JUDr. Ján Matejka: Autorský zákon porušuje každý z nás

16. ledna 2006, 00:00 - KRISTÝNA DUŠKOVÁ
16. ledna 2006, 00:00

Přestože je počítačové pirátství ve firmách časté, málokdo zná svá práva a povinnosti při policejním zásahu. Například že prohlídku provozovny nemusí nařídit soud nebo že zaměstnanci mají povinnost spolupracovat. „Vyplatí se také vědět, že dodatečný nákup legálních programů může snížit následný trest,“ říká Ján Matejka, specialista na počítačové právo.

Přestože je počítačové pirátství ve firmách časté, málokdo zná svá práva a povinnosti při policejním zásahu. Například že prohlídku provozovny nemusí nařídit soud nebo že zaměstnanci mají povinnost spolupracovat. „Vyplatí se také vědět, že dodatečný nákup legálních programů může snížit následný trest,“ říká Ján Matejka, specialista na počítačové právo.

* V situaci, kdy do firmy vtrhne policie kvůli podezření na užívání nelegálního softwaru, většina podnikatelů i zaměstnanců zazmatkuje. Jaká práva mají při zásahu policie?

Zásadně záleží na samotné povaze prostoru, který má být prohledán. Zatímco domovní prohlídka je přípustná pouze na písemný odůvodněný příkaz soudce, tak prohlídka prostor nesloužících k bydlení -tedy i prohlídka sídla či provozovny podnikatele - může být nařízena již samotným státním zástupcem nebo policejním orgánem. Obě prohlídky však lze vykonat v zásadě jen v těch případech, existuje-li důvodné podezření, že se v těchto prostorech nachází věc nebo osoba důležitá pro trestní řízení - například CD-ROM nebo DVD.

* Pokud do firmy vtrhne policie, management nemá čas na studování zákona. Jakými dokumenty se tedy musí zásahová jednotka prokazovat?

Policejní orgán je povinen se prokázat služebními doklady a takzvaným příkazem k prohlídce jiných prostor a obydlí. Příkaz musí být vydán písemně a musí být odůvodněn. Zákon však připouští výjimky, a to například pokud věc nesnese odkladu nebo v případě, že uživatel prostor písemně prohlásí, že s prohlídkou souhlasí. Tehdy lze prohlídku provést i bez příkazu či souhlasu státního zástupce.

* Musí zaměstnanci s policií spolupracovat? Ano, jsou povinni spolupracovat. Zároveň mají právo být přítomni u prohlídky, o této možnosti je policie povinna je poučit. O průběhu akce pak policejní orgán musí sepsat takzvaný „protokol o prohlídce“, kde podrobně uvede všechny významné skutečnosti. Pokud při prohlídce došlo k zabavení výpočetní techniky, musí být sepsán také protokol o vydání a odnětí věci. * Existují pro sepsání protokolu nějaké termíny? Ano. Osoba, u které byla prohlídka vykonána, má právo na to, aby jí bylo do 24 hodin poté vydáno písemné potvrzení o provedených úkonech a převzetí věcí, které byly při prohlídce odňaty. * Nakolik záleží na úmyslu a zavinění?

Autorskoprávní odpovědnost je odpovědností objektivní, tedy bez možnosti vyvinění. Z pohledu autorského zákona není rozhodující, zda došlo k porušení tam uvedených práv z dobré vůle, nebo s úmyslem oprávněné osobě uškodit. V zásadě tedy není rozhodující rozsah porušení práv, ani se neposuzuje zavinění.

* Autorský zákon je jedním z nejčastěji porušovaných norem. V jakých případech nejvíce dochází k jeho porušování?

Při striktním výkladu autorského zákona dochází k jeho porušování prakticky neustále každým z nás. Pokud si na veřejném místě, třeba zastávce autobusu či na náměstí v dobré náladě pohvizdujete melodii oblíbené rockové skupiny nebo pokud je z vašeho pokoje slyšet otevřeným oknem na ulici hudba z CD přehrávače, zcela jistě porušujete autorský zákon.

Dále by se samozřejmě dalo dlouze pokračovat. Oblast moderních technologií rozhodně není žádnou výjimkou. Autorský zákon je porušován zejména zpřístupněním autorského díla a jeho stahováním. K oblíbeným pirátským aktivitám patří také neoprávněné užití autorského díla, zejména počítačového programu.

* Když podnikatel v minulosti používal nelegální software a nyní si zakoupí jeho legální verzi, znamená to, že už nemůže být stíhán?

Nikoliv. Legalizace dosud nelegální verze nepůsobí zpětně. Trestný čin porušování autorského práva podle § 152 trestního zákona je považován za trestný čin povahy hospodářské. Zkoumá se tedy, zda jde o takové porušení, které přesahuje pouhý zásah do osobnostního či majetkového práva poškozeného subjektu. Samotná legalizace však může výrazně ovlivnit takzvanou společenskou nebezpečnost, tedy de facto v určitých případech zmírnit právní kvalifikaci protiprávního jednání, například z trestného činu na přestupek. Legalizace může mít i některé další, pro obviněného jistě pozitivní, právní důsledky, a to zejména upuštění od potrestání či zániku trestnosti.

* Pokud zaměstnanec používá nelegální software na počítači zaměstnavatele, je trestně odpovědný?

Je třeba rozlišovat, jestli zaměstnanec ví o tom, že software je nelegální, nebo neví. Přímo postižitelný je například každý, kdo úmyslně nainstaluje nelegálně získaný software, ať již jde o zaměstnavatele, nebo zaměstnance. Jako návodce či organizátor tohoto trestného činu pak může být stíhán i ten, kdo k tomu vydá závazný pokyn, a to s vědomím, že jde o nelegální software. Pokud je software na pracovišti užíván či instalován s tím, že se neví, že předmětný software je nelegální, nelze trestní odpovědnost přímo dovozovat. V zájmu zaměstnavatele je provedení softwarového auditu na pracovišti. Může tak předejít řadě komplikací.

* Poslanci chystají novelu autorského zákona. Bude to mít vliv na softwarové pirátství?

Osobně se nedomnívám, že se připravovaná novela autorského zákona nějak blíže dotkne softwarových pirátů. Obsah novely je zaměřen zejména proti existujícímu monopolu jednotlivých kolektivních správců. Na počítačovou kriminalitu ve firmách se novela zákona příliš nevztahuje. Podnikatelé se zatím nemusí nijak zvlášť obávat.

JUDr. JÁN MATEJKA

Působí jako vědecký pracovník Ústavu státu a práva Akademie věd, zároveň je učitelem na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde přednáší předmět Internetové a počítačové právo. Zabývá se zejména právními problémy počítačových sítí, elektronickými komunikacemi a právem Evropské unie. Pravidelně publikuje v odborném tisku. Je ženatý, má tři děti.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené
Finance.cz nově najdete v aplikaci Tapito
Čeká naši společnost revoluční změna díky technologii blockchain?
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Auta
Proč má být Kia Stinger tak dobrá? Protože na Nürbrugringu…
Test na pondělí: Porsche Macan 2.0T
Také SUV Lada XRay může být „exkluzivní“. Stačí k tomu pár dílů z Dacie
BMW dnes odpoledne ukáže novou X3. Na první fotky se můžete podívat už teď
Retro na neděli: Ford T může za to, že jezdíme na benzín, ne na elektřinu
Technologie
Českem se šíří další vlna phishingu. Podvodný e-mail se vydává za zprávu KB
Microsoft reaguje na Kasperskyho. Většinu obvinění smetl ze stolu
Asus Lyra je Wi-Fi, které pokryje celý dům. Má tři routery spojené mesh sítí
Spotify se více integruje. Seznamy skladeb můžete s přáteli tvořit i v Messengeru
Evleaks: Galaxy Note 8 posune cenovou laťku ještě výš, bude stát 1000 eur
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít