Když potřebujete zaměstnat brigádníky

18. listopadu 2002, 00:00 - R. W. Fetter, právník
18. listopadu 2002, 00:00

Dohody se liší od pracovní smlouvy i mezi sebou navzájemZákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Na práci, která není na celý úvazek, mohou najmout brigádníky. Brigáda má být výjimečným řešením ke splnění úkolů nebo k zabezpečení svých potřeb.

Dohody se liší od pracovní smlouvy i mezi sebou navzájem

Zákoník práce ukládá zaměstnavatelům povinnost zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Na práci, která není na celý úvazek, mohou najmout brigádníky.

Brigáda má být výjimečným řešením ke splnění úkolů nebo k zabezpečení svých potřeb. Zákoník práce umožňuje uzavírat s fyzickými osobami také dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti), jestliže jde o práci:

jejíž pravidelný výkon nemůže zaměstnavatel zabezpečit v rámci předem stanoveného rozvržení pracovní doby a rozvrhu pracovních směn tak, aby její řízení, sledování jejího provádění a kontrola dodržování pracovní doby byly účelné a hospodárné,

jejíž výkon v pracovním poměru by byl pro zaměstnavatele neúčelný nebo nehospodárný z jiných důvodů.

Ačkoliv mají některé rysy společné, obě dohody se liší od pracovní smlouvy - a proto i podmínky výkonu práce z nich vyplývající od režimu pracovního poměru - z dohod nevzniká nárok na dovolenou na zotavenou, na náhradu mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnance, na náhradu cestovních výdajů atp. (Obdobné nároky, jako mají zaměstnanci v pracovním poměru, však mohou být sjednány v dohodě.) Stejně tak je podstatný rozdíl mezi oběma dohodami navzájem. První má jednorázový charakter (splnění ojedinělého úkolu), zatímco druhá může být uzavřena i na delší dobu a prodlužována. Zásadní rozdíl mezi dohodami je též v odvodech z výdělku (sjednané odměny). Daň resp. záloha na daň z příjmů se sráží u obou dohod, ovšem zdravotní a sociální pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se odvádí jen z odměny podle dohody o pracovní činnosti.

Jednorázový úkol - provedení práce

Zaměstnavatel může uzavřít dohodu o provedení práce s fyzickou osobou, jestliže předpokládaný rozsah práce (pracovního úkolu), na který se dohoda uzavírá, není vyšší než 100 hodin. Do předpokládaného rozsahu práce se započítává také doba práce konané pracovníkem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. Nezapočítává se pouze doba příležitostných komparzových a pomocných manuálních prací pro film, televizi a rozhlas a spolupráce původce při rozpracování, zkoušení nebo zavádění jeho vynálezu, zlepšovacího návrhu a průmyslového vzoru, které jsou konány zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Na delší dobu - pracovní činnost

Dohodu o pracovní činnosti je možno uzavírat, jestliže předpokládaný rozsah práce přesahuje 100 hodin (může být uzavřena samozřejmě i na nižší objem práce). Je však uloženo jiné omezení na základě dohody o pracovní činnosti nelze vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby (do tohoto rozsahu se nezapočítává doba případné pracovní pohotovosti, za kterou zaměstnanci nepřísluší odměna, a pracovní pohotovost doma). Pracovní úvazek může být oproti pracovnímu poměru tedy nejvýše poloviční. V e větším rozsahu, až do úrovně stanovené týdenní pracovní doby, lze na základě dohody o pracovní činnosti vykonávat práci, jde-li o práce k zabezpečení naléhavých zvýšených úkolů zaměstnavatele, nepřesahující dobu tří měsíců v kalendářním roce, jestliže splnění těchto úkolů vyžaduje dočasné nárazové hromadné výpomoci zaměstnanců. V době dovolených, nebo třeba intenzivních zemědělských prací, či zvýšené poptávce po službách či zboží zaměstnavatele tak není problém v rámci dohody o pracovní činnosti nabídnout dočasně plný úvazek i brigádníkovi. (Předepsaný limit poloviny stanovené týdenní pracovní doby může být dále překračován, jde-li o výpomoc občanů zabezpečovanou obcemi ke zvelebování obcí a zaměstnanec není v téže době zaměstnán v jiných pracovněprávních nebo obdobných vztazích v celkovém rozsahu přesahujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby.)

Porovnání pracovněprávního závazku

UKAZATEL

PRACOVNÍ SMLOUVA DOHODA O PROVEDENÍ DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI

PRÁCE

PÍSEMNÁ FORMA

Musí být; nemusí Nemusí být Musí být

u pracovního poměru

kratšího jednoho měsíce

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI

SMLOUVY NEBO DOHODY

* druh práce, * vymezení pracovního úkolu, * sjednané práce,

* místo výkonu práce, * sjednaná odměna, * sjednaná odměna,

* den nástupu do práce * zpravidla též doba, v níž * rozsah pracovní doby,

  • má být úkol proveden, * doba, na kterou se
  • příp. předp. rozsah práce, * dohoda uzavírá
  • nevyplývá-li z vymezení
  • pracovního úkolu

MZDA VE SMLOUVĚ, RESP. ODMĚNA V DOHODĚ SRÁŽKY ZE MZDY NEBO ODMĚNY

Nemusí být uvedena Musí být uvedena Musí být uvedena

* daň z příjmů, * daň z příjmů * daň z příjmů,

* pojistné na sociální (Případným exekučním * pojistné na sociální

* zabezpečení (důchodové srážkám odměna nepodléhá.) * zabezpečení (důchodové

* a nemocenské pojištění), * a nemocenské pojištění),

* příspěvek na st. politiku * příspěvek na státní politiku

* zaměstnanosti a pojistné * zaměstnanosti a pojistné

* na veř. zdravotní pojištění * na veř. zdravotní pojištění

ROZSAH PRACOVNÍ DOBY

Max. 40 hodin týdně Max. 100 hodin za kal. rok Max. 1/2 týdenní pracovní doby

ZPŮSOBY SKONČENÍ

* dohodou,

* výpovědí (výpov. doba činí * provedením úkolu, * způsobem stanoveným v dohodě

* dva měsíce; při výpov. ze str. * odstoupením od dohody, * (lze sjednat i možnost okamžitého

* zaměstnavatele z organiz. * dohodou * zrušení pro případy, kdy lze

* důvodů tři měsíce; výpovědní doba * takto skončit pracovní poměr),

* začíná prvním dnem kalendářního * dohodou,

* měsíce násl. o po doručení výp.), * výpovědí, a to z jakéhokoliv

* okamžitým zrušením, * důvodu nebo bez uvedení důvodu

* zrušením ve zkušební době, * (výpovědní doba činí 15 dnů;

* uplynutím doby u smlouvy sjednané * začíná dnem, v němž byla pís.

* na dobu určitou * výpověď doručena)

* uplynutím doby u dohody

* sjednané na dobu určitou

Jestliže pracovní doba u zaměstnavatele činí 40 hodin týdně, dohoda o pracovní činnosti může být sjednána jen na 20 a méně hodin týdně. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle však za období 12 měsíců.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Macron ve stopách Babiše
Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené
Finance.cz nově najdete v aplikaci Tapito
Čeká naši společnost revoluční změna díky technologii blockchain?
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Auta
Jaguar opět rozšířil nabídku motorů pro XE, XF a F-Pace.…
Tradiční londýnská taxi dostanou elektrický pohon. Premiéra proběhne v Goodwoodu
Proč má být Kia Stinger tak dobrá? Protože na Nürbrugringu odjela desítky tisíc kilometrů
Test na pondělí: Porsche Macan 2.0T
Také SUV Lada XRay může být „exkluzivní“. Stačí k tomu pár dílů z Dacie
Technologie
Více Linuxu ve Windows Storu. Microsoft pro testování uvolnil dvě edice SUSE
Hvězdou YouTubu beze slov. Tyhle kanály vás budou bavit, i když se v nich nemluví
Tamron představil pořádné tele. První objektiv pro zrcadlovky s 22× zoomem
Českem se šíří další vlna phishingu. Podvodný e-mail se vydává za zprávu KB
Microsoft reaguje na Kasperského. Většinu obvinění smetl ze stolu
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít