MND SERVISNÍ je na jednotný trh EU připravena

20. ledna 2003, 00:00 - admin
20. ledna 2003, 00:00

1. Řízení lidských zdrojů MND SERVISNÍ a.s. je největší firmou na území ČR, která se zabývá hloubením průzkumných i těžebních vrtů na ropu, zemní plyn a vodu. Moderní technologie a vysoce kvalifikovaní odborníci tvoří základ úspěchu společnosti. Proto společnost klade velký důraz na další vzdělávání a odborný růst zaměstnanců.

1. Řízení lidských zdrojů

MND SERVISNÍ a.s. je největší firmou na území ČR, která se zabývá hloubením průzkumných i těžebních vrtů na ropu, zemní plyn a vodu. Moderní technologie a vysoce kvalifikovaní odborníci tvoří základ úspěchu společnosti. Proto společnost klade velký důraz na další vzdělávání a odborný růst zaměstnanců. Vrtný a servisní personál prochází pravidelnými tréninky a školeními, jako je například IADC WellCAP program, školení o bezpečnosti práce nebo ochraně životního prostředí.

2. Politika jakosti

Politikou jakosti MND SERVISNÍ je poskytování služeb a výrobků v kvalitě, která splňuje nebo překračuje požadavky zákazníka. To vedlo společnost k rozhodnutí zavedení systému řízení jakosti dle normy ISO 9001. Proces certifikace byl úspěšně zakončen v květnu 2001 a společností TÜV Management Service GmbH Mnichov byl MND SERVISNÍ vydán Certifikát jakosti dle DIN EN ISO 9001:1994. Zároveň je politikou jakosti MND SERVISNÍ poskytování školení a prostředků, s jejichž pomocí je každý zaměstnanec schopen rozpoznat a uspokojit potřeby zákazníka.

Kvalita, spolehlivost a efektivita charakterizují MND SERVISNÍ ve všech jejích aktivitách:

- všechny činnosti jsou cíleně řízeny představiteli dozoru kvality jako prvořadým orgánem

- je zdokumentována organizace poskytování servisů a služeb s jasnými hranicemi odpovědností a pravomocí pro všechny faktory, ovlivňující kvalitu našich činností

- každý zaměstnanec je zodpovědný za kvalitu své vlastní práce a je si plně vědom rozsahu své odpovědnosti za kvalitu

- zajištění servisních činností a služeb je takové, že potřeby našich zákazníků jsou uspokojovány v požadované kvalitě i časových a cenových parametrech.

V lednu 2003 byl zahájen proces směřující k recertifikaci dle DIN EN ISO 9001:2000, který bude zakončen v červenci 2003.

3. Environmentální politika

MND SERVISNÍ hledá taková řešení svých výrobních a servisních činností, jež se v maximální možné míře vyhýbají narušování životního prostředí. Jestliže dojde k poškození životního prostředí v důsledku činností společnosti, jsou činěny všechny kroky k nápravě a uvedení životního prostředí do původního stavu.

V ochraně životního prostředí uznává MND SERVISNÍ tyto zásady:

- ochrana životního prostředí je stejně důležitá jako obchodní aktivity

- poškozování životního prostředí lze předejít

- ochrana životního prostředí je nedílnou součástí odpovědnosti managementu společnosti.

Vedení společnosti si plně uvědomuje, že při zajišťování výrobních činností je nutno v maximální míře chránit životní prostředí a zamezit a minimalizovat veškeré negativní vlivy na životní prostředí.

V souladu s tímto vědomím stanovuje vedení MND SERVISNÍ následující environmentální politiku, která pomáhá zajistit ochranu životního prostředí proti negativním vlivům, přímo navazuje na politiku jakosti a charakterizuje společnost ve všech jejích aktivitách:

- všechny činnosti společnosti včetně zavádění nových činností jsou řízeny a zabezpečovány s ohledem na jejich schopnost ovlivňovat životní prostředí, energetickou náročnost, na jejich ekologická rizika a možnosti výskytu negativních vlivů na životní prostředí

- veškerá činnost společnosti včetně výroby, skladování dodávek, skladování výrobků, projekční činnosti a realizace projektů je řízena s ohledem na minimalizaci rizik a teoreticky možných nehod a s ohledem na životní prostředí. V souladu s touto filozofií jsou vedeni a školeni všichni pracovníci MND SERVISNÍ

- pravidelně jsou zajišťovány analýzy vlivů činnosti společnosti na životní prostředí a na základě analýz jsou přijímány cíle ke zlepšování a ochraně životního prostředí

- dodavatelé výchozích surovin a materiálů pro výrobní činnosti společnosti jsou hodnoceni z hlediska kritérií jejich vlivů na životní prostředí a tato kritéria jsou zahrnuta do kritérií pro jejich výběr

- pracovníci a veřejnost je průběžně seznamována s tím, jak činnost MND SERVISNÍ ovlivňuje životní prostředí a jak je tato činnost s ohledem na životní prostředí zlepšována. Od počátku roku 2003 byly zahájeny procesy, které směřují k získání certifikátu dle normy ISO 14001, která pojednává o environmentálním managementu. Souladu s požadavky této normy je možno dosáhnout pomocí těchto kroků:

- stanovit environmentální politiku firmy a sdělovat ji zaměstnancům a zpřístupňovat veřejnosti

- identifikovat environmentální aspekty činností firmy, které mohou mít významné dopady na životní prostředí

- zajistit sledování existujících a nově vydávaných právních a jiných požadavků, které se týkají environmentálních aspektů identifikovaných firmou, a promítnutí těchto požadavků do systému environmentálního managementu

- z environmentální politiky odvodit environmentální cíle a cílové hodnoty pro všechny úrovně a funkce firmy

- stanovit a realizovat programy environmentálního managementu k dosažení těchto cílů a cílových hodnot

- zajistit vzdělávání zaměstnanců a interní i externí komunikaci

- monitorovat a měřit klíčové znaky provozu a činností s možným dopadem na životní prostředí a přijímat preventivní opatření a nápravná opatření při zjištěných odchylkách a škodách.

Certifikace společnosti MND SERVISNÍ dle normy ISO 14001 bude dokončena v průběhu roku 2003, což je velmi důležité vzhledem k tomu, že na jednotném trhu Evropské unie může absence certifikátu ISO 14001 už brzy znamenat naprostou nekonkurenceschopnost!

4. Ochrana zdraví a bezpečnost práce

MND SERVISNÍ se snaží řídit své aktivity způsoby, jež zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví jejích zaměstnanců a všech, kteří mohou být dotčeni činností společnosti, v maximální možné míře.

V ochraně zdraví a bezpečnosti práce uznává MND SERVISNÍ tyto zásady:

- bezpečnost práce a ochrana zdraví jsou stejně důležité jako obchodní aktivity

- nehodám a poraněním lze předejít

- bezpečnost práce a ochrana zdraví jsou nedílnou součástí odpovědnosti managementu společnosti

- každý jedinec je zodpovědný za svoji bezpečnost a bezpečnost svých spolupracovníků při práci

- zaměstnanci musí nahlásit každou nebezpečnou situaci a úraz svým nadřízeným.

MND SERVISNÍ uskutečňuje své pojetí politiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví ve všech svých řídicích aktech, pracovních postupech, kontrolních činnostech, zařazením všech pracovníků do plánu školení a motivačního programu. Společnost se snaží udržovat takovou politiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví, která byla vytvořena na základě poznatků světových firem podnikajících v ropném a plynárenském průmyslu.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Česko - nová brána japonských investic do EU?
Paradoxy životního pojištění: Češi se bojí úrazů, největším rizikem jsou ale nemoci
8 mýtů o zdravotním pojištění
Kolik stojí dítě v první, druhé a třetí třídě
Ceny nemovitostí rostou a hovoří se i o realitní bublině. Je na čase prodat investiční byt?
Auta
Opět na scéně. Umělý benzín má zachránit spalovací motory
Opel si připravil pro Frankfurt tři světové premiéry. Překvapením nebude ani jedna
Ferrari Portofino nahrazuje Californii. Má čtyři sedačky a jede 320 km/h
Harley-Davidson drasticky překopal nabídku, Dyna a Softail splynuly v novou řadu
Hyundai i30 N: Krátké svezení s dalším korejským dítětem Alberta Biermanna
Technologie
Konsolidujte těžbu! Asus vyrobil pro kryptokopy monstrózní desku s 19 sloty PCI Express
Budoucí mobily budou mít vzadu hned tři velké objektivy
Zoner Photo Studio bylo příliš levné, proto tvůrci u verze X zavedli předplatné
Internet si při zatmění Slunce ulevil. Američané vyšli ven a koukali na oblohu
Asus uvádí monitory s technologií ELMB. Low motion blur konečně i pro LCD s FreeSync
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít