyplnit vaše firma ve sledovaném roce, zjistíte v aplikaci identifikačního čísla. Zde se vám po zadání identifikačního čísla vaší firmy zobrazí seznam požadovaných výkazů a další zajímavé informace.

Ladislav Pištora Český statistický úřad

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít