Knižní tipy

02. prosince 2002, 00:00 - Pavel Šnajdr
02. prosince 2002, 00:00

Finanční a komoditní derivátyJosef Jílek Deriváty jsou právně i ekonomicky součástí hazardních her (gambling, gaming). Z pohledu rizik jsou tradiční deriváty nástroji řízení tržního rizika. Kromě nich před několika lety ve světě vznikly například úvěrové deriváty, které jsou nástroji řízení úvěrového rizika.

Finanční a komoditní deriváty

Josef Jílek

Deriváty jsou právně i ekonomicky součástí hazardních her (gambling, gaming). Z pohledu rizik jsou tradiční deriváty nástroji řízení tržního rizika. Kromě nich před několika lety ve světě vznikly například úvěrové deriváty, které jsou nástroji řízení úvěrového rizika. Kniha uvádí hnací síly rozvoje, definice, druhy, kategorie, účely sjednání, užitečnost, příčiny vzniku, historii, vývoj, rizika, legislativu, účtování a zdanění derivátů. Hlavní zaměření je však na popis pevných termínových kontraktů a opcí. Vzhledem k rozsahu problematiky není v publikaci předmětem popis jednotlivých druhů a kategorií derivátů ani jejich oceňování, které bude součástí jiné knihy. Autor v této publikaci vychází ze současného pojetí derivátů ve vyspělých zemích s tržní ekonomikou. Kniha se snaží o jednoduché shrnutí současných přístupů k používání derivátů, tj. zejména k řízení finančních rizik, aniž klade na čtenáře zvláštní nároky. Autor publikace Josef Jílek je vrchním expertem České národní banky a externě přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je špičkovým a uznávaným odborníkem v řízení rizik, v teorii a praxi bankovnictví, ve finančních trzích a v měnové politice, a to v České republice i ve světě. Má významný podíl na regulaci a formování legislativy českého finančního trhu v souladu se světovými standardy. (Grada Publishing, 624 str.)

AGENDA 21: Co musí každý podnik udělat pro úspěch v 21. století

Michael Hammer

Nová kniha jednoho z nejvýznamnějších představitelů světového managementu, někdejšího tvůrce koncepce reengineeringu a prominentního představitele reengineeringového hnutí, poodhaluje tajemství nejúspěšnějších podniků dneška a formuluje devět základních pravidel, devět kroků, jež musí podniky a podnikatelé učinit, chtějí-li uspět a prosperovat v první dekádě nového tisíciletí, v době sílící „nadvlády zákazníka“ a globální hyperkonkurence. Podniky dnes nemají k dispozici žádné zázračné léky, žádné zaručené recepty nebo jednoduchá řešení. Staré osvědčené přístupy již nejsou účinné. Po euforii devadesátých let znovu nastaly těžké normální - časy. Je proto nanejvýš nutné začít brát podnikání opět jako vážnou práci, protože nová doba a nové problémy jsou ve skutečnosti ještě složitější, než bychom si většinou vůbec dokázali představit. Ukázalo se, že úspěch již není tak snadný, že internet nezmění vše jako mávnutím proutku. A platí, že peněz a času bude vždy nedostatek, že konkurence bude stále tvrdší a že zákazníci jsou náročnější než kdykoli v minulosti a drží v rukou všechny trumfy a veškerou moc. Co dělat? Lidé v podnicích si musí dnes pořádně vyhrnout rukávy, aby dokázali zvýšit výkonnost svých podniků. (Management Press, 260 str.)

Pojistný trh

Viktória Čejková

Publikace charakterizuje současný stav teorie a praxe pojistného trhu v návaznosti na finanční trh. Autorka se zabývá popisem pojistného trhu, jeho ukazateli, jejich vývoji a hodnocení. V knize je uvedena nabídka pojistných produktů komerčních pojišťoven na pojistném trhu v ČR. Kniha je určena pracovníkům komerčních pojišťoven, zprostředkovatelům, zajišťovatelům a ekonomům, ale i studentům středních a vysokých škol. Publikace charakterizuje problematiku pojistného trhu jako součást trhu finančního. První kapitola obsahuje teoretické aspekty pojistného trhu, jeho členění, segmentaci a faktory, které ho ovlivňují. Jsou v ní uvedeny též ukazatele úrovně pojistného trhu i způsoby jeho regulace. Evropský pojistný trh, jeho charakteristika a specifické črty jsou v poslední části této kapitoly. Druhá kapitola je věnována charakteristice věcného pojistného trhu v ČR, jeho ukazatelům, vývoji a hodnocení. Také je v ní uvedena nabídka pojistných produktů komerčních pojišťoven na českém pojistném trhu. Třetí kapitola charakterizuje investiční pojistný trh v ČR, je v ní uvedena a rozebrána investiční činnost komerčních pojišťoven a možnosti finančního umísťování jejich dočasně volných peněžních prostředků dle zákona o pojišťovnictví. Také obsahuje charakteristiku a strukturu investiční činnosti a strategii vybraných komerčních pojišťoven. Součástí publikace je i 7 příloh, které prohlubují uvedené informace. (Grada Publishing, 120 str.)

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít