Ještě větší zmatek než jsme doufali

01. srpna 2005, 00:00 - ERICH HANDL, MARTINA MARTINOVIČOVÁ
01. srpna 2005, 00:00

ÚČTENKOVÁ STORY Měsíc po zavedení povinnosti vydávat účtenky na zboží dražší padesáti korun je v kauze stále větší zmatek. Nikdo totiž neví, zda se paragonová povinnost bude kontrolovat. Týdeník Profit proto zaslal ministru průmyslu a obchodu Milanu Urbanovi otevřený dopis, aby udělal ve věci jasno.

ÚČTENKOVÁ STORY ||
|Šéfredaktor Profitu Erich Handl (vlevo) podepsal výzvu společně s předsedou Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR Bedřichem Dandou. |  Měsíc po zavedení povinnosti vydávat účtenky na zboží dražší padesáti korun je v kauze stále větší zmatek. Nikdo totiž neví, zda se paragonová povinnost bude kontrolovat. Týdeník Profit proto zaslal ministru průmyslu a obchodu Milanu Urbanovi otevřený dopis, aby udělal ve věci jasno. K dopisu se připojilo Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Povinnost vydávat účtenky začala platit prvního července, ale už dva týdny poté se nechal premiér Jiří Paroubek slyšet, že v září navrhne její zrušení. Vicepremiér Martin Jahn nato v rozhlase řekl, že finanční úřady budou na podnikatele „hodné“. Do věci se minulý týden vložil také Senát, své názory konečně vyjevilo také ministerstvo financí a Česká obchodní inspekce. „Každopádně zákon platí, žádný člen vlády jej nemůže sám o sobě zrušit. Podnikatelé ale nevědí, zda se mají bát kontrol, či nikoli, je v tom teď neuvěřitelný zmatek,“ stěžoval si v úterý v Senátu jeho předsedovi Přemyslu Sobotkovi šéf Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR (SPŽ) Bedřich Danda. „Teď je to tak, že kdokoli si vzpomene, může udat nepohodlného konkurenta, protože mu bez vyžádání nedal účtenku,“ míní představitel podnikatelů.
TAK ANO, NEBO NE, PANE MINISTŘE?

Jediný, kdo by mohl v této chvíli udělat ve věci alespoň trochu jasno, je ministr průmyslu a obchodu Milan Urban. Jeho úřad (MPO) je nadřízeným orgánem živnostenských úřadů a tak by mohl vydat metodický pokyn, zda v období nejistoty mají jejich úředníci vydávání paragonů sledovat, či nikoli. Sami to totiž nevědí. „Možnost kontrol je navíc velmi sporná, nemáme oprávnění provádět kontrolní nákupy. Potřebujeme záležitost dořešit metodicky,“ řekla Profitu Yvona Matějková ze Živnostenského úřadu pro Prahu 1 (viz Profit 30/2005).

Náš časopis proto minulý pátek napsal Milanu Urbanovi otevřený dopis, v němž jej vyzval, aby jasný metodický pokyn vydal. K dokumentu se připojilo i podnikatelské sdružení SPŽ: „Snad ministr dokáže říci podnikatelům, zda se mají bát kontrol, nebo ne. Celá věc s účtenkami je ostudou současné vlády, pozdě si uvědomila, že schválení té novely byl nesmysl. Teď v tom tápe a není schopna jasně sdělit, jak to bude,“ řekl při předávání dopisu předseda sdružení Danda. Týdeník Profit bude tento týden po MPO odpověď vyžadovat.

NEBUDE TO HNED

Oficiální stanovisko ministerstva zřejmě nedostaneme hned, protože i MPO tápe v současném zmatku. Ale alespoň se s námi bavil jeho mluvčí Ivo Mravinac. „S účtenkami je to v tuto chvíli zapeklitá záležitost. V první řadě se do kontrol nikomu nechce, a také proč by mělo. Ten paragraf živnostenského zákona byl nesmysl, což se vzápětí ukázalo, nicméně si i tak musí podnikatelé přestát jeho jepičí trvání. S příchodem zákona o registračních pokladnách už bude situace jiná,“ řekl Profitu minulý týden. „V každém případě ale nemůžeme jednat v rozporu se zákonem, tedy nemůžeme dát doporučení jednotlivým živnostenským úřadům, aby prostě účtenky nekontrolovaly,“ míní Mravinac. „Živnostenské úřady si každopádně mohly od ministerstva již metodiku vyžádat, žádný tak ale ještě neučinil.“

Podle slov Urbanova mluvčího by se ale přeci mohla nakonec najít cesta: „Živnostenské úřady jsou také v kompetenci krajů, je na krajských úřadech, zda budou na kontrolách trvat,“ říká Ivo Mravinac. „Je to docela rozverná situace, kdy jasné řešení přijde až s odstraněním sporného paragrafu ze zákona. A tak je to také dobře, protože naše ministerstvo, stejně jako jednotlivé živnostenské úřady, mají jiné priority než postihovat živnostníky za přestoupení zákona, který bude mít život jepičí,“ uvedl.

Účtenkový paragraf ale ze zákona jen tak nezmizí. První jednání vlády proběhne 17. srpna, kdy bude vůbec poprvé možné o zrušení povinnosti účtenek jednat. Vše bude záviset na tom, zda již tento problém o den dříve projedná sněmovna. „Podnikatelům se tak oprávněně zdá, že se k prozatímnímu paskvilu nikdo nechce mít,“ shrnuje Ivo Mravinac.

Zatím jedinou institucí, která se rozhýbala k činu, je Senát. Na pátečním zasedání senátoři navrhli účtenkovou povinnost zrušit. Poslanci by o návrhu, která zrušující ustanovení obsahuje, mohli hlasovat 16. srpna na své první poprázdninové schůzi. Existuje tedy reálná šance, že do konce prázdnin tato povinnost pro podnikatele skončí.

Senátoři v zájmu urychlení navrhli poměrně pikantně doplnit zrušující ustanovení k zákonu o státní záruce za úvěr pro České dráhy.

ČOI KONTROLOVAT MŮŽE V mezidobí, než se vše legislativně vyřeší, se živnostníci budou muset rozhodovat sami. Riskovat milionovou pokutu, nebo raději poctivě vypisovat každou účtenku při prodeji zboží nad padesát korun? Profit již druhý týden pátral po tom, zda skutečně hrozí kontroly. Ze strany živnostenských úřadů, jak jsme již psali v minulém čísle, nikoli. Jejich úředníci totiž nemůžou provádět fiktivní nákupy a tak nemají páku na to, aby prodejce efektivně sledovali. Ale co Česká obchodní inspekce? Ta kontroly provádět může, ovšem sázet pokuty sama nebude. „Zjistí-li při výkonu své kontrolní činnosti Česká obchodní inspekce porušení povinností, oznámí bezodkladně tuto skutečnost spolu s identifikací a dalšími zjištěnými údaji místně příslušnému finančnímu úřadu kontrolované osoby nebo kterémukoliv jinému finančnímu úřadu. Nesplnění povinností stanovených tímto zákonem je porušením povinnosti při správě daní a místně příslušný finanční úřad může uložit povinnému subjektu pokutu podle zákona o daních až do celkové výše dva miliony korun. Pokuta může být uložena opakovaně, nepovedeli předchozí pokuta k nápravě a protiprávní stav bude trvat.“ Toto je oficiální stanovisko ČOI uvedené na jejích internetových stránkách. Není úplně přesné, protože pokud ČOI bude kontrolovat vydávání účtenek u živnostníků, kteří je vypisují ručně, bude kontrolovat podle živnostenského zákona a své zjištění tedy předá příslušnému živnostenskému úřadu. POKUTY PRÝ NEBUDOU Nicméně skutečností je, že ČOI bude moci porušování živnostenského zákona, tedy vydávání účtenek sledovat, ale sama pokuty ukládat nebude. To týdeníku Profit potvrdila mluvčí ČOI Miloslava Fléglová. Zjištění předá živnostenskému úřadu. Ale ten, protože povinnost vydávat účtenky v zákoně je včetně výše pokuty, tedy může pokutu do výše půl milionu korun udělit může. Ovšem, jak týdeníku Profit potvrdil nejmenovaný zdroj, z ministerstva průmyslu a obchodu odešel směrem k živnostenským úřadům ústní vzkaz o tom, že mají být k podnikatelům v tomto směru benevolentní. Živnostníci se tedy nejspíš kontrol vydávání účtenek nemusejí obávat. „Zatím jsme žádné kontroly týkající se povinnosti vydávat účtenky k prodeji nad 50 korun neprovedli, nemáme žádný podnět od veřejnosti, takže ani zatím tyto kontroly nemáme v plánu,“ řekla Profitu tisková mluvčí inspekce Miloslava Fléglová. Takže se zdá, že ani inspekce se na podnikatele zatím nechystá. Jedině, že by snad přišlo konkrétní udání. ÚŘEDNICKÝ GULÁŠ

Aby nebylo guláše v úředničině málo, přidáváme ještě jednu záhadu. Jde o drobnou nesrovnalost u těch, kteří mají jakoukoliv formu elektronické pokladny. Podle prohlášení ČOI na internetových stránkách (www.coi.cz), které jistě řada podnikatelů sleduje, mají již od 1. července letošního roku všichni ti, kteří mají jakoukoliv elektronickou pokladnu, povinnost vydávat pokladní bloky se všemi náležitostmi, které určuje zákon o registračních pokladnách (podrobně viz minulé číslo Profitu). A ČOI tedy bude kontrolovat i plnění tohoto zákona.

Ovšem, jak týdeníku Profit potvrdil mluvčí ministerstva financí Marek Zeman, finanční úřady budou plnění tohoto zákona kontrolovat až od 1. ledna 2007. „Zákon hovoří pouze o jasně definovaných registračních pokladnách. V současné době u nás neexistuje registrační pokladna, která by splňovala patřičné náležitosti,“ uvedl Zeman. Kontrol vydávání pokladních bloků podle zákona o registračních pokladnách se tedy živnostníci ze strany finančních úřadů do konce roku 2006 bát nemusí. I pokud by ČOI objevila nesrovnalosti, předá je finančnímu úřadu a ten věc ponechá do konce roku 2006 u ledu.

Autoři minulý pátek zanesli dopis na ministerstvo.

STANOVISKO TISKOVÉHO MLUVČÍ MPO

„S účtenkami nad 50 korun je to v tuto chvíli zapeklitá záležitost. V první řadě se do kontrol nikomu nechce, a také proč by mělo. Tento paragraf živnostenského zákona byl nesmysl, což se vzápětí ukázalo, nicméně si i tak musí podnikatelé přestát jeho jepičí trvání. S příchodem zákona o registračních pokladnách už bude situace jiná,“ říká Ivo Mravinac.

CO NAVRHL SENÁT

Senátoři minulý pátek navrhli zrušit povinnost podnikatelů vydávat účtenky k nákupům nad 50 korun. Příslušný návrh zaslali Poslanecké sněmovně. Poslanci by o předloze, která zrušující ustanovení obsahuje, mohli hlasovat již 16. srpna na své první poprázdninové schůzi.

FINANČNÍ ÚŘADY NEMOHOU KONTROLOVAT

Podle prohlášení ministerstva financí budou do 1. ledna 2007 provádět kontrolu povinnosti vydávat účtenky pouze ČOI a živnostenské úřady, a to pouze podle zákona na ochranu spotřebitele a zákona o živnostenském podnikání, nikoliv tedy podle zákona o registračních pokladnách. Finanční úřady tedy nebudou plnění zákona o registračních pokladnách kontrolovat.

MŮŽE ČOI KONTROLOVAT?

Ano, Česká obchodní inspekce může kontrolovat vydávání účtenek, ovšem pouze podle novely živnostenského zákona, nikoli podle zákona o registračních pokladnách. Nebude ovšem sama stanovovat pokuty. Svá zjištění předá příslušnému živnostenskému úřadu, který věc sám zhodnotí. Zatím se ČOI na žádné kontroly tohoto typu nechystá.

CO NYNÍ PLATÍ

Od 1. července 2005 ukládá novela zákona o živnostenském podnikání všem podnikatelům, kteří na základě živnostenského oprávnění prodávají výrobky nebo poskytují služby novou povinnost - vydávat doklad o koupi (paragon), pokud cena zboží nebo služby přesáhne 50 korun. Zákon neurčuje, zda bude tento doklad vypsán ručně nebo bude vydán elektronickou pokladnou.

Otevřený dopis Profitu a podnikatelů ministru Milanu Urbanovi.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Ve čtvrtek je svátek! Obchody zůstanou zavřené
Úsporné bydlení: do čeho investovat, abychom ušetřili
Nelíbí se vám na vysoké? Studium můžete ukončit, změnit nebo přerušit
Nová občanka rychle a bez problémů
Kdy máte v práci nárok na placené volno?
Auta
Ministr Ťok hraje mrtvého brouka. O přínosu měření na…
Volkswagen T-Roc dostal konečně údaje o motorech a v Německu už i ceny
Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo je nejšílenější kombi na světě
Pět dobrých, ale nesmírně rizikových ojetin, které vás mohou stáhnout z kůže
Subaru S208 je rychlejší a ostřejší STI se silnějším motorem. U nás nebude
Technologie
Intel oficiálně představuje Coffee Lake. Parametry, ceny a novinky nových procesorů
Star Trek: Discovery si můžete vychutnat na Netflixu, a to i s klingonskými titulky
Doporučené PC sestavy: Poradíme, jaké komponenty vybrat
3D obraz jako z videohry. Canon vyvinul technologii, která vás při fotbalu dostane přímo na hřiště
Skype for Business nebude mít dlouhý život. Nahradí ho mladší Teams
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít