Marek Dospiva: Na letošní a příští rok máme na akvizice stovky milionů eur

12. července 2012, 07:14 - Tereza Zavadilová, Dušan Kütner
12. července 2012, 07:14

Skupina Penta loni prodala síť obchodů Žabka, strojírenský TES Vsetín a polskou drátovnu Drumet, letos chystá prodej další jedné až dvou firem. „Palebnou sílu na akvizice máme. Na letošní a příští rok na ně máme řádově mnoho set milionů eur,“ říká partner a spoluzakladatel Penty Investments Marek Dospiva.

* E15: Jak hluboká krize je teď v porovnání s minulými lety? Jak se s tím vypořádávají vaše firmy?

Ekonomika zpomalila, panuje nejistota z budoucnosti evropské měnové unie a toho, jak budou jižní státy restrukturalizovat veřejné finance. To vše přispívá k tomu, že zde všeobecně nepanuje optimismus, a tím myslím i v našich firmách.

Před čtyřmi lety jsme v jednotlivých firmách reagovali drsnými restrukturalizačními a racionalizačními opatřeními. Bylo dobře, že jsme je udělali hned na začátku krize. Teď se snažíme firmy podle měsíčních a kvartálních výsledků řídit tak, aby byly schopné na krizi reagovat a zůstaly konkurenceschopné.

Vede to v řadě případů ke snižování stavů, výroby, naopak řada firem v tomto období roste, zvyšují tržby i zisky. Úspěšnost závisí na konkrétních odvětvích, na tom, jak máme schopný management – je to kombinace dopadů krize, stavu odvětví, kvality managementu. Rozdíl proti předchozím letům je i v tom, že u klíčových bank v regionu nyní cítíme silnější apetit na akviziční financování a na samotné financování společností.

* E15: Jak je to s pákovým akvizičním financováním? Kolik procent hodnoty investice banky půjčí?

Zjednodušeně řečeno, banka v akvizičním financování v kvalitním odvětví financuje zhruba padesát procent kupní ceny. U kvalitních realitních projektů jsou banky agresivnější, věříme, že dosáhneme i sedmdesáti procent financování projektu z bankovního úvěru.

* E15: S kým nejvíce spolupracujete? S českými, nebo zahraničními bankami?

V České republice spolupracujeme s tuzemskými bankami.

* E15: A třeba v Polsku?

Zase s místními bankami.

* E15: Do krize realizovaly řadu transakcí investiční banky ze zahraničí. Jsou na trhu ještě aktivní?

Investiční banky jsou z hlediska financování menších a středních transakcí nekonkurenceschopné. Na trhu působí jen jako investiční poradci a financování zabezpečují spíše až u transakcí, které přesahují 200 milionů eur.

* E15: To mají takové restrikce?

Jejich financování je drahé, například v porovnání s Českou spořitelnou, Komerční bankou, ČSOB…

* E15: Do Penty zřejmě chodí nabídky od majitelů na odkup jejich firem. Přibývá jich? Jaká je jejich kvalita?

Paradoxně v České republice necítíme, že by majitelé více přicházeli s nabídkou svých projektů. V Polsku je ovšem situace jiná. Krize snížila apetit investorů a poklesly prodeje firem prostřednictvím burzy. Majitelé proto přicházejí více k nám, a buď se dohodneme na partnerství, anebo kupujeme celé firmy. Krize vyléčila očekávání a zreálnila prodejní ceny. To je dobré pro všechny.

* E15: Stává se, že majitelé takzvaně lakují prodávanou firmu narůžovo?

Všichni, kdo prodávají, vnímají hodnotu svých firem iracionálně. Je pak na kupujícím, aby měl silný analytický odbor a zhodnotil si firmu správně. Bez precizních valuací do ničeho neinvestujeme ani korunu. Prodávající většinou firmu nadhodnocují o 20 až 30 procent. My nemáme problém různá očekávání růstu budoucí hodnoty firmy vyřešit takzvaným earn outem. Když si majitel myslí, že firma poroste v následujícím období o 10 procent a my čekáme pět, tak v případě, že se jeho odhad ukáže správným, hodnotu mu doplatíme.

* E15: Hodně firem je na prodej, ale není o ně zájem. Takže asi budou nějakou dobu přežívat, než se zavřou. To se nedávno stalo například s pojišťovnou Direct, mluví se i o dalších firmách ve finančním sektoru… Čekáte další vlnu krachů?

Pokud není tržní odůvodnění jejich existence či pokud nejsou schopny sehnat dostatek byznysu, firmy logicky zkrachují. Nikdo je nekoupí, a když najdou nějakou kavku, která si myslí opak, trh semele až toho následného kupujícího. Český trh je saturovaný, ve většině odvětví stabilizovaný. Přežijí jen ti nejsilnější, největší, ti, co přicházejí s něčím novým na trh, mají nejlepší kvalitu a nejnižší cenu.

* E15: Současná krize způsobila, že i na trzích západní Evropy je nyní levně – což může být příležitost i pro české investory. Penta říká, že chce posilovat v Německu. Sledujete i jiné trhy? Například na jihu Evropy či v Británii?

Je podstatné, aby se investor soustředil na region a na odvětví. Ano, mohli bychom investovat třeba v Řecku nebo v Británii. Ale nechceme být moloch o tisíci lidech v centrále. Chceme být středně velkou firmou, která bude přítomna na omezeném množství trhů, a chceme naše investiční portfolio aktivně řídit.

Proto investujeme hlavně v Polsku, v Česku, na Slovensku a expandujeme do Německa. Tam budujeme seniorní tým profesionálů, zkušených Němců, v kombinaci s českým týmem. Ovšem kdybychom se dostali k dobrému obchodu v jiné zemi, podíváme se na něj. A priori ale nejdeme plošně na celoevropský trh.

* E15: Kdy v Německu založíte tamní tým?

V Německu už máme zastoupení a kancelář ve Frankfurtu, kde působí lokální investiční profesionál. Spolupracujeme s řadou poradců. Interně se investičním příležitostem v Německu systematicky věnuje partner Penty Martin Kúšik spolu s dalšími třemi investičními manažery. Do dnešní doby jsme aktivně posuzovali přibližně 20 německých investičních projektů. V některých jsme se hodně přiblížili finální fázi a do jednoho projektu jsme již investovali. Ale jde spíše o pasivní finanční pozici.

* E15: Když se podíváme na rozložení aktiv Penty podle sektorů, je nejsilnější v retailu. Navíc chcete expandovat skrze polský Empik, a to je také retail. Proč zrovna v tomto odvětví?

Retail považujeme za poměrně bezpečný sektor. Líbí se nám. Budeme svou pozici v něm dál posilovat. Ono to působí, že jsme v jednom odvětví, ale patří tam potraviny, zábava a řada pododvětví. Je to i tak diverzifikované.

* E15: Podle některých předpovědí může být následujících pět deset let nízká spotřeba a trh nebude růst. Nebojíte se toho?

Nevylučujeme to. Může nastat scénář, že zpomalení ekonomiky potrvá deset let. Pak musíme ve všech našich valuacích škrtnout faktor, že nám pomáhá trh. A musíme růst na úkor ostatních na trhu. Strategicky zatím nechceme jít na rostoucí trhy do Asie. Partneři Penty se tam nechtějí stěhovat či tam trávit hodně času – a bez toho to nejde. Takže budeme bojovat zde, na trhu, který může být i deset let s minimálním růstem. I když konkrétně Empik na růstových trzích působí, v Rusku, na Ukrajině, v Turecku. I proto jsme do něj investovali.

* E15: Co všechno patří pod Empik Holding?

Empik má čtyři klíčové divize, které dosahují tržby na úrovni 20 miliard a EBITDA činí 1,6 miliardy korun ročně. První divizí je řetězec 270 knižních, dárkových a multimediálních obchodů v Polsku, který má historii 50 let. Druhou divizí je 120 jazykových škol v Polsku, na Ukrajině, v Rusku a Turecku. To je podle nás velmi perspektivní byznys. Třetí divizí je třetí největší řetězec prodeje hraček Spielemax s 50 obchody v Německu a největší síť 150 dětských obchodů SMYK v Polsku. Čtvrtou je módní řetězec v Polsku, na Ukrajině a v Rusku, který zastupuje značky jako GAP, Esprit. Jde o 230 obchodů.

* E15: To je dost nesourodý konglomerát…

Divize jsou relativně nesourodé, ale každá má svůj management s jednoznačnou strukturou. Na každou větev pohlížíme jako na samostatnou a nevylučujeme, že může něco změnit. Brand je ale zvláště v Polsku hodně silný a zapadá nám i do naší expanze do Německa.

* E15: Letos jste koupili Schneider Group, a vstoupili tak do tuzemského masného průmyslu. V Česku ale firmy z tohoto oboru dost bojují o přežití. Proč jste jej koupili?

Je to těžký byznys nejen ve všech třech zemích, kde působíme, ale je to těžký byznys i globálně. Zároveň je to hodně cyklický byznys. Momentálně je na vrcholu cyklu cena suroviny, vepřového masa. Ale v historii se to vždy zase otočilo. Ceny masa půjdou dolů, a umožní tak generovat finálním výrobcům přiměřený zisk. Ceny vstupů vzrostly ročně o desítky procent a trh klesl o pět šest procent ročně. Na takovém trhu nyní působíme, a přesto jsme za rok 2011 v černých číslech.

* E15: Takže jste s investicí do Schneider Group spokojení?

Schneider plní byznysplán, který deklaroval před koupí, takže jsme s touto investicí spokojení. Je v zisku.

* E15: Tuzemské maso se na výrobu uzenin již téměř nepoužívá a prodává se jen ve výseku. Vyrábí Schneider uzeniny z tuzemských surovin?

Myslím, že už skončil sentiment tuzemský/netuzemský. Jsou tady globalizovaní výrobci masa – Dánové, Jižní Amerika, v našem okolí jsou to Němci a Poláci. Nějaký sentiment s místním výrobcem – zní to dobře mediálně, ale výroba suroviny je globalizovaná. Je to komodita a nakupuje se od toho, kdo nabídne nejlepší cenu.

* E15: Budete tuto oblast rozšiřovat?

Z hlediska naplnění strategického cíle nám Schneider k přítomnosti na českém trhu stačí. Chtěli jsme být na třech trzích – v Česku, na Slovensku a v Maďarsku – a Schneider tuto snahu uzavřel. Na Slovensku jsme jednička, v Maďarsku dvojka, v Česku je Schneider dvojka. To nám vyhovuje.

* E15: Nenabízel vám Andrej Babiš Kostelecké uzeniny? Stále se jim nedaří, loni byly ve ztrátě 327 milionů korun.

Historicky jsme s Andrejem Babišem jednali. Vůbec nevylučuji, že si můžeme sednout za stůl a bavit se o řešení těžké situace pro všechny na trhu v rámci tak vysokých cen surovinových vstupů. Ale to nyní nechci komentovat.

* E15: Kolik máte nyní na akvizice a kolik z toho na ně dáte letos?

Obecně lze vycházet z toho, jak plánujeme a realizujeme prodeje firem, protože tím se uvolní prostředky na nákupy. Loni jsme prodali Žabku, TES a Drumet, což byly všechno excelentní ziskové projekty ve stovkách milionů eur. Palebnou sílu na akvizice máme. Letos plánujeme jeden až dva významné prodeje firem z našeho portfolia. Na letošní a příští rok tak máme na akvizice řádově mnoho set milionů eur.

* E15: Chystáte další exit přes burzu?

Nevylučujeme to. Způsob, jakým jsme to udělali s Fortunou, byl férový vůči investorům, protože mají poctivý výnos sedm procent. Budujeme si své renomé tak, abychom vždy byli vítaným partnerem jak pro burzu, tak pro investory. Budou vědět, že když s něčím přicházíme, je to kvalitní aktivum, které investorům dá očekávaný výnos. Ne něco, co marketingově naleštíme, nalákáme investory a pak se ukáže, že výsledky jsou daleko za očekáváním a investorům zůstane po investici hořká pachuť.

* E15: Který ze zdravotnických projektů Penty je nejúspěšnější?

Jednoznačně nejúspěšnější je Dr. Max a pojišťovna Dôvera a řetězec laboratoří Alpha Medical.

* E15: Ozývají se vám nějací zájemci o Dr. Maxe?

Zájemců je hodně, my to ale nechceme prodávat. Kontaktují nás finanční investoři, mnohamiliardové fondy nebo strategičtí operátoři retailových řetězců, jako jsou v Británii Boots.


Čtěte také:

Penta prodá do dvou let podíl v Iglotexu, přes burzu

Zisk Penty překročil tři miliardy

Penta má novou realitní kořist: areál Waltrovky


* E15: Co plány Penty na posílení slovenské Privatbanky v Česku? Nevypadá to, že by se tam něco dělo.

Privatbanku je třeba vnímat tak, že úzce spolupracuje se skupinou Penta. Nemáme s ní žádné strategické záměry typu expandovat na další trhy nebo slučovat s retailovou Prima bankou na Slovensku, bývalou Dexií. Umožňujeme klientům Privatbanky, aby se prostřednictvím korporátních dluhopisů účastnili investic Penty. Privatbanka je dlouhodobá investice, žádný její prodej neplánujeme.

* E15: Neplánujete rozšířit portfolio na loterijním a sázkovém trhu? Například Tipsport kupuje Chanci.

Moc příležitostí na tomto trhu už není. Od Tipsportu jsme koupili jejich polské aktivity s pobočkami. Na Slovensku zkrachovala sázková kancelář Formula, takže jsme také převzali několik poboček. O Chanci jsme také přemýšleli, ale nějaký velký smysl nám to nedávalo.

* E15: Jsou tady ještě nějaké menší kanceláře na případnou koupi?

Nejsou. Myslím, že Fortuna, Tipsport a nová Sazka mají zásadní postavení na trhu. Trendem je přesun kurzového sázení na internet. Tam je potenciál expanze a růstu. U číselných loterií věříme, že je prostor i pro dalšího hráče. Myslíme si, že když to budeme dělat dobře a dlouhodobě, tržní podíl loterií Fortuny se zvýší na 20 procent.

* E15: To je docela dost. Nyní máte nějakých osm až deset procent.

Dvacet procent je ambiciózní cíl. Ale kdybychom neměli ambiciózní cíle, tak tady nejsme.


Marek Dospiva (42)

Je řídícím partnerem a spoluzakladatelem investiční společnosti Penta. Vystudoval Institut mezinárodních vztahů v Moskvě a Pekingskou univerzitu. Po studiích se věnoval dovozu čínského zboží, později obchodu s cennými papíry na burzách v Bratislavě a v Praze. V roce 2001 řídil vstup Penty na český trh. Má na starosti zavádění investiční strategie Penty v Česku a byznys development všech projektů řízených z Prahy. V posledních letech byl odpovědný především za akvizici a restrukturalizaci Aera Vodochody a za akvizici a expanzi největší polské maloobchodní sítě Žabka, kterou loni Penta prodala. Kromě rodné češtiny ovládá angličtinu, němčinu, ruštinu a čínštinu.

Mohlo by vás zajímat

Finance
6 tipů, jak co nejlevněji vyměnit peníze v zahraničí na dovolené
Kde všude můžete v Česku prohlásit: „Zaplatím to bitcoinem“
ČNB reguluje výši hypoték. Kolik mohou banky půjčovat v zahraničí?
Vyřizování dětského pasu nenechávejte na poslední chvíli. Rychlopas se prodraží.
Praktický návod: jak začít s bitcoinem – výběr vhodné peněženky
Auta
Prohlédli jsme si nový Opel Grandland X. Jak prostorný je…
Škoda vyrobila už šest milionů Octavií
Na prodej je krásná Škoda 130 RS. Její cena vás ale pravděpodobně nepotěší
Kia Optima Sportswagon Plug-in Hybrid jezdí za 1,4 litru na 100 km
Škoda Citigo má i po faceliftu pořád co nabídnout (první jízdní dojmy)
Technologie
Facebook ovládá celý svět. Má již 2 miliardy uživatelů
Tip: Jak skrýt ikonu Windows Defenderu v oznamovací oblasti? [Windows 10]
Ve Windows Storu se objevil neoficiální, ale funkcemi nabitý klient pro Google Play Music
Objevily se těžní verze Radeonů Polaris. Na trh se vrací RX 470, někdy i s výstupy
Den D přišel. Evropská komise udělila Googlu rekordní pokutu 2,42 miliardy eur
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít