Kdy bude možné jezdit kolem Prahy?

28. dubna 2003, 00:00 - Petr Bým, bym@profit.cz
28. dubna 2003, 00:00

Větší část silničního okruhu okolo hlavního města má být dokončena v roce 2007Na dokončení silničního okruhu kolem Prahy čeká nedočkavě široká veřejnost, zejména pak firmy a podnikatelé, kterým dopravní spojení v Praze působí nemalé komplikace. Velká část z okruhu má být dokončena na sklonku roku 2007, některé úseky slouží již dnes.

Větší část silničního okruhu okolo hlavního města má být dokončena v roce 2007

Na dokončení silničního okruhu kolem Prahy čeká nedočkavě široká veřejnost, zejména pak firmy a podnikatelé, kterým dopravní spojení v Praze působí nemalé komplikace. Velká část z okruhu má být dokončena na sklonku roku 2007, některé úseky slouží již dnes. Nad některými však dosud visí otazník.

Na základě dotazů čtenářů přinášíme aktuální informace o postupu stavby silničního okruhu kolem hlavního města, které jsme obdrželi na Ředitelství silnic a dálnic ČR. V dubnu 2003 bude na silničním okruhu Prahy v úseku Lahovice-Vestec-Jesenice (propojení D3 a R4) proveden podrobný geologický průzkum, tzv. průzkumná štola. Na základě výsledků, které při tomto průzkumu Ředitelství silnic a dálnic ČR získá bude přesně projektován budoucí tunel. Průzkumná štola bude prováděna jak ze strany Cholupic, tak ze strany Komořan. V úseku Lahovice-Slivenec (propojení R4 a Barrandovské spojky) by se mělo kopání průzkumné štoly zahájit ve 2. kvartálu 2003. Druhá průzkumná štola by měla následovat za 1-2 měsíce po první. Na obou uvedených stavbách je plánována stavba tunelů o délce 1600-2000 m. Výběrová řízení na jejich stavbu již proběhla a smlouvy jsou uzavřeny s firmami Subtera, a. s. a Metrostav, a. s. Zahájení samotných staveb bude nejdříve ve 2. pololetí roku 2004 (záleží na případných odvoláních proti příslušným stavebním rozhodnutím). Jedná se o značně složité stavby, které budou mít dohromady přes 3 km mostů a 4 km tunelů. V současné době probíhá uzemní řízení a Ředitelství silnic a dálnic ČR čeká na vydání územního rozhodnutí. Silniční okruh kolem Prahy je členěn celkem na 11 stavebních částí o délce 81 km.

* STAVEBNÍ ÚSEK č. 510

Satalice-Běchovice: (R10, D11 a R12)

V provozu

* STAVEBNÍ ÚSEK č. 511

D1-Běchovice: (D1 a R12) - 11,3-12,38 km

Jedná se o úsek mezi dálnicí D1 a R12, resp. Štěrboholskou radiálou. Na stavbu byla zpracována dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a bylo vydáno kladné stanovisko MŽP ČR, nyní se zpracovává dokumentace pro územní rozhodnutí s předpokládaným termínem dokončení 06/03. Následně bude probíhat příprava standardním způsobem.

* STAVEBNÍ ÚSEK č. 512

Jesenice-D1: (D3 a D1) - 8,15 km

U stavby byla zpracována dokumentace vlivu stavby na životní prostředí a bylo vydáno kladné stanovisko MŽP ČR. V současné době probíhají práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí. V případě bezproblémového projednání stavby je předpoklad zahájení výstavby v r. 2005 a dokončení 2007.

* STAVEBNÍ ÚSEK č. 513

Jesenice-Vestec-Lahovice: (D3 a R4) - 8,5 km

Stavba má umožnit propojení dálnice D5 s dálnicí D1, čímž dojde ke značnému uvolnění dopravy v hl. m. od tranzitní dopravy na jižním tahu. Délka trasy úseku je cca 7,7 kilometru v kategorii MR 27,5/100 plus čtyřproudový přivaděč o délce 2,2 km umožňující propojení okruhu s komunikací II/603. Na trase je dálniční most umožňující překonání Vltavy o délce 300 m, 2 tunely o délce 2,1 km a 0,2 km a 4 mimoúrovňové křižovatky. Předpokládané náklady stavebních prací jsou 7,2 mld. Kč. Stavba je kladně projednána v procesu EIA. Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo souhlasné stanovisko k vedení trasy. Doporučená varianta je zapracována do dokumentace pro územní řízení, která je projednána s dotčenými orgány a organizacemi. K podání žádosti o vydání územního rozhodnutí brání především jednání s vlastníky pozemků. Získání souhlasů od vlastníků brání především cena pozemků, která je z důvodu vedení trasy okruhu mimo území Prahy nižší. V současné době probíhají přípravné práce pro zahájení geologické průzkumné štoly. Předpokládané termíny realizace: zahájení 06/2004 zprovoznění 10/2007.

* STAVEBNÍ ÚSEK č. 514

Lahovice-Slivenec: (R4 a Barrandovská spojka) - 6,0 km

Úsek Slivenec-Lahovice o délce 6,19 km umožní propojení dálnice (Praha-Rozvadov) s rychlostní komunikací (Praha-Strakonice). Součástí stavby jsou 3 mostní objekty, 1 tunel a 2 mimoúrovňové křižovatky. Jelikož trasa prochází přes, popřípadě v blízkosti, cenné lokality (národní přírodní památka Lochkovský profil, přírodní rezervace Slavičí údolí, přírodní památka Krňák a další chráněná území), je její příprava obzvláště náročná. Dokumentace pro územní řízení je projednána a je podána žádost o vydání územního rozhodnutí. V současné době probíhají přípravné práce pro zahájení geologické průzkumné štoly. Předpokládané termíny: zahájení 06/2004, dokončení 10/2007.

* STAVEBNÍ ÚSEK č. 515

Slivenec-Třebonice: (Barrandovská spojka a D5)

V provozu

* STAVEBNÍ ÚSEK č. 516

Třebonice-Řepy: (D5 a R6) - 3,3 km

Zprovozněno v r. 2000, stavební náklady 950,6 mil. Kč

* STAVEBNÍ ÚSEK č. 517

Řepy-Ruzyně: (R6 a R7) délka 2,5 km včetně mostní estakády

Zprovozněno v r. 2001, stavební náklady 1,509 mil. Kč

* STAVEBNÍ ÚSEK č. 518 a 519

Ruzyně-Suchdol: (R7 a D8 po st. 519) - 9,36-18 km

Suchdol - Březiněves: (R7 po st. 518 a D8) - 7,03-18 km

Severozápadní segment Silničního okruhu kolem Prahy délky 16,4 km (ve variantě „J“, která respektuje schválený Územní plán hl. m. Prahy - varianta „Ss“), další ze zvažovaných variant, posuzovaných na základě požadavku MŽP ČR, měří 25,1 km a prochází severně od Roztok, převážně je vedena v zářezu, obytnou oblastí Suchdola prochází hloubeným tunelem, údolí Vltavy kříží mostem délky 550 m. Součástí stavby je přivaděč Rybářka, ve své větší části v prostoru Suchdola je též veden v tunelu. V současné době již proběhl celý proces schvalování dokumentace EIA a bylo vydáno stanovisko MŽP ČR. Po získání územního rozhodnutí a SP je nejdříve možný začátek staveb v roce 2005.

* STAVEBNÍ ÚSEK č. 520

Březiněves-Satalice: (D8, R9 a R10) - 10,72-13,71 km

Stavba zahrnuje dle variant 10,72 až 13,71 km dlouhý úsek a realizuje tak propojení mezi dálnicí D8 s již provozovanou stavbou 510 Satalice- -Běchovice. Proces zpracování a projednávání dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí dle zákona 244/1992 Sb. (EIA) byl pozastaven do definitivního rozhodnutí o vedení severozápadního segmentu silničního okruhu, tj. staveb 518 a 519 Ruzyně-Suchdol-Březiněves. Zahájení stavby po získání územního rozhodnutí a stavebního povolení se nepředpokládá před rokem 2006.

PRAMEN: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Ve čtvrtek je svátek! Obchody zůstanou zavřené
Úsporné bydlení: do čeho investovat, abychom ušetřili
Nelíbí se vám na vysoké? Studium můžete ukončit, změnit nebo přerušit
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Auta
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším…
Jak a kde zařídit výměnu řidičáku v roce 2017?
Vyberte nejlepší auta roku 2018 a vyhrajte ceny za 300 000 Kč
Socialistická auta, která byla (aspoň v něčem) lepší než ta „západní“
Land Rover míří také na silnice. Road Rover bude luxusní elektromobil
Technologie
GeForce GTX 1070 Ti by tu mohla být už za měsíc. Skoro tak rychlá, jako GTX 1080?
Intel vydává Core i9-7980XE, i9-7960X a dobývá zpět trůn nejrychlejšího CPU pro PC
eBay u produktů zakázal vodoznaky. Chce krásné čisté fotky jako z katalogu
Twitter Lite pro Android si v Česku nezkusíte, můžete ale zamířit do prohlížeče
Cetin spustil mapu pokrytí VDSL. Řekne také, jestli vás brzy čeká zrychlování
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít