Kontrola ze zdravotní pojišťovny

07. srpna 2006, 00:00 - Tomáš Capoušek
07. srpna 2006, 00:00

Dostal jsem předvolání ke kontrole od Všeobecné zdravotní pojišťovny. Mám předložit doklady plateb, a to od roku 1993 do 2006, což se mi zdá divné. Podle zákona mohou úředníci kontrolovat doklady tři roky zpětně, uchovávat doklady musím deset let - proto se mi zdá jejich požadavek neakceptovatelný.

Můžete mi poradit, jestli musím vyhovět jejich požadavku?

Stanislav Lesák

Kontrola plnění zákonných povinností zaměstnavatelů-plátců pojistného zdravotního pojištění je zakotvena v zákoně ČNR č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Kontrola se provádí u plátce pojistného nebo v místě, které je vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější, v rozsahu nezbytně nutném pro dosažení jejího účelu.

Za účelem kontroly jsou zaměstnavatelé povinni vést průkaznou evidenci o uskutečněných platbách pojistného. Na žádost příslušné zdravotní pojišťovny jsou povinni předložit údaje rozhodné pro výpočet pojistného, včetně rodného čísla každého zaměstnance.

Plátce pojistného je podle § 22 odst. 3 zákona č. 592/1992 Sb. povinen předložit kontrolnímu pracovníkovi na vyžádání účetní a jiné doklady, jež jsou potřebné pro správné stanovení placení pojistného, anebo o které pověřený pracovník požádá. Jste také povinen podat k nim ústně nebo písemně požadované vysvětlení, má-li pověřený pracovník kontroly pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti. Zákon 592/1992 Sb. však explicitně nepředepisuje, po jakou dobu jste povinen příslušné doklady zpětně uschovávat.

Podle ustanovení § 31 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, se účetní záznamy uschovávají následovně:

- účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají,

- účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu pěti let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají.

Domnívám se tedy, že doklady nad dobu deseti let zpětně může sice VZP ve své výzvě požadovat, ale již není vaší povinností je mít nad dobu předepsanou zákonem o účetnictví.

V této souvislosti je důležité si uvědomit, že právo předepsat dlužné pojistné se promlčuje za pět let ode dne jeho splatnosti. Byl-li proveden úkon ke zjištění výše pojistného nebo jeho vyměření, plyne nová promlčecí lhůta ode dne, kdy se o tom plátce pojistného dozvěděl. Pokud jde o splatnost penále, způsob jeho placení, vymáhání, promlčení a vracení přeplatku na penále, postupuje se stejně jako u pojistného.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít