Každého lze oslovovat jinak

18. listopadu 2003, 00:00 - ZDENĚK KUBÍN
18. listopadu 2003, 00:00

FIREMNÍ ČASOPISY ZAMĚŘENÉ NA VNĚJŠÍ KOMUNIKACI MOHOU BÝT DOBRÝM MARKETINGOVÝM NÁSTROJEM, JEHOŽ POMOCÍ FIRMA UDRŽUJE PRAVIDELNÝ KONTAKT SE ZÁKAZNÍKY, DODAVATELI NEBO DALŠÍMI PARTNERY. DŘÍVE, NEŽ FIRMA ZAČNE TAKOVÝTO ČASOPIS VYDÁVAT, MĚLA BY VĚNOVAT ZNAČNOU POZORNOST PŘÍPRAVĚ.

Zákaznický časopis může být dobrým nástrojem vnější komunikace

A TA MŮŽE BÝT POMĚRNĚ NÁROČNÁ.

Časopisy sloužící vnější komunikaci jsou sice převážně jednostranným komunikačním prostředkem, ale umožňují zajímavou formou informovat o novinkách v nabídce firmy, o dění ve firmě, o vývojových trendech v oboru, mohou obsahovat i užitečnou poradnu atd.

ZNÁT „SVÉ“ ČTENÁŘE

Na počátku každé rozvahy týkající se vydávání firemního časopisu je třeba zodpovědět si základní otázku: Komu bude určen? Právě podle cílové skupiny čtenářů by měl být určen obsah (členění časopisu na jednotlivé rubriky), adekvátní by také měla být grafická podoba. Firemní časopisy určené pro vnější komunikaci - tedy zjednodušeně řečeno zákaznické časopisy - lze rozdělit do několika základních typů, které jsou od sebe poměrně dost odlišné. Záleží na oboru činnosti firmy, na charakteru odběratelů, na cílech, jimž má časopis především sloužit. I přes velké rozdílnosti lze časopisy pro vnější komunikaci rozdělit zhruba do čtyř základních skupin. První skupinu tvoří časopisy určené pro zákazníky, odběratele a partnery z řad podnikatelských subjektů. Druhou skupinu tvoří běžní občané, tedy koneční spotřebitelé, nebo specifická skupina spotřebitelů (například operátoři mobilních telefonů vydávají specifické tiskoviny pro teenagery, stavební spořitelny zase pro specifickou skupinu spotřebitelů - zájemce o modernizaci bytu či pořízení a vybavení bydlení apod.). Třetí skupina těchto časopisů slouží prodejcům výrobků či služeb firmy, kteří nejsou jejími zaměstnanci (takové časopisy mohou vydávat například firmy orientované na přímý prodej). Čtvrtou skupinu pak charakterizuje takové specifikum, které lze označit jako lobbistické, když nemají ani tak podporovat prodej určitých produktů či služeb, jako především pomáhat vytvářet dobré jméno firmy, oboru či regionu na veřejnosti.

SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM A PARTNERŮM

První z výše uvedených skupin slouží k informování zákazníků a obchodních partnerů o nových výrobcích a službách, o servisu, ale také třeba o významných personálních změnách ve firmě, o akcích, jichž se firma účastní nebo je pořádá. Mohou zde být například informace o účasti firmy na veletrhu nebo o školicích či předváděcích akcích. Jako příklady oborů, kde tyto časopisy nalezly poměrně široké uplatnění, lze uvést kopírovací a reprografickou techniku, dodavatele kancelářských potřeb, firmy z oblasti IT atd. K této skupině časopisů má velmi blízko třetí výše uvedená skupina - časopisy pro externí prodejce. I když firma pro ně dělá pravidelná setkání či školení a zasílá jim katalogy zboží a další informace, časopis je vhodnou formou jak je informovat o novinkách ve firmě a také jim blížeji představit nové produkty. Firemní časopisy určené pro konečného spotřebitele jsou většinou finančně náročnější - vyžadují totiž většinou vyšší počet výtisků. Malé a střední firmy zřejmě příliš mnoho časopisů tohoto typu nevydávají, ale i pro ně zde mohou existovat určité možnosti. Mohou být například zaměřeny na zákazníky určitého regionu, na „fandy oboru“ v regionu apod. K tomu periodicita může být třeba čtvrtletní či pololetní, a ani rozsah nemusí být zase příliš velký - mnohdy může stačit třeba osm či dvanáct stran. Důležité je ale mít na paměti, že zákaznický časopis se nesmí zaměnit za leták či prospekt s pouhou nabídkou výrobků či služeb firmy.

PRO SPOLEČNÉ ZÁJMY

Posledně jmenovanou skupinu - lobbistické časopisy - vydávají především různé profesní a zájmové organizace s cílem informovat a pozitivně působit na významné osobnosti, jako například na poslance, vedoucí ministerské úředníky ad. Cílem může být upozornit na legislativní záležitosti spojené soborem, vytvářet dobré jméno oboru, podporovat etické zásady v oboru atd. Časopisy tohoto charakteru ale mohou vydávat i firmy, které se pro tento projekt spojí. Například v turisticky atraktivním regionu se mohou dohodnout majitelé restaurací, hotelů, ale také některých obchodů, místních galerií, firem poskytujících služby (například autoservisy), že na podporu turistického ruchu a s cílem přilákat další návštěvníky začnou vydávat společně (a také třeba za účasti radnice) časopis. V něm mohou současné i potenciální návštěvníky regionu informovat o zajímavostech, přírodních krásách, historicky zajímavých a atraktivních místech, o možnostech sportovního či kulturního vyžití v regionu, o turistických trasách a také o službách, které zde mohou využít. Takovýto časopis tedy neslouží přímo prodeji výrobků či služeb jedné firmy, ale „lobbuje“ za region. Bohužel, čeští malí a střední podnikatelé ještě nedospěli k tomu, že takovéto sdružení je dobrým marketingovým nástrojem, kdy se náklady rozloží mezi účastníky takovéhoto projektu, takže finanční náklady na jednotlivce nejsou zase tak veliké. Přitom toto spojení za účelem podpory turistického ruchu nevylučuje konkurenci mezi účastníky tohoto projektu.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené
Finance.cz nově najdete v aplikaci Tapito
Čeká naši společnost revoluční změna díky technologii blockchain?
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Auta
Tradiční londýnská taxi dostanou elektrický pohon. Premiéra…
Proč má být Kia Stinger tak dobrá? Protože na Nürbrugringu odjela desítky tisíc kilometrů
Test na pondělí: Porsche Macan 2.0T
Také SUV Lada XRay může být „exkluzivní“. Stačí k tomu pár dílů z Dacie
BMW dnes odpoledne ukáže novou X3. Na první fotky se můžete podívat už teď
Technologie
Hvězdou YouTubu beze slov. Tyhle kanály vás budou bavit, i když se v nich nemluví
Tamron představil pořádné tele. První objektiv pro zrcadlovky s 22× zoomem
Českem se šíří další vlna phishingu. Podvodný e-mail se vydává za zprávu KB
Microsoft reaguje na Kasperského. Většinu obvinění smetl ze stolu
Asus Lyra je Wi-Fi, které pokryje celý dům. Má tři routery spojené mesh sítí
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít