KNIŽNÍ TIP PROFITU

22. září 2003, 00:00 - admin
22. září 2003, 00:00

V posledních dvou desetiletích došlo v podnikatelském prostředí k celé řadě změn, které zasáhly většinu oblastí podniku, včetně nároků na systém řízení a manažerské účetnictví.

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ, Libuše Šoljaková

Hlavně technický rozvoj, rozvoj informačních technologií, odbourávaní bariér pro pohyb kapitálu a odborných pracovníků a zvyšující se produktivita práce vyvolávají zostření konkurence. To je zejména ve velkých podnicích doprovázeno jednak výraznou orientací na potřeby zákazníků s dlouhodobým cílem udržet, resp. rozšířit tržní podíl, jednak snahou optimalizovat vnitřní faktory ovlivňující dlouhodobou prosperitu podniku s hlavním důrazem na jeho inovační schopnost a hospodárnost interních procesů. Úloha manažerského účetnictví se vedle tradiční orientace na výkony a útvary rozšiřuje i na zjišťování informací o zákaznících (zejména v souvislosti s jejich požadavky na diferenciaci prodávaných výkonů a celkovým přínosem pro podnik), jakož i informací ve vztahu k aktivitám, činnostem a procesům probíhajícím v podniku. Nová kniha Libuše Šoljakové Manažerské účetnictví pro strategické řízení posuzuje důsledky změn podnikatelského prostředí na informace manažerského účetnictví a roli manažerského účetnictví v rámci strategického řízení firmy. Zaměřuje se na vymezení základních linií strategicky orientovaného manažerského účetnictví (zejména výkonové, odpovědnostní, procesní) a formulování požadavků na moderní nástroje manažerského účetnictví, kterých se využívá v rámci strategického řízení firmy. První kapitola se věnuje charakteristice hlavních změn v podnikatelském prostředí a jejich vlivu na řízení podniku a především požadavkům na informační zajištění. Druhá kapitola se zaměřuje na řízení vnitropodnikových procesů, na sledování nákladů podle dílčích aktivit. Třetí kapitola je věnována uplatňování metody Just-in-time v řízení zásobovací a produkční činnosti, vztahu Just-in-time a procesního řízení a dále řízení nákladů kvality. Ve čtvrté kapitole se pozornost soustředí na nové směry v kalkulacích výkonů podniku - kalkulaci cílových nákladů a kalkulaci životního cyklu. Pátá kapitola se věnuje vývojovým trendům v odpovědnostním řízení s ohledem na kritéria hodnocení hierarchicky vyšších organizačních útvarů podniku. Šestá kapitola naznačuje možnosti využití systému plánů a rozpočtů pro strategické řízení.

Management Press, brožované, 148 stran

Mohlo by vás zajímat

  • Štěpán Svačina: Paušální úhrady jsou zhoubou českého…

  • Dana Drábová: Chci být jako Thatcherová

  • Anastázie Harris: Anglii zbývá už jen královna

  • Vratislav Strašil: Auta sice milujeme a žijeme z nich,…

  • Vladimír Beneš: Jediný neurochirurg, po kterém…

  • Jan Vančura: krejčí miliardářů

  • Lenka Vejválková: Jak funguje zákulisí fashion byznysu

  • Euro Business Express

  • Josef Bernard: Stát Škodovce hodně pomohl

Hry pro příležitostné hráče