Léto pod stany má svá pravidla

21. června 2004, 00:00 - RICHARD W. FETTER právník
21. června 2004, 00:00

HYGIENICKÉ A PROVOZNÍ PODMÍNKY DĚTSKÉHO TÁBORA Posíláte děti na letní tábor? Nebo takový tábor organizujete? Pak jsou následující informace o právní úpravě konání letních táborů určeny právě vám.

HYGIENICKÉ A PROVOZNÍ PODMÍNKY DĚTSKÉHO TÁBORA

Posíláte děti na letní tábor? Nebo takový tábor organizujete? Pak jsou následující informace o právní úpravě konání letních táborů určeny právě vám. Podmínky provozování letních táborů upravuje především Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Vybíráme jen některé z nich: STRAVOVÁNÍ

* Ve stanových táborech se prostory pro stravování (kterými může být například přístřešek nebo stan) skládají z jídelny, kuchyně a skladovacího prostoru. Tyto prostory musí být vždy zastřešené, s výjimkou ohniště. V kuchyních musí být čisté a nečisté činnosti časově odděleny, aby nedocházelo ke křížení provozu. Látky, suroviny, polotovary a potraviny musí být skladovány za podmínek stanovených výrobcem nebo zvláštními předpisy. Skladové potraviny se nesmějí ovlivňovat navzájem a nesmějí být negativně ovlivňovány zevními vlivy. Samostatné pracovní plochy, kterými mohou být i desky, musí být označeny a být různé pro práci s tepelně neopracovanou potravinou a tepelně opracovaným pokrmem. * Denně musí být pro děti na táboře zajištěna snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře. Při činnostech mimo prostor tábora lze sloučit výdej snídaně s přesnídávkou a oběda se svačinou. Součástí snídaně musí být teplý nápoj. Jedno z hlavních jídel musí být teplé. Strava podávaná dětem musí odpovídat jejich věku a fyzické zátěži. Nápoje musí být pro účastníky zotavovací akce k dispozici po celý den. Uchovávají se v krytých nádobách s výpustným kohoutem nebo se rozlévají přímo z originálních balení. Děti se mohou podílet na přípravě stravy jen před jejím tepelným zpracováním a při pomocných pracích. N a stanových táborech do padesáti účastníků se mohou děti podílet na celé přípravě stravy a jejím výdeji, jsou-li pod dozorem osoby činné při stravování a jsou-li dodrženy zásady osobní a provozní hygieny. Zdravotní stav dětí, které se podílejí na přípravě stravy, musí být posouzen zdravotníkem.

UBYTOVÁNÍ * Stany určené pro ubytování dětí musí mít pevnou nepromokavou stanovou plachtu (stanovku). Prostor pro spaní a uložení osobních věcí musí být izolován od země proti vlhku a chladu. Stany postavené na jednom místě déle než 21 dní musí mít podlážku po celé ploše stanu. * Ubytování dětí se zajišťuje odděleně podle pohlaví. Osoby činné při zotavovací akci jako dozor se ubytují v bezprostřední blízkosti dětí. Zdravotník se ubytuje v bezprostřední blízkosti ošetřovny s izolací, případně v blízkosti nemocných. Prostory ve stavbách musí být suché, prosluněné, s přirozeným větráním a osvětlením. Nejmenší plocha na jedno dítě musí být 3 m 2 . Patrová lůžka lze použít pro děti starší 10 let. Horní lůžko musí být bezpečně přístupné a vybavené bočnicí zabraňující pádu, jakož i nepropustnou podložkou pod matrací. Výměna ložního prádla musí být provedena vždy před použitím lůžka jiným dítětem a dále po znečištění. UMÍSTĚNÍ TÁBORA

* Tábory se umísťují mimo území, kde lze předpokládat znečištění ovzduší nad stanovené limity nebo překročení hygienického limitu hluku pro venkovní prostor. K pozemku, na kterém je umístěn tábor (s výjimkou táborů putovních), musí vést přístupová cesta. * V e stavbách se ošetřovna a izolace zřizují v samostatných místnostech s možností vytápění a používání teplé vody. Izolace musí mít svůj vlastní záchod, nesmí být vybavena patrovými lůžky (na 30 dětí se zřizuje jedno lůžko). Nesmí být použita pro ubytování zdravotníka. Ve stanových táborech se ošetřovna a izolace umísťují ve vyčleněných stanech. Léky a zdravotní dokumentace účastníků zotavovací akce musí být umístěny tak, aby k nim neměly volný přístup děti a nepovolané osoby.

UMÝVÁRNY A ZÁCHODY

* Umývárny ve stavbách užívají děti odděleně podle pohlaví. V umývárně musí být na 5 dětí jedno umyvadlo nebo jeden výtokový kohout s odtokovým žlabem a na 30 dětí nejméně jedna sprchová růžice. U stanových táborů se zřizuje na 5 dětí jeden výtokový kohout s odtokovým žlabem. U stanových táborů lze zajistit denní umývání dětí přímo ve vodoteči, která odpovídá hygienickým limitům ukazatelů jakosti vody ke koupání. Na všech zotavovacích akcích musí být zajištěna možnost koupání nebo osprchování v teplé vodě alespoň jednou za týden. * Záchody užívají děti vždy odděleně podle pohlaví. Na prvních 20 dětí se zřizují dva záchody, na každých dalších 20 dětí jeden záchod. V blízkostí záchodů musí být možnost umýt si ruce v tekoucí vodě. Suché záchody se musí denně zasypávat zeminou nebo jiným přírodním sypkým materiálem.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít