Leasing po reformě

21. března 2008, 14:18 - Jana Vlčková
21. března 2008, 14:18

Zákon o daních z příjmu

Reforma veřejných financí účinná od 1. ledna 2008 novelizovala i zákon o daních z příjmů. Novela přinesla řadu změn, které ovlivní většinu poplatníků. Zaměřím se však na změny, které mohou ovlivnit oblast leasingu, a to zejména jeho příjemce. Na úvod je třeba zmínit, že v leasingu byla upravena nejen dnešní pravidla, ale že novela přinesla i nová. Současně byla některá ustanovení upravující leasing zrušena.
Jednou z pozitivních změn je, že bylo zrušeno omezení výše daňové uznatelnosti nájemného u finančního leasingu. Původně byl nájemce v případě finančního leasingu osobního automobilu oprávněn uplatnit do daňově uznatelných nákladů pouze nájemné ve výši 1,5 milionu korun. Toto pravidlo souviselo s omezením možnosti daňově odepsat osobní automobily do pořizovací ceny maximálně 1,5 milionu korun. Protože novela tuto limitaci vstupní ceny zrušila, zaniklo i související ustanovení omezující daňovou uznatelnost nájemného u finančního leasingu.

Další ustanovení

Na druhé straně bylo pro nájemné u finančního leasingu zavedeno nové pravidlo, které v určitých případech může daňovou uznatelnost nájemného omezit. Uzavře-li poplatník od 1. ledna 2008 smlouvy o finančním leasingu, jejichž celkové nájemné převýší v jednom zdaňovacím období sto milionů korun, bude muset jedno procento z ročního nájemného vyloučit jako daňově neuznatelný výdaj. Toto pravidlo odůvodnil zákonodárce snahou postihnout skryté úrokové náklady, které jsou součástí leasingové splátky. Dle důvodové zprávy k novele je toto nové ustanovení součástí zpřísnění pravidel pro daňovou uznatelnost nákladů na financování.
Dalším změněným ustanovením v případě finančního leasingu je prodloužení minimální požadované doby nájmu. U smluv o finančním leasingu uzavřených po 1. lednu 2008 je nájemné považované za daňově uznatelný výdaj za předpokladu, že doba nájmu bude odpovídat období odepisování pronajatého majetku, jak stanoví zákon o daních z příjmů. Například u finančního leasingu osobního automobilu je stanovena minimální doba nájmu pět let. V případě nemovitostí je požadovaná doba finančního leasingu stanovena nejméně na 30 let.
Uvedené změny sice vedou ke zpřísnění pravidel pro daňové uplatnění nájemného u finančního leasingu, ale v kontextu dalších, které novela zákona o daních z příjmů přinesla - zejména výrazné omezení možnosti odečíst od základu daně u právnických osob úrokové náklady -, zůstává finanční leasing pro řadu poplatníků vhodnou alternativou financování při pořízení majetku.

Osobní automobily

Operativního leasingu se novela zákona o daních z příjmů přímo nedotkla. Nepřímo je však například ovlivněn operativní leasing osobních automobilů, a to jejich přeřazením z první odpisové skupiny do druhé (prodloužením doby odepisování osobních automobilů o jedno zdaňovací období). Tato skutečnost je významná v případech, je-li při odkupu předmětu pronájmu po ukončení smlouvy o operativním leasingu zpětně ověřováno, zda byly splněné podmínky pro uplatnění nájemného do daňově uznatelných nákladů. Pro tuto situaci zákon o daních z příjmů stanovuje, že odkupní cena po ukončení operativního leasingu nesmí být nižší než daňová zůstatková cena, kterou by předmět pronájmu měl, kdyby byl odepisován rovnoměrným způsobem v souladu s tímto zákonem. Přeřazením osobních automobilů do jiné odpisové skupiny se mění výše daňových odpisů, které lze uplatnit v jednotlivých zdaňovacích obdobích. A tudíž i daňová zůstatková cena pronajatého automobilu, jenž je po ukončení operativního leasingu prodán nájemci.

Změna daňových sazeb

Vhodné je také zmínit, že novela zákona o daních z příjmů rovněž změnila daňové sazby. Vedle sazeb daně z příjmů právnických a fyzických osob se mění i zvláštní sazba daně (označovaná také jako srážková daň). Tato skutečnost je významná pro přeshraniční leasing. V případě finančního leasingu poskytnutého ze zahraničí do ČR je od 1. ledna 2008 srážková daň zvýšená z jednoho na pět procent. U nájemného hrazeného do zahraniční na základě smlouvy o operativním leasingu je srážková daň naopak postupně snížena - na patnáct procent od 1. ledna 2008 a následně na 12,5 procenta od 1. ledna 2009.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít