MND STAVOTRANS: Kapka, kterých není v moři mnoho

18. listopadu 2002, 00:00 - admin
18. listopadu 2002, 00:00

Na začátku byla Helena Historie naftového odvětví na Moravě začala již před více než sto lety. První oficiální vrt uskutečnil 27. března 1900 Julius May a pojmenoval ho "Helena". Ve stejném roce se poblíž města Hodonín - současného sídla společnosti Moravské naftové doly a. s. - uskutečnil také první hlubinný vrt.

Na začátku byla Helena

Historie naftového odvětví na Moravě začala již před více než sto lety. První oficiální vrt uskutečnil 27. března 1900 Julius May a pojmenoval ho „Helena“. Ve stejném roce se poblíž města Hodonín - současného sídla společnosti Moravské naftové doly a. s. - uskutečnil také první hlubinný vrt. Ten dal základ pozdějšímu rozvoji naftového podnikání v této oblasti. O téměř sto let později, v druhé polovině roku 1998, vznikla v rámci změny struktury akciové společnosti Moravské naftové doly dceřiná společnost MND STA VOTRANS a. s. Příslušnost k naftařské tradici a skupině firem pod hlavičkou „MND“ připomíná kapka v logu firmy. Společně s MND STA VOTRANS vznikla k 1. lednu 1999 také její sesterská společnost MND SERVISNÍ a. s. Ta je v současnosti největším vrtným kontraktorem v České republice. Společnost MND STA VOTRANS, která je dlouhodobě na špičce mezi dodavateli technologických zařízení pro ropný a plynárenský průmysl, zajišťuje projekci, inženýring i realizaci technologických a liniových staveb, specializuje se na výrobu a servis vrtného zařízení, nářadí, tlakových nádob a armatur.

Od první čárky po poslední matičku

Pod křídly společnosti Moravské naftové doly a. s. (MND) se ze společnosti MND STA VOTRANS stal zejména v posledních čtyřech letech renomovaný partner českých i zahraničních podniků, jejichž aktivity se týkají těžby, úpravy či distribuce ropy a plynu. Největšími domácími zákazníky MND STA VOTRANS jsou kromě mateřské MND také SPP Bohemia a. s. a Transgas, a. s. Část především strojírenské produkce je pak umístěna na zahraničních trzích, zejména v zemích Evropské unie a v tzv. kandidátských zemích. Hlavní výhodou MND STA VOTRANS je nepochybně zázemí pěti rozdílně zaměřených úseků, které se jedinečně doplňují, a jejichž pracovníci jsou schopni zorganizovat doslova vše od převzetí zakázky, přes vytvoření projektu, vykoupení pozemků, až po předání hotového díla zákazníkovi a následný servis. MND STA VOTRANS poskytuje komplexní služby v oboru projektování a inženýringu liniových staveb v oblasti těžby a zpracování ropy a zemního plynu, průmyslových rozvodů ropy a plynu, expedičních plynovodů, ropovodů a produktovodů. Provádí dodavatelskou kompletační činnost vyššího dodavatele technologických staveb a poskytuje poradenskou a konzultační činnost. Kvalita poskytovaných služeb je zaručena odbornými pracovníky s autorizací v rámci systému jakosti ISO 9001. Úsek zabezpečuje školení, kurzy a překvalifikace svářečů ve vlastní škole. Realizace staveb MND STA VOTRANS zajišťuje z pozice generálního dodavatele technologické stavby a montáž potrubí liniových staveb pro plyn, ropu, vodu a páru. Mezi nejvýznamnější stavby, které Úsek realizace staveb postupně zvládl vlastními kapacitami a formou generálního dodavatele, patří bezesporu podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice, podzemní zásobník plynu Uhřice či velmi vysokotlaký plynovod (VVTL) o průměru 70 centimetrů (DN 700) Brumovice - Uhřice. MND STA VOTRANS se pyšní vlastní výrobou, servisem a opravami technologických zařízení a nářadí pro vrtnou činnost. Výrobou a servi sem technologických zařízení a armatur pro těžbu uhlovodíků a jejich zpracování, dále se zaměřuje na výrobu armatur pro chemický, petrochemický a vodárenský průmysl. Cílem je rovněž zajišťovat bezproblémový provoz vrtných souprav a souprav pro podzemní opravy sond, které pracující v nepřetržitém provozu. S výrobky a službami strojírenské výroby MND STA VOTRANS je možné se setkat jak na všech těžebních střediscích vlastněných mateřskou společností, tak i na všech podzemních zásobnících plynu, jež jsou v České republice, ať už ve vlastnictví firmy Transgas nebo novější ve vlastnictví SPP Bohemia a MND. Úsek dopravy se často podílí na rozsáhlých a speciálních akcích za mimořádně ztížených podmínek. Zajišťuje nejen přípravu zemních a rekultivačních prací, ale především přepravu těžkých a nadrozměrných nákladů a přepravu nebezpečných nákladů dle ADR. Úsek dopravy zajišťuje také zemní a stavební práce a opravy a údržbu vozidel. Přestože vlastní aktivity firmy Úsek dopravy značně vytěžují, využívají některé externí společnosti speciální techniku MND STA VOTRANS. Příkladem může být zapůjčení největšího autojeřábu GROVE s nosností 70 tun při osazení měděné věže na kostele v Hodoníně. MND STA VOTRANS zajišťuje opravy strojů a motorů a údržbu vrtných souprav. Úsek technického zabezpečení realizuje jejich generální opravy a zajišťuje bezporuchový chod a servis pro sesterskou MND SERVISNÍ.

Největší, nejrychlejší, nejvýznamnější

Chloubou MND STA VOTRANS je podzemní zásobník plynu Dolní Bojanovice, jejímž investorem byla společnost SPP Bohemia, a podzemní zásobník plynu Uhřice, který firma postavila pro mateřskou společnost MND. U obou zásobníků, které se stavěly v letech 2000 a 2001, byla společnost MND STA VOTRANS generálním dodavatelem. Rychlost realizace (11 měsíců) a kvalita provedených prací především na zásobníku v Uhřicích získala společnosti postavení významného a perspektivního dodavatele velkých komplexních investičních celků - technologických staveb. Další významnou zakázkou roku 2001 byly práce na VVTL plynovodu DN 700 PN 63 z uhřického zásobníku k měřicí stanici v Brumovicích v délce 10 kilometrů. V letošním roce byl dokončen propojovací VVTL plynovod DN 600 PN 70 z měřicí stanice Brumovice k zásobníku v Dolních Bojanovicích v délce 20 kilometrů. Skvělou vizitkou MND STA VOTRANS je pak také třetí etapa prací na zásobníku Dolní Bojanovice, jejichž cílem je zvýšit kapacitu zásobníku.

Kvalita je základ úspěchu

V ysokou spolehlivost a kvalitu prováděných prací potvrdila v říjnu letošního roku recertifikace společnosti MND STA VOTRANS systémem jakosti dle ČSN EN ISO 9001 společností ITI-TÜV. V rámci projektu Czech Sector Award pak byla již v roce 2000 společnost MND STA VOTRANS oceněna jako nejlepší mezi českými firmami z daného odvětví. Společnosti byl udělen CSA Ranking, tedy index hospodaření podniku, na úrovni A-2, což je druhý nejvyšší možný. Ranking vychází z pravidelného odvětvového investičního hodnocení. Je vytvářen společností CRA Rating Agency a. s. (přidružený partner Moody´s Investor Service) na základě ekonomických dat dodávaných informační agenturou ČEKIA a. s. Projekt je založen na porovnání vybraných 16 poměrových ukazatelů daného podniku v oblasti rentability, likvidity, kapitálové struktury a využívání majetku s mediány hodnot těchto poměrových ukazatelů vypočítaných pro všechny podniky v příslušném odvětví.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít