Article, show

Kdo ovládne Palácové zahrady?

26. listopadu 2007, 00:00 - Tomáš Stingl
26. listopadu 2007, 00:00

Pod Pražským hradem je živo. O tamější Palácové zahrady se přou památkáři s firmou PS Holding, která areál v současnosti spravuje. Památkáři chtějí zahrady získat pod svou plnou kontrolu. Kvůli gradujícímu sporu areál chátrá a prý dokonce hrozí, že by mohl být pro veřejnost uzavřen.

por pod Pražským hradem Pod Pražským hradem je živo. O tamější Palácové zahrady se přou památkáři s firmou PS Holding, která areál v současnosti spravuje. Památkáři chtějí zahrady získat pod svou plnou kontrolu. Kvůli gradujícímu sporu areál chátrá a prý dokonce hrozí, že by mohl být pro veřejnost uzavřen.

 Palácové zahrady přímo pod Pražským hradem patří k nejnádhernějším památkám v Česku a těší se velké oblibě mezi turisty. Místo zlatých jablíček ale v poslední době rodí spíš třenice a ekonomické ztráty. V minulých dnech totiž vyvrcholil spor mezi památkáři a současným nájemcem areálu, firmou PS Holding.

Podle Národního památkového ústavu (NPÚ), který je vlastníkem zahrad, firma zanedbává údržbu a platí neúměrně malý nájem. Památkáři proto požadují, aby společnost zahrady vyklidila. PS Holding to odmítá s tím, že za tlakem je zřejmě soukromý zájem některých úředníků. Obě strany se daly vzájemně k soudu. Dělají si prý navíc i schválnosti.

Jak se zbavit dvoumilionové ztráty

Pro pochopení současného vývoje je nejdříve nutné vysvětlit, jak celá kauza začala. Palácové zahrady spravovala původně – až do roku 2004 – společnost Unika. S tou měl NPÚ mandátní smlouvu, podle níž dostávala soukromá společnost procenta z tržeb. Hospodaření areálu ale několik let po sobě vykazovalo milionovou až dvoumilionovou ztrátu, která šla na vrub státu.

„Tehdejší vedení ústavu proto vypsalo výběrové řízení na nového nájemce. Aby zahrady spravoval sám, na to neměl ústav dostatek zaměstnanců,“ vysvětluje současný ředitel NPÚ Pavel Jerie. V soutěži porazila Uniku právě společnost PS Holding a ihned začala zahrady provozovat.

Špatná smlouva přátele nedělá

Uzavřená smlouva je ale podle současného názoru památkářů pro stát ekonomicky nevýhodná. „Stanovuje základní nájem pro firmu jen na 250 tisíc korun ročně za víc než šest tisíc metrů čtverečních. Náklady na energie, topení a také stotisícovou pojistku musel navíc platit stát,“ říká ekonomický náměstek NPÚ Stanislav Kubeš. „Tyto náklady dosáhly úhrnem přibližně 300 tisíc korun ročně. Byly tedy vyšší než celý nájem,“ dodává Kubeš.

„Energie jsme ale později začali hradit my,“ upozorňuje Martina Zelenková, která je za PS Holding výkonnou ředitelkou pro správu zahrad. „A výše nájmu? Když ji teď NPÚ účelově zdůrazňuje, vypadá to zdánlivě jako opravdu příliš nízká suma. Ale je potřeba říct i tu druhou část pravdy. Totiž, že do údržby areálu dáváme každým rokem průměrně čtyři až pět milionů korun, které by jinak musel platit stát,“ říká Zelenková.

Ta zároveň poukazuje na okolnost, že právě náměstek Kubeš byl ve vedení NPÚ i v době, kdy se diskutovaná nájemní smlouva uzavírala. „Tehdy byl pro. Nabízí se otázka, proč tedy nyní proti smlouvě vystupuje. Nenapadá mě jiné vysvětlení, než že za současným tlakem na odstranění naší firmy ze zahrad je vlastní zájem některých osob,“ míní Martina Zelenková.

„Tehdy byly smlouva deklarována jako výhodná,“ vysvětluje Stanislav Kubeš s tím, že se to ovšem později v praxi bohužel nepotvrdilo. „Že je smlouva nevýhodná, konstatoval už na konci roku 2004 tehdejší ministr kultury Pavel Dostál. Potvrdil to koncem roku 2005 i Finanční úřad pro Prahu 1, když byl se smlouvou seznámen,“ připomíná Marcela Žižková, mluvčí ministerstva kultury. To v kauze podporuje postoj NPÚ.

PROVOZ PALÁCOVÝCH ZAHRAD

Nádherný komplex tvoří Ledeburská, Malá a Velká Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská zahrada. Prostory se postupně rekonstruují a otevírají veřejnosti od roku 1995. Loni si prohlédlo zahrady už téměř devadesát tisíc návštěvníků. Společnost PS Holding uvádí, že čistý roční výnos ze vstupného jsou přibližně tři miliony korun, což představuje kolem 70 procent obratu. Zbytek tržeb – asi 1,5 milionu korun – připadá na pronájem zahrad ke svatbám, firemním večírkům a podobným aktivitám. PS Holding také pořádá neziskové akce, jako jsou koncerty vážné hudby. Firma uvádí, že hospodaření v areálu končilo loni jen velmi mírným ziskem, dva předešlé ročníky skončily dokonce ztrátou. Tu firma pokryla z jiných zdrojů, protože se věnuje i dalším podnikatelským aktivitám.

Na baroko je jen jednoroční záruka

Vedle finančních nejasností památkáři upozorňují také na to, že firma prý zanedbává údržbu unikátních památek. „Při společenských akcích jsou olamovány zdi, na dlažkách jsme našli rozlitý olej,“ říká Pavel Jerie. „Stačí se podívat a zanedbaná údržba je i pro laika patrná na první pohled. Zahrady totiž na rozdíl od jiných památek vyžadují mnohem náročnější a hlavně stálou údržbu,“ zdůrazňuje Marcela Žižková. „PS Holding tvrdí, že dává do údržby miliony, ale my si to nemůžeme ověřit,“ shrnuje Pavel Jerie.

„Všechny naše výdaje mohu písemně doložit. Navíc je třeba mít na zřeteli, že my jako soukromý subjekt můžeme vykonávat pouze udržovací práce. Není naší rolí udělat velké rekonstrukce, to musí zajistit stát,“ reaguje Martina Zelenková. „Je také potřeba zdůraznit, že před naším příchodem bylo v zahradách proinvestováno na velké opravy 300 milionů korun, ale mnohé práce se ukázaly jako velmi nekvalitní. Je například zarážející, že na rekonstrukce historických památek byla záruka jen jediný rok, zatímco na kdejakou obyčejnou střechu dostanete mnohaletou garanci. Zahrady byly v nedobrém stavu, už když jsme je přebírali,“ říká podnikatelka.

Výpověď zkoumal soud

První rozpory mezi oběma stranami se objevily již na přelomu roku 2004 a 2005, kdy začal stát usilovat o revizi smlouvy. „Snaha památkářů napravit vady smlouvy dodatkem se ale pro nezájem druhé strany za celý rok nesetkala s úspěchem,“ konstatuje Marcela Žižková.

V lednu 2006 proto dali památkáři PS Holdingu výpověď z nájmu. Ta měla roční výpovědní lhůtu, takže měla vstoupit v platnost na počátku letošního roku. PS Holding ale odmítl uznat její platnost. „Výpověď podal Zdeněk Novák, který ústav jen přechodně vedl a neměl k podání výpovědi oprávnění. Proto je neplatná,“ zdůvodňuje tento postoj Martina Zelenková. S tímto argumentem se také firma obrátila na soud.

V prvním stupni dala justice za pravdu PS Holdingu. Odvolací soud ale argument soukromé firmy neuznal a žalobu na konci října zamítl. „Jeho verdikt je konečný a výpověď tedy platí,“ říká právní zástupce NPÚ Martin Prosser s tím, že firma tudíž obývá zahrady neoprávněně. A to už od konce letošního ledna, kdy vypršela výpovědní lhůta. „Domáháme se proto žalobou vyklizení areálu,“ dodává Prosser.

Případ v Ledeburské zahradě

Nyní nastala patová situace. Památkáři říkají, že firma měla areál už dávno vyklidit, PS Holding zase neuznává výpověď. Zahrady mezitím strádají.

„Památkáři nás na jedné straně osočují, že neinvestujeme do oprav, ale přitom nám zároveň nic nedovolí. Uvedu příklad. Našli jsme sponzora, který byl ochoten financovat opravu zdi na nejvyšší terase Ledeburské zahrady. Oni nám ale opravu nepovolili,“ říká Martina Zelenková. „Nemůžeme přece soukromé firmě umožnit investovat do areálu, ve kterém už dávno nemá co dělat,“ reaguje Pavel Jerie. Situace se nyní výrazně přiostřila. K poslednímu pokusu o smírnou domluvu mezi Jeriem a Zelenkovou došlo v lednu, od té doby obě strany komunikují hlavně přes soudy.

„Dobré“ sousedské vztahy

Celá kauza má ještě ke všemu jeden pikantní prvek: Jak obě znesvářené strany, tak i vlastní předmět sporu – tedy Palácové zahrady – jsou soustředěny do jedné lokality. NPÚ totiž sídlí přímo v sousedství zahrad a jeho úředníci se na ně dívají z okna. Vchod do kanceláře Martiny Zelenkové a jejích spolupracovníků je zase vzdálen pouhých pár metrů od vchodu do NPÚ.

I kvůli těsné blízkosti obou stran sporu se tak prý začaly dít i určité schválnosti. „Ať žijí dobré sousedské vztahy! NPÚ nám například dočasně zatarasil jediný průjezd, kterým můžeme vozit do zahrad potřebný materiál,“ říká ironicky Martina Zelenková.

Pavel Jerie ale vylučuje, že šlo o schválnost namířenou proti PS Holdingu. „Prostě jsme získali peníze na opravu střechy naší budovy a onen průjezd občas sloužil jako sklad lešení a materiálu,“ vysvětluje ředitel NPÚ. „V tomto takzvaném skladu ve skutečnosti jen postávala čtyři služební auta, máme na to fotodokumentaci,“ oponuje Zelenková a dodává: „V takové atmosféře se těžko podniká a cokoli plánuje. Uvedu další příklad. V březnu, kdy se měly zahrady otevřít pro turisty, nám NPÚ zadržel klíče. Volali jsme policii a trvalo skoro dva měsíce, než jsme mohli zahrady plně otevřít,“ říká Zelenková.

Pavel Jerie naopak připomíná, že podle jeho názoru již v té době vůbec neměla firma zahrady obývat. I on uvádí příklady neshod. „Paní Zelenková se například na jaře pokusila vyměnit zámky u dveří k zahradám. Nelibost sousedních podniků a obyvatel také vzbuzují noční společenské akce, které firma v zahradách pořádá. Volají pak policii kvůli rušení nočního klidu a působí to nakonec tak, jako bychom za ten hluk mohli my,“ říká Jerie.

Zavře se opět brána?

Spor teď bude určitě ještě nějaký čas zaměstnávat soudy. Jisté je v tuto chvíli jediné. Palácovým zahradám patová situace neprospívá, protože se oddalují nezbytné opravy. Co s areálem plánují památkáři, pokud ho získají zpět pod kontrolu? „Zkusíme zahrady spravovat sami. Chystáme se v nich například uvést vzdělávací program pro děti,“ uvádí Pavel Jerie. Řešení, aby zahrady spravoval NPÚ ve vlastní režii, podporuje i ministerstvo kultury.

Martina Zelenková má o budoucnost zahrad naopak obavy. „Památkáři se rozhodli, že nás odtud dostanou za každou cenu. Třeba i za tu, že by musely být zahrady na celý rok uzavřeny,“ shrnuje na závěr svou obavu podnikatelka.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Zisky mobilních operátorů? Přes 10 miliard korun ročně
OSVČ a výdajový paušál v praktických příkladech
Kdy jsou vaše peníze na internetbanking v ohrožení?
Konec vesnických prodejen? Vyřeší jejich ztrátovost dotace?
"Bude to dobrý rok," banky a stavební spořitelny počítají výsledky v polovině roku 2017
Auta
Bentley si myslí, že speciálních edicí není nikdy dost.…
Auto za průměrný plat? Jde to, ale musíte slevit z mnoha požadavků
Rolls-Royce dnes představí nový Phantom. Premiéru můžete sledovat živě
Transfăgărășan s Mazdou MX-5 je zážitek, na jaký se jen tak nezapomíná
Škoda odstartovala sériovou výrobu modelu Karoq. První majitelé se dočkají v říjnu
Technologie
Velká aktualizace ovladačů u AMD. Mnohé novinky pro hráče, GPU Profiler pro vývojáře
Podoba referenčního Radeonu RX Vega je venku. AMD ho chce stavět proti GTX 1080
Ransomware v posledních dvou letech vydělal přes 25 milionů dolarů
Chrome 60 lepí 40 děr a podporuje Touch Bar na nových Macboocích Pro
Core i7-8700K má prý turbo 4,7 GHz. I při zátěži šesti jader může běžet nad 4 GHz
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít