Liberalizace bez velkých následků

01. srpna 2011, 16:14 - Pavel Pravda
01. srpna 2011, 16:14

Trh s elektřinou a plynem čeká přísnější regulace, postavení zákazníka se zlepší

V červnu schválil Senát novelu energetického zákona. Hlavním důvodem pro přijetí byla zejména povinnost implementovat takzvaný třetí energetický balíček, tedy směrnice EU upravující vnitřní trh v oblasti energetiky. Stěžejním motivem novely je další posílení liberalizace trhů s plynem a elektrickou energií. Ke změně základních principů energetického zákona však novelou nedochází.

Další oddělování sítí a obchodu

Oddělení provozovatelů sítí od výroby a obchodu s elektřinou a plynem (unbundling) je jedním z hlavních principů liberalizace trhů s energiemi v Evropské unii. Dosavadní oddělení provozování sítí od činností výroby a dodávek bylo provedeno v rovině právní, funkční a účetní, ale nikoli v rovině vlastnické. Toto dosavadní oddělení je však pro fungování trhu nedostatečné. Proto jsou zaváděny nové, přísnější požadavky pro oddělení provozovatelů přepravních soustav od výroby a obchodu. U distribučních soustav zůstává úroveň oddělení (právní, funkční, účetní) zachována a tento způsob oddělení je novelou zaváděn i pro provozovatele zásobníků plynu. Základním novým způsobem oddělení provozovatele přepravní soustavy od výroby a obchodu je takzvané vlastnické oddělení, kdy dodavatel či výrobce a provozovatel přepravní soustavy nesmějí být součástí stejného podnikatelského uskupení. V České republice bude vlastnické oddělení uplatňováno v oblasti elektroenergetiky u společnosti ČEPS, která je výlučným provozovatelem přenosové soustavy. V oblasti plynárenství směrnice umožňuje – s ohledem na skutečnost, že provozovatel přepravní soustavy v ČR (Net4Gas) je součástí vertikálně integrovaného podnikatele – využití jiných modelů, které nevedou k vlastnickému oddělení. Český zákonodárce se rozhodl pro řešení prostřednictvím takzvaného nezávislého provozovatele přepravní soustavy (ITO model). Podstatou tohoto modelu je, že provozovatel přepravní soustavy a výrobce či dodavatel energie mohou zůstat součástí téhož koncernu, je však zavedena intenzivní regulace vztahů mezi takovými osobami, včetně podstatných zásahů dozorujícího orgánu. Energetický regulační úřad (ERÚ) tak mimo jiné bude schvalovat volbu a odvolání statutárního orgánu, vztahy mezi provozovatelem přepravní soustavy a ostatními společnostmi z koncernu nebo desetiletý plán rozvoje. Nezávislost provozovatele přepravní soustavy má být dále zajištěna například povinným zřízením dozorčí rady a zvýšením její kompetence (včetně volby statutárního orgánu), vyloučením některých osob z výkonu funkce statutárního orgánu, samostatností zdrojů, povinností vytvořit program rovného zacházení a ustanovit nezávislého auditora programu. Nezávislost provozovatele musí být v každém případě osvědčena certifikátem nezávislosti, který – po konzultaci s Evropskou komisí – vydává ERÚ.

Silnější regulátor i zákazník

Novela dále posiluje nezávislost a pravomoci Energetického regulačního úřadu. Nezávislost bude podpořena zejména tím, že předsedu ERÚ bude jmenovat prezident republiky na návrh vlády. Činnost úřadu bude financována zvláštními poplatky placenými účastníky trhu. K zásadním novým kompetencím bude náležet zejména provádění šetření existence účinné hospodářské soutěže na trzích s elektřinou nebo plynem a ukládání opatření. V rámci šetření bude mít ERÚ celou řadu oprávnění, jako vstupovat do obchodních prostor, nahlížet do obchodních záznamů nebo pečetit obchodní prostory. V neposlední řadě bude úřad vykonávat dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o ochraně spotřebitele v oblasti podnikání v energetice.
Zavádí se rovněž opatření na posílení ochrany zákazníka. Výrobce i obchodník budou povinni uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky dodávek plynu a elektřiny pro domácnosti a podnikající fyzické osoby. Změny cen nebo jiných podmínek je držitel licence povinen uveřejnit nejpozději 30 dnů před dnem účinnosti a zákazník je v případě těchto změn oprávněn od smlouvy odstoupit, stejně jako u smluv uzavřených mimo provozovnu. Výše zálohových plateb bude muset být stanovena v rozsahu spotřeby za předchozí srovnatelné období, nejvýše však v rozsahu důvodně předpokládané spotřeby.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít