Konečně e-Dovoz!

19. října 2010, 15:36 - Ivona Klabouchová
19. října 2010, 15:36

Dovozci budou potřebovat software schopný zpracovat standardní datové zprávy

Dovozci se na podzim dočkají dlouho očekávané novinky: e-Dovozu. Komunikace s celním úřadem se zrychlí, papírové formuláře, daňové doklady a platební výměry nahradí elektronické zprávy a namísto celníka bude o propuštění zboží „rozhodovat počítač“.

Technické hledisko

Zkušení obchodníci již mají s elektronickým celním řízením zkušenosti. Víc než deset let funguje bezpapírově tranzitní systém. A necelé čtyři roky i vývoz zboží. Nyní dospěla elektronizace celního řízení do fáze, kdy bude možné bez papírů provádět i dovozní celní řízení včetně vyměření cla, daní a dovozních poplatků. Právě přímá souvislost dovozu s výběrem poplatků odsunula zavedení e-Dovozu až na poslední místo, neboť činí tento systém podstatně složitějším. Prostřednictvím e-Dovozu bude možné propustit zboží do všech dovozních celních režimů – nejen do volného oběhu, ale například i do celního skladu, dočasného použití, aktivního zušlechtění či přepracování pod celním dohledem. Z technického hlediska neznamená e-Dovoz podání celního prohlášení e-mailem nebo datovou schránkou. Dovozci budou potřebovat software schopný zpracovat standardní datové zprávy, případně mohou využít aplikace Webklient. V počáteční fázi nebude e-Dovoz povinný pro všechny dovozce, ale pouze pro uživatele zjednodušených postupů. V této souvislosti se vymění současná povolení zjednodušených postupů a zrevidují povolení celních režimů. Tato výměna se uskuteční z iniciativy celních úřadů, není o ni proto třeba žádat. Držitelé povolení zjednodušených postupů a dovozních celních režimů by měli pouze poskytnout potřebnou součinnost při jejich výměně. Co e-Dovoz umožní a jak se bude odehrávat dovozní celní řízení?

Postupy

Odpovědi na tuto otázku se liší dle toho, zda se dovozce rozhodne postupovat běžným způsobem, anebo využije zjednodušený postup. Při běžném postupu bude nadále o jednotlivých úkonech rozhodovat celník, a proto bude možné dovoz zboží projednat jen v provozní době celního úřadu. Zjednodušené postupy uvítají ti, kdo potřebují dovážet zboží 24 hodin denně, 365 dní v roce. Pokud dovozce upřednostní běžné celní řízení, vyplní formulář celního prohlášení (JSD), přiloží potřebné doklady a se složkou papírů se vydá na celní úřad. Papírová celní prohlášení budou přijímat všechny celní úřady bez omezení, a občasní dovozci proto zatím nemusejí měnit zvyklosti. Budou sice moci podat celní prohlášení elektronicky prostřednictvím webové aplikace, ta však v první fázi e-Dovozu neumožní podávat elektronicky i průvodní doklady, například faktury či osvědčení. To do značně omezí výhody elektronické komunikace při běžném dovozu. Dovozce totiž sice odešle celní prohlášení ze svého počítače, ale pak bude muset doručit na celní úřad potřebné doklady. Tento hendikep by měl být brzy odstraněn.

Kontrola

Držitel povolení zjednodušeného postupu a elektronické komunikace podá elektronické celní prohlášení, e-Dovoz jej zkontroluje a vyhodnotí, zda zboží může být propuštěno. Ve většině případů dostane dovozce zelenou a bude moci ihned používat dovezené zboží. Pouze výjimečně, například při dovozu zboží, na něž se vztahují mimořádná obchodně-politická opatření, obdrží dovozce červenou a dovozní operaci bude moci dokončit až za přítomnosti celníka. V případě zjednodušených postupů nebude navíc vyžadováno předkládat průvodní doklady. Dovozce bude mít pouze povinnost je uchovávat pro případ následné kontroly. Na důkaz toho, že má potřebné dokumenty k dispozici, vloží do celního prohlášení otisk (hash) dokumentu – kód vytvořený z jeho skenu. Bylo by mylné se domnívat, že elektronická komunikace znamená ztrátu kontroly nad dovozem zboží. Celní orgány budou využívat následné kontroly, čímž se jejich těžiště přenese do období tří let po dovozu. Během nich mohou nejen ověřovat správnost celních prohlášení, ale také doměřovat či vracet clo. Systém e-Dovoz bude na celních úřadech nasazován postupně od 1. listopadu 2010. Harmonogram je zveřejněn na webových stránkách celní správy www.celnisprava.cz spolu s mnoha dalšími praktickými pokyny k využití e-Dovozu.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít