Leasingu se letos daří

22. října 2008, 09:01 - Tomáš Johánek
22. října 2008, 09:01

Letošní rok měl s nástupem nové legislativy přinést výrazný pokles leasingového trhu.

Nestalo se tak. „Nedá se mluvit o poklesu, spíše o zpomalení růstu,“ říká Martin Kofroň.

Naplnily se v letošním roce obavy o negativních dopadech daňové reformy na leasing?

Letošní leasingové objemy skutečně poněkud zaostávají za loňským rokem. Určitou negativní roli zde jistě sehrávají poslední dílčí změny v zákoně o daních z příjmů, týkající se minimální doby trvání daňově účinného finančního leasingu. Nicméně si nemyslím, že jde o hlavní důvod nižších leasingových objemů. Leasing se přece nenachází ve vzduchoprázdnu.

Uvědomme si, že česká ekonomika v tomto roce zpomaluje svůj růst, velmi citelně poklesla investiční aktivita a zeslabuje spotřeba domácností. Velkou roli sehrál růst cen pohonných hmot z první poloviny roku, který významně dopadl na české dopravní a přepravní firmy.

Řada z nich odložila investice do obnovy svých vozových parků, které jsou často financovány právě leasingem.

Projevila se reforma ve všech segmentech trhu stejně?

K závěru, že za poklesem není třeba na prvním místě hledat daňové změny, mne vede mimo jiné i okolnost, že srovnatelný pokles leasingu je zaznamenáván i v nepodnikatelském zákaznickém segmentu, kterého se zmíněná reforma vůbec nedotkla. Tyto závěry korespondují s obecnějšími poznatky České leasingové a finanční asociace. Podle nich konkrétní ustanovení zákona o dani z příjmů nehrají nijak dominantní roli při rozhodování potencionálního zákazníka, zda si určitou věc či investici pořídí za hotové, nebo zda zvolí financování z cizích zdrojů, respektive jakou konkrétní formu financování zvolí. Význam změn provedených právě v tomto zákoně bych proto nepřeceňoval. Tento význam dále klesá úměrně tomu, jak klesají daňové sazby u tohoto druhu daně.

LEASING Z KOLEJÍ NEVYBOČIL

V prvním pololetí zaznamenal leasing celkově propad. Odborníci ale předpokládali, že se vše postupně vrátí téměř do starých kolejí…

Pokud jde o výsledky v prvním pololetí letošního roku, odmítám tezi o propadu leasingu. Skutečnost je taková, že v uvedeném období bylo v České republice leasingem financováno pořízení movitých věcí v celkové hodnotě více než 50 miliard korun. Lze tedy očekávat, že celoroční výsledek opět převýší magickou hranici 100 miliard.

Stále platí, že prostřednictvím leasingu je financována téměř třetina tuzemských investic do movitých věcí. Je pravdou, že v první polovině roku 2007 byl objem leasingu přibližně o deset procent vyšší než letos. Pokud ale vezmeme v úvahu skutečnost, že rok 2007 byl pro leasing rokem rekordním, a uvážíme-li zejména nepříznivé ekonomické trendy, které jsem zmiňoval v předchozí odpovědi, považuji letošní pololetní výsledek leasingu za daných okolností za velmi dobrý. Nemyslím si, že se leasing musí vracet do starých kolejí. Podle mne z nich nijak významně nevybočil.

Jak reagovaly leasingové společnosti na nižší poptávku po leasingu?

Obecně vzato, pokud poklesne poptávka v nějakém produktovém nebo zákaznickém segmentu, společnosti se snaží tento výpadek kompenzovat v segmentu, který postižen není. U jednotlivých leasingových společností je to velmi individuální. Záleží zejména na jejich obchodním zaměření a jeho šíři. Některé společnosti kladou nyní větší důraz na operativní leasing, některé přišly s novými produkty na bázi finančního leasingu.

Společnosti, které jsou orientovány na poskytování finanční služby, reagují obvykle nabídkou úvěrových produktů. Ale u většiny to není tak, že by produkty na bázi úvěrové smlouvy začaly nabízet až letos. Letošní rok spíše jen posílil význam této produktové větve.

SPOTŘEBITELSKÝ LEASING JE ČESKÝ UNIKÁT

Jaký očekáváte vývoj v dalších měsících?

Zde je podle mne třeba rozlišovat mezi leasingem poskytovaným domácnostem a leasingem podnikatelským. Pokud jde o spotřebitelský leasing, je třeba si uvědomit, že podíl leasingu na spotřebitelském financování byl v uplynulých obdobích v České republice nepřirozeně vysoký a v celoevropském měřítku v podstatě unikátní.

Ve většině západoevropských zemí leasing pro spotřebitele prakticky neexistuje. U nás se takto enormním způsobem rozvinul proto, že po sametové revoluci poptávka domácností po financování dlouho předháněla nabídku bank, které retailový segment dlouho opomíjely. Přičemž na trhu nebankovním se nacházely prakticky jen leasingové společnosti.

Bude se měnit poměr mezi leasingem a úvěry?

V posledních letech dochází k přirozenému poklesu spotřebitelského leasingu v souvislosti s rozvojem retailového bankovnictví a trhu nebankovních spotřebitelských úvěrů. Tento proces přirozeně probíhá i v tomto roce a bude zřejmě pokračovat. Mimochodem, domnívám se, že tento proces sám o sobě ovlivňuje statistická čísla o leasingu významněji než daňové změny.

V podnikatelském segmentu si leasing svou pozici jistě udrží a je možné, že ve světle dnešní situace na finančních trzích ještě posílí. Síla leasingu nespočívá v konkrétním daňovém režimu, ale v samotné podstatě leasingové transakce. Z věřitelského pohledu jde o velmi bezpečný způsob financování bez nutnosti dalšího zajišťování. To z něj z pohledu zájemce o financování činí nástroj velmi dostupný, navíc dostupný i tehdy, kdy se zhoršují makroekonomické podmínky, kdy finanční trhy prožívají nelehké časy a kdy se přirozeně omezí i přístup k úvěrovým zdrojům. V takových dobách se ukazuje důležitost diverzifikace finančních produktů a potřeba alternativních způsobů financování, mezi které leasing patří.

Jak se letos mění podíl operativního a finančního leasingu? Pomohla reforma operativnímu leasingu?

Podíl operativního leasingu na celkovém leasingu strojů, zařízení a dopravních prostředků dosáhl v prvním pololetí letošního roku 16,3 procenta, přičemž u leasingu osobních a užitkových vozidel činil tento podíl již 25,2 procenta. V roce 2007 přitom činil podíl operativního leasingu na celkových leasingových objemech 12,5 procenta.

Nemyslím ale, že jde primárně o důsledek reformy. Jde o dlouhodobý trend, kdy se stejně jako u zmiňovaného spotřebitelského financování český trh přibližuje poměrům ve vyspělých zemích, kde je operativní leasing využíván v mnohem vyšší míře.

Rozhodně neplatí, že operativní leasing roste na úkor leasingu finančního. Tyto dva produkty v zásadě nejsou vzájemně konkurenční. Musíme si uvědomit, že hospodářský účel operativního leasingu, který je v podstatě rozšířeným nájemním vztahem, se odlišuje od ekonomického účelu leasingu finančního, který je především nástrojem financování.

Náhradou za finanční leasing je především úvěr, nikoli operativní leasing. Změna daňových podmínek pro finanční leasing ovlivnila výsledky u leasingu operativního jen ve velmi omezené míře.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

  • Největší mýty o bolesti zad

  • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít