Lovec příležitostí

20. května 2008, 16:07 - Šimon Krbec
20. května 2008, 16:07

Manažer inovací sonduje ve firmě své okolí a identifikuje nové podněty

Klíčová role inovací při získávání nebo udržování konkurenční výhody je všeobecně známá. Může za to především vyšší sofistikovanost spotřebitelů a zkracující se životnost produktů související s rychlejším technologickým zastaráváním. Proto některé firmy v České republice dohánějí trend úspěšný v západní Evropě a zřizují pozici manažera inovací. Jaká je jeho role ve firmě? Jaké schopnosti by měl mít vhodný kandidát na tuto pozici?

Role

Klíčovou rolí manažera inovací by samozřejmě měla být identifikace příležitostí k novým procesům. Manažer inovací je jakési tykadlo, které sonduje své okolí a identifikuje inovační podněty, ať už přicházejí z podniku nebo z vnějšího prostředí. Primárním zdrojem inovací jsou samozřejmě zaměstnanci firmy. Proto musí každý zaměstnanec vědět, na koho se může se svými nápady obrátit ohledně toho co, jak, kde, kdy a proč zlepšit. Manažer inovací by měl být naopak schopen poskytnout rychlou odpověď, jak bude s nápadem zaměstnance naloženo, případně jaká bude jeho odměna. Pokud nemá firma jasně stanovená pravidla, zaměstnanci ztrácejí motivaci k inovacím. Kromě interních podnětů musí manažer inovací sledovat nápady přicházející z vnějšího prostředí. Zdrojem inovací totiž mohou být například dodavatelé, partneři nebo zákazníci firmy.
Manažer inovací by také měl hrát zásadní roli při vyhodnocování shromážděných podnětů a provádění takzvaného screeningu - tedy prvního výběru nápadů, které jsou vhodné uskutečnit. Účelem je vytvořit portfolia inovačních projektů. Při následném provádění projektů pak pracovník pověřený řízením inovací navrhuje projektové manažery a členy týmů. Ty by pak měly konkrétní projekty uskutečnit. Manažer inovací sleduje průběh provádění projektů a přijímá potřebná rozhodnutí nutná k jejich uskutečnění.
Manažer inovací je také zodpovědný za koordinaci profesního růstu pracovníků, hledá příležitosti k osvojení nových znalostí a dovedností, organizuje workshopy, semináře a další školící a vzdělávací akce pro novátory. Sleduje možnosti podpory inovačních projektů a legislativní změny. A zapojením se do informačních sítí získává informace o možnostech podpory. Jaké schopnosti by měl manažer inovací mít, aby tuto funkci mohl úspěšně vykonávat?

Schopnosti

V hierarchii firmy by měl manažer inovací zastávat pozici v rámci nejužšího vedení, aby mohl komunikovat s pověřenými řediteli jednotlivých oddělení. Dostává se však také do styku s vnějším okolím firmy, například s klienty společnosti. Proto by měl mít výborné komunikační schopnosti. Musí být nejen schopen naslouchat podnětům ze svého okolí, ale i vnímat reálné limity společnosti. Dále musí umět řídit lidi a mít velmi kreativní myšlení využitelné pro transformaci prvotních idejí do konkrétních inovačních projektů. Kvůli školení pracovníků v rámci nových procesů a metod ve firmě musí disponovat školícími dovednostmi.
Najít vhodného kandidáta nemusí být jednoduché ani levné. Především malé a střední podniky si jen zřídka mohou dovolit zaměstnat takového manažera na plný úvazek. Proto je tato role je v rámci firmy často sdílená.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít