Moravské naftové doly rozvíjejí přírodní i lidské zdroje

06. ledna 2003, 00:00 - admin
06. ledna 2003, 00:00

Počátek třetího tisíciletí je charakterizován hledáním rovnováhy mezi průmyslovým dobýváním nerostného bohatství a uchováním zdravého životního prostředí. Do popředí se dostává péče o krajinu a zabezpečení vodních zdrojů. Kromě ochrany přírodních zdrojů se stává aktuální také péče a rozvoj zdrojů lidských, které jsou nedílnou součástí fungování celého systému.

Rovněž akciová společnost Moravské naftové doly, která byla založena v roce 1992, usiluje o začlenění této oblasti do systému rozvoje společnosti. K hlavním činnostem Moravských naftových dolů patří vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu, těžba ropy a zemního plynu a podzemní skladování zemního plynu. Specifický obor podnikání společnosti nemalou měrou ovlivňuje i rozvoj oblasti, jakou je vzdělávání zaměstnanců, jejich stabilizace a vzájemná komunikace.

Kolik druhů vzdělání máš, tolikrát jsi člověkem

Historický vývoj společnosti, její akcionářské struktury i realizace rozvojových záměrů se prolíná s celkovou personální i vzdělávací politikou Moravských naftových dolů. Rok 2002 byl v personální oblasti obdobím stabilizace počtu pracovníků. Ke konci tohoto roku společnost zaměstnávala 337 pracovníků, z toho 195 pracovníků na funkcích technických a 142 zaměstnanců v dělnických profesích. Koncepce rozvoje lidských zdrojů společnosti je zaměřena především na kvalitní výběr odborníků a jejich komplexní vzdělávání. To je rozděleno do několika základních oblastí: profesní vzdělávání, odborné vzdělávání, manažerské a jazykové vzdělávání. Profesní zvyšování kvalifikace je svým charakterem zaměřeno především na dělnické profese s cílem absolvování povinných odborných zkoušek nutných k výkonu práce. Odborné vzdělávání podporuje profesní růst zaměstnanců v návaznosti na zvýšení efektivity realizovaných projektů. Novinkou v roce 2002, která se však stane v budoucnu nedílnou součástí vzdělávání středního a vrcholového managementu, je zahájení manažerského vzdělávání, které má přispět k profesionalizaci v oblasti vedení lidí a práci s nimi. Nedílnou součástí profesionálního růstu zaměstnanců je rovněž podpora jazykového vzdělávání, které se stalo v současné době nezbytností pro profesní i osobní růst každého člověka.

Ekologie trochu jinak…

Samozřejmostí se v roce 2002 stalo vzdělávání zaměstnanců v oblasti ekologie a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které je začleněno do systému řízení podniku. Seminář s názvem Ekologie trochu jinak… se snaží přiblížit daná témata všem profesím jednoduchou a praktickou formou a dát tím možnost všem zaměstnancům aktivně se podílet na splnění závazků společnosti ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti a k ochraně zdraví při práci.

Myslíme na budoucnost

Novým momentem v oblasti zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců je dálkové studium na vyšších odborných školách a vysokých školách technického zaměření. Zatím nejužší a nejefektivnější spolupráci Moravské naftové doly navázaly s Vysokou školou báňskou v Ostravě, kde dochází k efektivnímu propojení teorie s praxí. Kromě tohoto oborového zaměření je snahou společnosti podporovat i jiné obory vyššího a vysokoškolského vzdělávání, a to například ekonomické, stavební či právní. Nejen přímá podpora stávajících zaměstnanců ve zvyšování kvalifikace, ale také vyhledávání a výchova nových zaměstnanců společnosti patří mezi priority v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Na základě splnění náročných kritérií, mezi která patří výborný školní prospěch, znalost světového jazyka a studentská odborná činnost, je ze strany společnosti poskytována stipendijní podpora vybraných studentů. Po ukončení studií rozšíří absolventi odbornou základnu Moravských naftových dolů. Preferovány jsou opět obory úzce související s oborem podnikání společnosti.

Podporujeme jihomoravský region

Moravské naftové doly jsou bezprostředně spjaty s Moravou nejen jménem a místem působení, obhospodařovanými zdroji přírodního bohatství, rozvojem vlastního lidského potenciálu, ale také snahou podílet se na všestranném rozvoji regionu. Vedle úspěšné hospodářské činnosti pomáhají vědě, podporují zdravotnictví a sociálně-charitativní aktivity, pečují o podmínky pro zachování, pěstování a rozvoj kultury a v neposlední řadě jsou partnerem malým i velkým sportovcům. Důkazem odhodlání spolupracovat s regionem a podílet se na řešení některých jeho problémů je spolupráce s místní samosprávou a se státními institucemi a organizacemi. Jmenujme za všechny např. podporu významné tradiční kulturní akce „Hodonínský kulturní advent“ nebo spolupráci s Fotbalovým klubem Hodonín a Školním sportovním klubem při Základní škole Očovská v Hodoníně.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Ve čtvrtek je svátek! Obchody zůstanou zavřené
Úsporné bydlení: do čeho investovat, abychom ušetřili
Nelíbí se vám na vysoké? Studium můžete ukončit, změnit nebo přerušit
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Auta
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším…
Jak a kde zařídit výměnu řidičáku v roce 2017?
Vyberte nejlepší auta roku 2018 a vyhrajte ceny za 300 000 Kč
Socialistická auta, která byla (aspoň v něčem) lepší než ta „západní“
Land Rover míří také na silnice. Road Rover bude luxusní elektromobil
Technologie
GeForce GTX 1070 Ti by tu mohla být už za měsíc. Skoro tak rychlá, jako GTX 1080?
Intel vydává Core i9-7980XE, i9-7960X a dobývá zpět trůn nejrychlejšího CPU pro PC
eBay u produktů zakázal vodoznaky. Chce krásné čisté fotky jako z katalogu
Twitter Lite pro Android si v Česku nezkusíte, můžete ale zamířit do prohlížeče
Cetin spustil mapu pokrytí VDSL. Řekne také, jestli vás brzy čeká zrychlování
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít