Lepší je dát přednost solventním

26. ledna 2004, 00:00 - zk
26. ledna 2004, 00:00

K ASI NEJŽÁDANĚJŠÍM INFOR- MACÍM O FIRMÁCH-OBCHODNÍCH PARTNERECH PATŘÍ TY, KTERÉ SE TÝKAJÍ JEJICH SOLIDNOSTI A STABILITY. DOSTAT SE K NIM ALE NEBÝVÁ NIJAK SNADNÉ.

Jak zjistit zda firma patří k notorickým neplatičům, nebo naopak k solidním partnerům?

Od počátku 90. let patří k neduhům české ekonomiky neplacení závazků. Snad žádná statistika neuvádí, kolik menších či středních firem bylo staženo ke dnu a dovedeno k následnému zániku jenom proto, že jim dlužníci neplatili. Bez nadsázky lze napsat, že jich bylo hodně. S dlužníky se musely vypořádat i banky, ale těm velkým v počátcích pomohl stát miliardovými částkami a postupně se tyto banky dopracovaly k vlastnímu registru platební kázně. Ovšem do tohoto registru nemá zase tak kdekdo přístup - je zde přece bankovní tajemství. A tak - kromě vlastních zkušeností - zbývá firmám snad jen možnost objednat si prověření potenciálního obchodního partnera u specializované firmy. N a internetu jsou sice některé přehledy dlužníků (článek Nekonečný elektronický zdroj), ale výčet není úplný. Je nutné si ověřit, zda pro zveřejňování dlužníků existují u konkrétního zdroje mechanizmy, které mají zabránit zneužití, respektive neoprávněnému či nepravdivému zveřejnění. Jak takovéto databáze fungují, si můžeme ukázat na systému Nefi Bohemia - řešení pohledávek po lhůtě splatnosti, který je založen na působení informačně publikačního tlaku směrovaného na dlužníka, respektive na jeho jméno (název společnosti). Tento monitoring platební kázně českých podnikatelských subjektů provozuje brněnská firma Nefi Bohemia za spolupráce s Hospodářskou komorou ČR jako placenou službu.

JAK SYSTÉM FUNGUJE?

Vstup do systému se děje přes mandátní smlouvu uzavřenou mezi věřitelem a provozovatelem systému. Nedílnou součástí smlouvy je příloha dlužníků věřitele (vypracovaná věřitelem), kde věřitel uvede: IČO, název a adresu dlužníka, dlužnou částku, datum splatnosti, číslo faktury. Další činnost provozovatele systému se dá rozdělit na dvě části: práce s věřitelem (mandantem) a práce s dlužníky označenými věřitelem. Okamžitě po obdržení věřitelem vyplněné a podepsané mandátní smlouvy vrací provozovatel systému mandantovi jeden její výtisk s přiděleným číslem a sestavu jím označených dlužníků včetně korespondujících pohledávek. Každé pohledávce je přiděleno identifikační číslo, které je využíváno pro další komunikaci věřitelů s provozovatelem systému při aktualizaci, opravách, zanášení změn apod. Hlášení o opravách a změnách původně uvedených pohledávek požaduje provozovatel systému od věřitele vždy do konce měsíce. Tak jsou původně nahlášené pohledávky aktualizovány a výsledné změny či opravy jsou promítnuty do databáze.

MOŽNOSTI OCHRANY

Systém se musí bránit proti zneužití, aby nebyla některá z firem poškozena nesprávnými či zcela nepravdivými informacemi. Proto okamžitě po obdržení vyplněné a podepsané mandátní smlouvy kontaktuje provozovatel systému dlužníky. Sděluje jim, že převzal zastoupení ve věci likvidace vyčíslených dlužných částek. Umožňuje jim kontrolu identifikačních a věcných údajů a navrhuje jim možnost smírného vyřízení věci. Dává jim také lhůtu 25 dnů vyjádřit se k právnímu opodstatnění tvrzeného dluhu nebo tento dluh ve stejné lhůtě zaplatit či dohodnout splátky. Data o dlužníkovi a jeho dluzích jsou zveřejněna teprve tehdy, kdy je jasné, že dlužník se nechce domluvit a zaplatit.

SOLVENTNÍ PROTIPÓL

Protipólem této databáze je Registr solventních firem. Základním kritériem pro vstup do tohoto registru je, že firma nedluží nikomu nic déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti (s výjimkou těch závazků, které z objektivních důvodů neuznala a jsou třeba předmětem soudního sporu, reklamace apod.). Plnění základní podmínky je čtvrtletně ověřováno výpisy z účetní uzávěrky. Registr solventních firem je pak zveřejňován v různých médiích - na internetu, formou CD ROM, v některém tisku. Ani tato služba není bezplatná - firma, která chce být v Registru solventních firem uvedena, musí zaplatit roční registrační poplatek.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít