Moderní trend: kolektivní životní pojištění

03. listopadu 2003, 00:00 - EVA SVOBODOVÁ, tiskový odbor UNIQA pojišťovny
03. listopadu 2003, 00:00

KOLEKTIVNÍ (TÉŽ SKUPINOVÉ) POJIŠTĚNÍ ZÍSKÁVÁ V POSLEDNÍ DOBĚ NA VÝZNAMU. SMYSLEM JE POJISTIT NA ZÁKLADĚ JEDNÉ SMLOUVY VĚTŠÍ POČET LIDÍ, KTERÉ NĚCO SPOJUJE - NAPŘÍKLAD PŘÍSLUŠNOST K NĚJAKÉ FIRMĚ.

Pro každou firmu je jednodušší zařídit jedno kolektivní pojištění než sjednávat smlouvu pro každého zaměstnance zvlášť

Firmy mohou své zaměstnance motivovat a zároveň ušetřit na daních

KOLEKTIVNÍ (TÉŽ SKUPINOVÉ) POJIŠTĚNÍ ZÍSKÁVÁ V POSLEDNÍ DOBĚ NA VÝZNAMU. SMYSLEM JE POJISTIT NA ZÁKLADĚ JEDNÉ SMLOUVY VĚTŠÍ POČET LIDÍ, KTERÉ NĚCO SPOJUJE - NAPŘÍKLAD PŘÍSLUŠNOST K NĚJAKÉ FIRMĚ.

Je samozřejmé, že uzavření a správa jediné kolektivní smlouvy jsou jednodušší než sjednání a údržba řady individuálních smluv. S ohledem na velikost a charakteristiky pojišťované skupiny poskytují pojišťovny často velmi výrazná zvýhodnění. Kolektivy lze pojistit na cesty, proti úrazu, proti pracovní neschopnosti a také na život.

MOTIVOVAT A UŠETŘIT

Skupinové životní pojištění uzavírají pro své zaměstnance zpravidla firmy, které si je chtějí udržet a motivovat. V neposlední řadě mohou touto cestou rovněž ušetřit na daních a na zdravotním a sociálním pojištění, uzavřou-li smlouvy o daňově optimalizovaných produktech kapitálového životního pojištění, s nimiž pojišťovny pružně reagovaly na zavedení odpočtů v roce 2001.

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Vybere-li si zaměstnavatel pro své pracovníky rizikové životní pojištění, chrání jeho blízké: 245 pro případ smrti pojištěného (tyto osoby stanovuje pojištěná osoba), 245 popř. smrti úrazem (v případě smrti úrazem by pojišťovna vyplatila odškodnění z obou rizik současně) 245 nebo trvalým následkům úrazu (invaliditě - plní se podle stupně postižení). Pojistné částky se sjednávají jako násobky ročních příjmů; ve smlouvě lze sjednat automatické navyšování pojistné částky podle aktuálního růstu platu či mzdy.

KAPITÁLOVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Je pojištěním dvousložkovým - vedle klasické rizikové složky je do něj „namíchána“ složka úspor pro případ dožití se konce sjednané pojistné doby. Tento druh pojištění, je-li uzavřen podle předepsaných parametrů, umožňuje čerpat daňové odpočty zaměstnancům i zaměstnavatelům - podle toho, kdo kolik pojistného hradí. V České republice zatím není pro účely daňového zvýhodnění předepsán závazný poměr mezi rizikovou a spořicí složkou KŽP. Ovšem se vstupem do EU je třeba počítat s úpravou.

VÍCE POJIŠTĚNÝCH - MENŠÍ RIZIKO

Firma se může rozhodnout zařadit do rámcové smlouvy prakticky jakéhokoli zaměstnance bez ohledu na jeho postavení ve vnitropodnikové hierarchii - ta je zohledněna ve výši pojistné částky. Velikost pojišťované skupiny osob je velmi významná: zajistné krytí (jakési pojištění samotné pojišťovny, které nakupuje u zajišťoven, což jsou velké společnosti působící celosvětově a podstatným dílem se podílející na krytí rizik) se získává tím snadněji, čím více lidí chceme v rámci jedné smlouvy pojistit. Potenciální riziko se tak příznivě rozprostře, protože každá z pohledu životního pojištění rizikovější osoba je zde „vyvážena“ celou množinou dalších relativně zdravých jedinců. V případě individuálních smluv na vyšší pojistné částky vyžaduje životní pojistitel důkladné lékařské vyšetření aktuálního zdravotního stavu. U skupinových smluv si může dovolit být s ohledem na hromadný přírůstek kmene shovívavější, i když jsou pojistné částky kalkulovány v řádu milionů. Aktualizace smlouvy probíhá tak, že zaměstnavatel zasílá pojišťovně pravidelně vyplněné návrhy pojistky zaměstnanců nově vstupujících do pojištění s potvrzením jejich ročního příjmu u firmy, a současně i výkaz ukončených pracovních poměrů svých dosavadních pojištěných zaměstnanců. Úprava pojistných částek se provádí například jednou ročně na základě předloženého přehledu nových platových výměrů pojištěných. Končí-li zaměstnanec svůj pracovní poměr u firmy, která pro něj životní pojištění sjednala, může po dohodě s ní a pojišťovnou pokračovat ve smluvním vztahu sám.

MOŽNOST DALŠÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ

Součástí skupinového životního pojištění mohou být i další připojištění - třeba proti neschopnosti vykonávat povolání. Pojistnou událostí je v takovém případě situace, kdy schopnost pojištěného vykonávat dosavadní práci je zredukována o více než 50 % - například byla-li po úrazu nutná amputace končetiny „potřebné“ z hlediska profese. Také lze sjednat toto připojištění proti psychickým a duševním poruchám. Velmi specifické je připojištění pro klíčové manažery proti riziku, že nebudou nadále schopni vykonávat svou dosavadní řídící práci. Subjektem, v jehož prospěch se takové připojištění sjednává, je firma, které mají takto získané prostředky pomoci financovat náročné školení a trénink nástupce postiženého manažera.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít