Moravské naftové doly rozvíjejí přírodní i lidské zdroje

06. ledna 2003, 00:00 - admin
06. ledna 2003, 00:00

Počátek třetího tisíciletí je charakterizován hledáním rovnováhy mezi průmyslovým dobýváním nerostného bohatství a uchováním zdravého životního prostředí. Do popředí se dostává péče o krajinu a zabezpečení vodních zdrojů. Kromě ochrany přírodních zdrojů se stává aktuální také péče a rozvoj zdrojů lidských, které jsou nedílnou součástí fungování celého systému.

Rovněž akciová společnost Moravské naftové doly, která byla založena v roce 1992, usiluje o začlenění této oblasti do systému rozvoje společnosti. K hlavním činnostem Moravských naftových dolů patří vyhledávání a průzkum ložisek ropy a zemního plynu, těžba ropy a zemního plynu a podzemní skladování zemního plynu. Specifický obor podnikání společnosti nemalou měrou ovlivňuje i rozvoj oblasti, jakou je vzdělávání zaměstnanců, jejich stabilizace a vzájemná komunikace.

Kolik druhů vzdělání máš, tolikrát jsi člověkem

Historický vývoj společnosti, její akcionářské struktury i realizace rozvojových záměrů se prolíná s celkovou personální i vzdělávací politikou Moravských naftových dolů. Rok 2002 byl v personální oblasti obdobím stabilizace počtu pracovníků. Ke konci tohoto roku společnost zaměstnávala 337 pracovníků, z toho 195 pracovníků na funkcích technických a 142 zaměstnanců v dělnických profesích. Koncepce rozvoje lidských zdrojů společnosti je zaměřena především na kvalitní výběr odborníků a jejich komplexní vzdělávání. To je rozděleno do několika základních oblastí: profesní vzdělávání, odborné vzdělávání, manažerské a jazykové vzdělávání. Profesní zvyšování kvalifikace je svým charakterem zaměřeno především na dělnické profese s cílem absolvování povinných odborných zkoušek nutných k výkonu práce. Odborné vzdělávání podporuje profesní růst zaměstnanců v návaznosti na zvýšení efektivity realizovaných projektů. Novinkou v roce 2002, která se však stane v budoucnu nedílnou součástí vzdělávání středního a vrcholového managementu, je zahájení manažerského vzdělávání, které má přispět k profesionalizaci v oblasti vedení lidí a práci s nimi. Nedílnou součástí profesionálního růstu zaměstnanců je rovněž podpora jazykového vzdělávání, které se stalo v současné době nezbytností pro profesní i osobní růst každého člověka.

Ekologie trochu jinak…

Samozřejmostí se v roce 2002 stalo vzdělávání zaměstnanců v oblasti ekologie a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které je začleněno do systému řízení podniku. Seminář s názvem Ekologie trochu jinak… se snaží přiblížit daná témata všem profesím jednoduchou a praktickou formou a dát tím možnost všem zaměstnancům aktivně se podílet na splnění závazků společnosti ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti a k ochraně zdraví při práci.

Myslíme na budoucnost

Novým momentem v oblasti zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců je dálkové studium na vyšších odborných školách a vysokých školách technického zaměření. Zatím nejužší a nejefektivnější spolupráci Moravské naftové doly navázaly s Vysokou školou báňskou v Ostravě, kde dochází k efektivnímu propojení teorie s praxí. Kromě tohoto oborového zaměření je snahou společnosti podporovat i jiné obory vyššího a vysokoškolského vzdělávání, a to například ekonomické, stavební či právní. Nejen přímá podpora stávajících zaměstnanců ve zvyšování kvalifikace, ale také vyhledávání a výchova nových zaměstnanců společnosti patří mezi priority v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Na základě splnění náročných kritérií, mezi která patří výborný školní prospěch, znalost světového jazyka a studentská odborná činnost, je ze strany společnosti poskytována stipendijní podpora vybraných studentů. Po ukončení studií rozšíří absolventi odbornou základnu Moravských naftových dolů. Preferovány jsou opět obory úzce související s oborem podnikání společnosti.

Podporujeme jihomoravský region

Moravské naftové doly jsou bezprostředně spjaty s Moravou nejen jménem a místem působení, obhospodařovanými zdroji přírodního bohatství, rozvojem vlastního lidského potenciálu, ale také snahou podílet se na všestranném rozvoji regionu. Vedle úspěšné hospodářské činnosti pomáhají vědě, podporují zdravotnictví a sociálně-charitativní aktivity, pečují o podmínky pro zachování, pěstování a rozvoj kultury a v neposlední řadě jsou partnerem malým i velkým sportovcům. Důkazem odhodlání spolupracovat s regionem a podílet se na řešení některých jeho problémů je spolupráce s místní samosprávou a se státními institucemi a organizacemi. Jmenujme za všechny např. podporu významné tradiční kulturní akce „Hodonínský kulturní advent“ nebo spolupráci s Fotbalovým klubem Hodonín a Školním sportovním klubem při Základní škole Očovská v Hodoníně.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít