Lepší je zboží prošlé než nahnilé

15. dubna 2008, 14:45 - Marcela Zbožínková
15. dubna 2008, 14:45

Zákon o daních z příjmů

Zlikvidovala vaše společnost loni nepotřebné zásoby, aniž by je prodala a měla alespoň minimální výnos? Škoda. Zlikvidované zásoby odepsané do nákladů nebyly do loňského roku pro společnost daňově uznatelným nákladem. Plánuje-li proto vaše společnost zlikvidovat nepotřebné zásoby letos, může na dani ušetřit.
Novela zákona o daních z příjmů účinná od 1. ledna 2008 zavedla možnost zahrnout do daňově uznatelných nákladů i ty, jež vznikly likvidací zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků. Likvidace léků, léčiv a potravinářských výrobků může být daňově uznatelná pouze ve specifických případech. V oborech, ve kterých kvůli povaze zásob nastává jejich likvidace nejčastěji, existují omezení, jež je umožní daňově výhodně zlikvidovat pouze někdy.

Před novelou

Obecně byly dle výkladu pracovníků daňové správy náklady, jež vznikly likvidací zásob, ještě v roce 2007 daňově neuznatelné. Existovaly však možnosti, jak toto obecné pravidlo obejít. Společnosti prodávaly nepotřebné zásoby (kupříkladu potraviny) těsně před projitím doby použitelnosti za minimální cenu (například za jednu korunu). Za daňově uznatelnou bylo totiž možné považovat i pořizovací cenu zásob, které byly prodány se ztrátou. Dále bylo možné považovat za daňově uznatelný náklad buď úbytky vyplývající z přirozených vlastností zásob a ztratné v maloobchodě (do výše ekonomicky zdůvodněné normy), nebo technologické a technické.

Daňově uznatelný náklad

Novela zákona o daních z příjmů umožňuje zahrnout do daňově uznatelných nákladů i ty, jež vznikly prokazatelně provedenou likvidací zásob. K prokázání likvidace je poplatník povinen vypracovat protokol, ve kterém uvede její důvody, způsob, čas a místo provedení, specifikaci jejích předmětů a jak s nimi naložil. A také pracovníky zodpovědné za její provedení.
Likvidace léků, léčiv a potravinářských výrobků může být daňově uznatelná, pokud doba použitelnosti těchto zásob prošla a současně je nelze dle zvláštních právních předpisů dále uvádět do oběhu.
Vydáte-li se na nákup potravin, najdete na nich buď označení doby použitelnosti i minimální trvanlivosti (například konzervy, sušenky, těstoviny), nebo vůbec nic (například u čerstvého ovoce a zeleniny, lihovin či vína). Zcela logicky se tedy nabízí otázka, zda lze daňově zlikvidovat potraviny, které již nelze prodávat, protože u nich prošla doba minimální trvanlivosti nebo jsou nahnilé.

Daňová likvidace potravin

Vyjdeme-li ze striktního znění zákona, lze daňově zlikvidovat pouze zásoby, u kterých prošla doba použitelnosti a současně je nelze uvádět do oběhu. Doba použitelnosti je specifický termín definovaný v zákoně o potravinách a tabákových výrobcích. Používá se pouze pro potraviny podléhající rychlé zkáze (například jogurty a ostatní mléčné výrobky, ryby, drůbež) a pro některé další potravinářské výrobky. Po uplynutí doby použitelnosti tyto potraviny nesmějí být uváděny do oběhu.
Novelizované ustanovení zákona o daních z příjmů odkazuje na zákon o potravinách a tabákových výrobcích, v němž je doba použitelnosti přesně specifikována. Proto nejspíše nelze daňově zlikvidovat zásoby, u nichž „pouze“ prošla minimální doba trvanlivosti či jsou neoznačené.
Pokud vaše společnost zlikviduje nahnilé rajče, tedy potravinu neoznačenou nebo s minimální dobou trvanlivosti, nesplní podmínky pro daňovou uznatelnost takto odepsaných nákladů. U prošlého jogurtu, jakožto potraviny s prošlou dobou použitelnosti, jsou splněny definiční podmínky stanovené v novelizovaném znění zákona o daních z příjmů. Proto je daňově výhodnější zlikvidovat prošlý jogurt než nahnilé rajče.

Jaký byl záměr?

Je možné, že při tvorbě novely nebyl brán v úvahu různý význam termínů „datum použitelnosti a minimální trvanlivosti“ a skutečnost, že některé potravinářské výrobky nemusejí být označené žádným z těchto dat.
Tomuto názoru nahrává i to, že v současné době ministerstvo financí připravuje novelu zákona, která jednu z uvedených podmínek daňové uznatelnosti likvidovaných zásob - projítí doby použitelnosti - odstraňuje.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít