Kapitálové nebo investiční?

14. června 2004, 00:00 - Přílohu připravil PETR BÝM
14. června 2004, 00:00

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JE TŘEBA VYBÍRAT PODLE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEBKapitálové životní pojištění představuje zajímavý produkt pro ty, kteří chtějí být pojištěni a současně spořit. Budou-li spořit prostřednictvím tohoto produktu na stáří, čekají je i štědré daňové úlevy.

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JE TŘEBA VYBÍRAT PODLE INDIVIDUÁLNÍCH POTŘEB

Kapitálové životní pojištění představuje zajímavý produkt pro ty, kteří chtějí být pojištěni a současně spořit. Budou-li spořit prostřednictvím tohoto produktu na stáří, čekají je i štědré daňové úlevy. Kapitálové životní pojištění má mnoho výhod, ale nevyplatí se zdaleka každému.

V tomto životním pojištění se kombinuje více produktů. Část pojistného klient spoří, část pojistného kryje sekundární pojistné riziko (například smrt a nebo dožití) a zbytkem přispívá na běžný chod pojišťovny.

Životní pojišťovny zpravidla umožňují svým klientům stanovit si optimální úroveň spořící a rizikové složky tak, aby odpovídala jejich potřebám. V tom případě, že klient chce převážně spořit, je vhodné omezit rizikové pojistky na minimum a naopak.

Vložené prostředky pojišťovna každoročně zhodnocuje podíly na výnosech, minimálně však sazbou odpovídající tzv. technické úrokové míře, která je u nás v současnosti limitována úrovní 2,4 %. To přirozeně neznamená, že pojišťovna nemůže připsat výnosy vyšší - technická úroková míra představuje závazek pojišťovny, že při libovolném investičním výsledku připíše svým klientům jako zhodnocení alespoň takový výnos. Na první pohled takové úročení vypadá -v současné době nízkého úroku -poměrně atraktivně.

Problém je v tom, že takto se zhodnocuje pouze rezerva, kterou pojišťovna tvoří z části zaplaceného pojistného. Zbytek se samozřejmě nezhod-nocuje, a proto se technická úroková míra nedá porovnávat s ročními výnosy, které nabízejí ostatní finanční produkty na trhu. Není totiž výjimkou, že klient i přes několikaprocent-ní zhodnocení ve skutečnosti zaznamená nulový nebo i záporný efektivní výnos jím vložených prostředků.

Kapitálové životní pojištění je oblíbené zejména z důvodů daňových výhod, které se k němu váží. Klient pojišťovny si smí odečíst zaplacené pojistné od daňového základu daně z příjmu, a to až do výše 12 000 korun ročně. Musí pro to ale splnit několik základních podmínek. Pojistné plnění plynoucí z takové smlouvy smí být vypláceno až po 60 kalendářních měsících trvání pojistné smlouvy a nejdříve v roce, ve kterém klient dovrší 60 let svého života.

Od letošního roku byla přidána nová podmínka, a to sice minimální výše pojistné částky. U smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let musí pojistná částka přesáhnout 40 tis. korun a u smluv s pojistnou dobou nad 15 let dokonce 70 tis. korun.

Pokud jde o zdanění pojistného plnění, tak je od daně osvobozeno (s výjimkou pojištění pro případ dožití), je ovšem nezbytné zdanit zhodnocení prostředků (rozdíl mezi vyplacenou částkou a zaplaceným pojistným) 15% sazbou, jak je tomu u ostatních příjmů z kapitálového majetku.

Z daňového hlediska je nejméně výhodné odbytné (spojené s předčasným zrušením smlouvy). To je zatíženo 25% daní.

Z daňových výhod mohou profitovat i zaměstnavatelé, potažmo jejich zaměstnanci. Ti si totiž platbu pojistného pro své zaměstnance mohou nechat uznat jako daňový náklad až do výše 8000 Kč na zaměstnance, přičemž z tohoto pojištění (zaměstnavatelem placeného) neplatí zaměstnanec až do výše 12 000 Kč (platí-li zaměstnanec i svoji vlastní pojistku, jeho daňové zvýhodnění se zdvojnásobí) daň z příjmu, a to za obdobných podmínek, jako je tomu při placení pojistného samotným zaměstnancem (tj. lhůty 60 měsíců a 60 let).

V případě, kdy platí klient jednorázové pojistné, se toto pojistné rozpočítá na jednotlivá zdaňovací období s přesností na dny za celé pojistné období. Stejně jako v ostatních případech si takto může pojištěný odečíst od základu daně až 12000 Kč ročně.

Uvedených 12000 Kč představuje roční daňovou úsporu 1800-3840 Kč podle mezní sazby daně, která se na poplatníka vztahuje. Ta činí 150 až 320 Kč měsíčně, a to bez ohledu na to, do kolika pojišťoven odevzdává daňový poplatník své pojistné.

Kapitálové životní pojistky prošly v posledních letech dynamickým vývojem. Nabídky produktů jsou stále rozmanitější a pro klienty flexibilnější. Není žádným překvapením, že pojišťovny nabídnou klientovi platební kartu, půjčku kryté rezervou vlastní pojistky nebo že mu umožní v průběhu trvání pojištění přerušovat platby, provádět mimořádné vklady nebo výběry.

Jelikož jsou kapitálové životní pojistky zatíženy technickou úrokovou mírou, představují svým způsobem konzervativní spořící produkty. Pro klienty, kteří chtějí investovat v delším časovém horizontu a požadují vyšší výnos kompenzovaný vyšším rizikem, může být vhodné investiční životní pojištění.

V jeho rámci se klient podílí na investičních rozhodnutích pojišťovny, přičemž se taktéž stává nositelem investičního rizika a pojišťovna již nemusí garantovat minimální výnos ve formě technické úrokové míry. Za dodržení obdobných podmínek, jako je tomu u kapitálového životního pojištění, je i u investičních životních pojistek možné odečíst 12 000 Kč od základu daně z příjmu.

Zákon pamatuje i na to, že klient může platit pojistné a pravidelně odečítat příslušnou částku od základu daně, přičemž požádá předčasně o odbytné a nesplní tak podmínky pro daňový odpočet. V takových případech bude daň za příslušné roky uplatněna zpětně. Naštěstí už ale není nutné doplácet na sociální a zdravotní pojištění.

Mohlo by vás zajímat

Bývalý výkonný ředitel Central Group Aleš Novotný u soudu

Soud snížil tresty za daňové úniky v kauze Central Group

Výlov největšího českého rybníka Rožmberk

Zelená nafta i pro rybníkáře. Novela zákona o spotřebních daních míří do Senátu

 Karlovarská korunní

Krúpova Arca kupuje Korunní. Stává se dvojkou trhu

 Právník Martin Aschenbrenner (PRK Partners).

Finance do firmy, to je jako transfuze krve

Sídlo společnosti British American Tobacco (divize pro Západní Evropu) v bavorském Bayreuthu

Rodí se tabákový gigant. BAT za zbytek Reynoldse nabízí přes bilion korun

 ilustační foto

Euro kleslo vůči dolaru na sedmiměsíční minimum

  • Anastázie Harris: Anglii zbývá už jen královna

  • Vratislav Strašil: Auta sice milujeme a žijeme z nich,…

  • Vladimír Beneš: Jediný neurochirurg, po kterém…

  • Jan Vančura: krejčí miliardářů

  • Lenka Vejválková: Jak funguje zákulisí fashion byznysu

  • Euro Business Express

  • Josef Bernard: Stát Škodovce hodně pomohl

  • James Cusumano: Pochybuji, že Elvis žije

  • Vlastimil Harapes: Nemám rád cyklostezky a nejraději bych…

Hry pro příležitostné hráče