Konec dvojitého zdanění zisku

11. října 2011, 12:09 - Gabriela Magsumová
11. října 2011, 12:09

Systém zdaňování dividend možná přece jen dozná změn ve prospěch podílníků. Na tahu je Parlament

Připravovaná novela zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP) měla přinést novinku, kterou české daňové právo dosud nepoužilo: dividendovou slevu na dani, kterou uplatní osoba odlišná od osoby, jejíž příjmy jsou dani podrobeny. Daň se jedné osobě strhne a druhá osoba si o ni svoji daňovou povinnost sníží. Ještě než tato novinka doputovala do Parlamentu, vláda ji z návrhu zákona odstranila. Jak se tedy budou zdaňovat dividendy?
Změnu systému zdaňování dividend a podílů na zisku nakonec vláda zahrnula do návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa, který by měl být v říjnu projednáván ve výborech v Parlamentu.

Pro firmy i fyzické osoby

Navrhovaný systém by měl přinést zásadní změnu: odstranění dvojího zdanění zisku prostřednictvím zavedení všeobecného osvobození od zdanění při výplatě podílníkovi společnosti, a to v případě, že je mateřskou společností, ať už splňuje či nesplňuje daná kritéria, tak i fyzickou osobou. U fyzických osob se bude osvobození týkat podílů na zisku a dividend z účastí na a. s., na s. r. o. a komanditistů v k. s., dále též družstevníků a tichých společníků a dalších výplat. Dividendy a podíly na zisku pro právnické osoby byly dosud osvobozeny podle § 19 (1) písm. ze) ZDP, pokud byly vypláceny českou dceřinou společností mateřské společnosti dle definic zákona, a podle § 19 (1) písm. zi) ZDP, v případě výplaty od dceřiné společnosti z jiného členského státu EU české mateřské společnosti. Písm. zi) zůstává zachováno, ovšem písm. ze) bylo nahrazeno novým § 19a, který upravuje osvobození od daně zejména pro všechny podíly na zisku a dividendy z účasti na a. s., na s. r. o. nebo komanditisty na k. s., pro podíly na zisku nebo obdobná plnění z členství v družstvu, podíly na zisku u tichého společníka, vypořádací podíly a likvidační zůstatky. Ovšem týkat se bude pouze výplat mezi českými daňovými rezidenty a rezidenty jiných členských států EU, Norska, Islandu a Švýcarska. Osvobození bude také možné uplatnit i pro platby přijaté od daňových rezidentů ze zemí mimo EU, se kterými však ČR má uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Zároveň se však musí jednat o společnost, která má právní formu obdobnou jako s. r. o., a. s. nebo družstvo a podléhá dani obdobné dani z příjmů právnických osob, u níž sazba daně není nižší než dvanáct procent, a také není od této daně osvobozena.
Jedinou výjimkou ze všeobecného osvobození od daně z příjmů jak u fyzických, tak u právnických osob budou výplaty podílů na zisku od investičních a podílových fondů včetně zahraničních fondů kolektivního investování. Všechny tyto fondy však budou moci využít výhody nulového zdanění svých aktivit. Nulové zdanění subjektů kolektivního investování a důsledné zdanění výplat ze systému by mělo naplnit princip daňové neutrality v oblasti kapitálového trhu, což znamená, že individuální investice by měla mít srovnatelné daňové zacházení, a tím obdobné daňové zatížení jako investice prostřednictvím subjektů kolektivního investování.

Dvojí nezdanění?

Díky osvobození od daně fondy nebudou moci využít přímého účinku směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností, podle které jsou dividendové příjmy za splnění stanovených podmínek od daně osvobozeny. To však nelze aplikovat v situaci, kdy není uplatněno žádné zdanění. Ačkoli z návrhu zákona to nevyplývá jednoznačně, v souladu s textací důvodové zprávy by měly být všechny dividendové příjmy plynoucí investorům z jejich fondu zdaňovány srážkovou daní. Při výplatě dividendových příjmů z majetkové účasti v investičních fondech a z podílových listů ze zdrojů na území ČR všem právnickým osobám bude fond povinen srazit daň ve výši devatenácti procent; výhodu budou mít fyzické osoby, které budou podrobeny pouze patnáctiprocentní srážkové dani. Podle přechodných ustanovení by se zrušení zdanění dividend a jiných podílů na zisku mělo týkat až výplat zisku po zdanění vytvořeného po nabytí účinnosti nové úpravy, tedy s dopadem až do fiskálního roku 2014. Účelem je zamezit zadržování dosud nerozděleného zisku.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít