Každá firma potřebuje notáře

25. dubna 2005, 00:00 - RICHARD W. FETTER
25. dubna 2005, 00:00

DALŠÍ PRÁVNÍ SLUŽBY Když podnikatel chce ověřit podpis, může tak učinit třeba na obecním nebo krajském úřadě. Ani u závěti nutně nepotřebuje notáře. Kdy se však bez notářských služeb neobejde? Notáře vybírejte hlavně podle toho, zda na vás bude mít čas. Objednací lhůty jsou -zejména ve velkých městech - poměrně dlouhé.

DALŠÍ PRÁVNÍ SLUŽBY Když podnikatel chce ověřit podpis, může tak učinit třeba na obecním nebo krajském úřadě. Ani u závěti nutně nepotřebuje notáře. Kdy se však bez notářských služeb neobejde?

Notáře vybírejte hlavně podle toho, zda na vás bude mít čas. Objednací lhůty jsou -zejména ve velkých městech - poměrně dlouhé. Pokud nejste skutečně výjimečný „VIP“ klient s velmi lukrativním případem, tak si obvykle chvilku počkáte, než na vás přijde řada. Jde totiž o lukrativní byznys, do kterého se jen tak nevpouští nová konkurence.

Je ale zbytečné porovnávat ceny jejich služeb. Notáři totiž - až na výjimky - neposkytují právní pomoc za ceny smluvní, ale za úředně stanovené. Odměna za notářskou činnost se určuje podle sazebníku vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., v platném znění. Odměnu za činnost správce v řízení konkurzním a vyrovnacím stanoví vyhláška č. 476/1991 Sb., v platném znění.

Sazby odměny za jeden nebo více úkonů jsou určeny buď pevnou částkou, nebo určitým procentem z tarifní hodnoty věci, jíž se poskytnutí služby týká. V odměně je již započtena právní porada spojená s rozborem věci, provede-li ten samý notář také úkon, jehož se porada týká. Pokud notář vykonává svou úřední činnost z nezbytných důvodů v době od 18. do 6. hodiny nebo ve dnech pracovního klidu, může odměnu zvýšit až o 100 procent. K sazbám uvedeným ve vyhlášce je nutné připočítat i 19% daň z přidané hodnoty.

NEJEN SEPISOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ LISTIN

Notáři jsou organizováni v Notářské komoře České republiky. Jmenuje je ministr spravedlnosti. Notářské úřady se zřizují v obvodech okresních soudů.

Notářská činnost spočívá v:

* sepisování veřejných listin o právních úkonech,

* osvědčování právně významných skutečností a prohlášení (například o shodě kopie nebo opisu s listinou - takzvaná vidimace, pravosti podpisu - takzvaná legalizace, průběhu valných hromad a schůzí právnických osob),

* přijímání listin do úschovy,

* přijímání peněz a listin do úschovy za účelem jejich vydání dalším osobám.

Notář rovněž může v souvislosti se svou primární činností poskytovat následující právní pomoc:

* udělovat právní porady,

* zastupovat v jednání s fyzickými a právnickými osobami, se státními nebo jinými orgány a též ve správním řízení, při přezkumu rozhodnutí orgánů veřejné správy ve správním soudnictví, a v některých dalších civilněprávních řízeních, například o umoření listin, o úschovách, ve věcech obchodního rejstříku,

* sepisovat listiny,

* vykonávat správu majetku a zastupovat v této souvislosti,

* vykonávat funkci správce konkurzní podstaty, zvláštního správce, zástupce správce nebo vyrovnacího správce v řízení konkurzním a vyrovnacím.

V neposlední řadě pak notáři vystupují jako soudní komisaři v dědických řízeních.

PRO PODNIKATELE JSOU NENAHRADITELNÍ

Občan (a tedy i podnikatel) může ověřit podpis nejen u notáře, ale také na obecním (městském) nebo krajském úřadě. Ani u závěti není notářský zápis povinný - k platnosti stačí, když ji zůstavitel napíše vlastní rukou nebo ji pořídí v jiné písemné formě za účasti svědků.

Kdy se však podnikatel bez notáře neobejde? Ve formě notářského zápisu musí být provedena zejména společenská smlouva společnosti s ručením omezeným a zakladatelská smlouva akciové společnosti. Notářský zápis musí být pořízen také o rozhodnutí společníků nebo valné hromady o převodu nebo nájmu podniku. Povinný je i u rozhodnutí o změně právní formy společnosti, stejně jako u řady dalších obchodních operací.

Notář (nebo soudní exekutor) také může potvrdit dohodu o závazkověprávním vztahu, pokud je součástí vztahu svolení k přímé exekuční vykonatelnosti pro případ neplnění stanovených povinností. V případě nesplnění závazků pak tedy v tomto případě není potřeba předchozí rozhodnutí soudu o tom, že povinnost nebyla splněna.

Formou notářského zápisu musí být uzavřena občanskoprávní smlouva rozšiřující nebo zužující zákonem stanovený rozsah společného jmění manželů. Notář asistuje také u zástavní smlouvy. Pokud nejde o věci evidované v katastru nemovitostí, eviduje se pak zástavní právo v Rejstříku zástav (výjimkou je odevzdání těchto věcí zástavnímu věřiteli či třetí osobě).

PŘÍKLADY ODMĚN NOTÁŘE Za ověření shody opisu nebo kopie s listinou

(za každou i jen započatou stranu listiny, jejíž opis nebo kopie se ověřuje) 30 Kč

Za ověření pravosti podpisu jedné osoby na téže listině 30 Kč

Za osvědčení o předložení listiny 600 Kč

Za přijetí závěti nebo jiné listiny do úschovy, s výjimkou cenného papíru 800 Kč

Za sepsání závěti, listiny o vydědění nebo listiny o odvolání těchto úkonů 900 Kč

Za sepsání plné moci formou notářského zápisu 1000 Kč

Za sepsání závěti, obsahující současně ustanovení o vydědění 1500 Kč

Sepsání notářského zápisu 2,5 % tarifní hodnoty,

(včetně vydání jednoho stejnopisu) z prvních 100 000 Kč

o rozhodnutí orgánu právnické osoby nejméně však 2500 Kč

Pramen: Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., v platném znění.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Volby 2017: vše, co potřebujete vědět
Jak se rychle a snadno zorientovat v německých volbách
Co se v roce 2018 změní se zvýšením zdravotního pojištění pro OBZP?
Auta
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším…
Jak a kde zařídit výměnu řidičáku v roce 2017?
Vyberte nejlepší auta roku 2018 a vyhrajte ceny za 300 000 Kč
Socialistická auta, která byla (aspoň v něčem) lepší než ta „západní“
Land Rover míří také na silnice. Road Rover bude luxusní elektromobil
Technologie
Intel vydává Core i9-7980XE, i9-7960X a dobývá zpět trůn nejrychlejšího CPU pro PC
eBay u produktů zakázal vodoznaky. Chce krásné čisté fotky jako z katalogu
Twitter Lite pro Android si v Česku nezkusíte, můžete ale zamířit do prohlížeče
Cetin spustil mapu pokrytí VDSL. Řekne také, jestli vás brzy čeká zrychlování
Někteří lidé se ve Windows 8.1 nemohou přihlásit prostřednictvím účtu Microsoft
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít