Lék na pomalé rozhodování rozhodování soudů

08. listopadu 2004, 00:00 - JUDr. Jiří Pospíšil
08. listopadu 2004, 00:00

Jedním ze základních problémů české justice je rychlost soudního rozhodování. Politická reprezentace již několik let vede diskuzi o tom, co vše zapříčiňuje nežádoucí stav, kdy více než 70 000 soudních případů v naší republice u nás trvá déle než tři roky.

Jednou z hlavních příčin je i to, že odvolací soudy často ruší rozhodnutí soudů prvního stupně a vrací je k novému projednání. Často se tak děje ze zcela formálních důvodů, které nesouvisejí s projednávaným problémem. Tato situace, kdy si jednotlivé soudní instance mezi sebou posílají soudní případy, u nás již dostala lidové označení, tzv. „soudní ping-pong“. To, že se jedná o vážnou věc, ukazují statistiky ministerstva spravedlnosti. Z těch vyplývá, že naše odvolací soudy vrací k novému projednání soudům prvního stupně kolem jedné čtvrtiny napadených právních věcí, tedy kolem 20-25 % případů. Podíváme-li se do zahraniční, pak například v N ěmecku, kde je podobný právní a soudní systém, je takto vráceno k opětovnému projednání pouze cca 5 % právních věcí, to znamená pětkrát méně než u nás. Z těchto důvodů předložila skupina poslanců ODS návrh novely občanského soudního řádu, který se snaží tento negativní trend omezit. Současná platná právní úprava je postavena na principu, že odvolací soudy v zásadě nejsou plnohodnotnou instancí v rovině dokazování. Odvolací soudy totiž přihlíží k novým skutečnostem a důkazům jen v případech, kdy dokazování slouží k prověření správnosti skutkových zjištění a skutkového závěru soudu prvého stupně.

A právě v tomto spočívá dle našeho názoru kámen úrazu. Předložený návrh proto posiluje postavení odvolacích soudů a snaží se z nich učinit plnohodnotné skutkové instance, tedy takové, které budou nejen ověřovat a prověřovat postup nižších soudů, ale též budou provádět nové důkazy a doplňovat skutkový stav. Odvolací soudy tak v případě, že novela bude přijata, budou moci doplňovat dokazování a na základě takto zjištěného skutkového stavu kvalifikovaně a s konečnou platností rozhodovat. N a druhou stranu je však třeba uvést, že předložený návrh zcela nevylučuje možnost zrušení rozsudku a vrácení případu soudu prvého stupně k opětovnému projednání. Takovéto situace však budou spíše výjimkou. Pouze v zákonem stanovených případech bude moci soud druhého stupně věc zrušit a vrátit soudu prvého stupně k novému projednání. Půjde o případy, kdy ze strany soudu prvého stupně dojde k flagrantnímu pochybení, například řízení soudu prvého stupně bude trpět výraznými procesními vadami, rozsudek bude nepřezkoumatelný, nebude zjištěn skutkový stav atd. Důvodem zachování těchto „zadních dvířek“ je mimo jiné i snaha vyloučit riziko, že některé soudy prvního stupně by mohly k rozhodování přistupovat s pocitem, že právní věc bude s konečnou platností rozhodnuta odvolacím soudem a že se jí tudíž nemusí dostatečně věnovat. Takovéto případy by měly, podle názoru ODS, dosahovat oněch 5 % napadených rozhodnutí tak, jak je tomu v Německu či jiných státech EU.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít