Jednodušší cesta ke stanovení dluhu

11. března 2010, 13:05 - Richard W. Fetter
11. března 2010, 13:05

Výpočet zákonných úroků z prodlení je komplikovaný. Výše příslušných úroků se každého půlroku mění. Stávajícímu mechanizmu počítání úroků však zvoní hrana. Od letošního července se výše úroku z prodlení v konkrétním případě měnit nebude.

Autor: Artklee

Počítání úroků z prodlení dozná od letošního července další významné změny. Úroky z dřívějšího prodlení se sice budou stále měnit, ty z nově započatého prodlení se však již měnit nebudou. Vděčíme za to novému nařízení vlády.

Právní úprava úroků

Dlužník, který svůj dluh řádně a včas nesplní, je v prodlení. Jde-li o prodlení s plněním peněžitého dluhu, má věřitel právo požadovat vedle plnění i úroky z prodlení. Jejich výši stanoví prováděcí předpis.

Občanskoprávní úroky z prodlení se uplatňují i ve vztazích pracovněprávních. Za podmínek stanovených obchodním zákoníkem pak i ve vztazích obchodněprávních.

Je-li dlužník v prodlení se splněním peněžitého závazku z obchodněprávního vztahu a není smluvena sazba úroků z prodlení, je povinen platit z nezaplacené částky úroky z prodlení určené ve smlouvě. Chybí-li však ve smlouvě takové určení, řídí se výše úroků, které je povinen zaplatit, rovněž předpisy práva občanského.

Do konce roku 2000 byl dlužník – účastník obchodněprávního vztahu – povinen z nesplacené částky platit úroky z prodlení určené ve smlouvě, jinak ve výši o jedno procento vyšší, než činila úroková sazba určená obdobným způsobem, jaký je používán u smlouvy o úvěru. Od ledna 2001 je však obchodněprávní úprava úroků z prodlení navázána na úpravu občanskoprávní. Tato úprava se přitom použije i na vztahy vzniklé před rokem 2001 – to za předpokladu, že prodlení nastalo v roce 2001 či později. I nadále si však mohou věřitel a dlužník v rámci obchodněprávního vztahu dohodnout smluvní úroky odlišné od úroků zákonných. Nemohou přitom ale překročit zásady dobrých mravů a poctivého obchodního styku.

Ve vztazích podléhajících občanskému zákoníku (respektive zákoníku práce) však výši úroků z prodlení jednostranně stanovit či dohodnout odlišně od výše zákonných úroků z prodlení nelze. V těchto případech je vždy nutné uplatnit výši jednotně určenou obecně závazným právním předpisem. Eventuálního snížení celkové částky úroků z prodlení, kterou je dlužník povinen věřiteli uhradit, by mohl věřitel dosáhnout tak, že by požadoval úroky v předepsané výši jen za určitou část doby prodlení, nikoliv za celou tuto dobu. Věřitel tak může část úroků z prodlení dlužníkovi odpustit. Zvýšení částky úroků z prodlení je však absolutně vyloučeno.

Úroky a sazby ČNB

Výši úroků z prodlení stanoví od 15. července 1994 nařízení vlády č. 142/1994 Sb. To bylo zásadně upraveno nařízením vlády č. 163/2005 Sb. (účinným od 28. dubna 2005) a nařízením vlády č. 33/2010 Sb. Poslední změna bude účinná od 1. července roku 2010. Jak se tedy budou úroky z prodlení počítat?

Před 15. červencem 1994 činily úroky z prodlení (dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., v tehdy platném znění) tři procenta ročně. Šlo o pevnou sazbu, která nebyla odvozována od žádné sazby České národní banky.

Od 15. července 1994 do 27. dubna 2005 činila výše úroků z prodlení ročně dvojnásobek diskontní sazby stanovené Českou národní bankou, platné k prvnímu dni prodlení s plněním peněžitého dluhu. Procentní sazba úroků zůstávala pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná, i když se později diskontní sazba změnila.

Od 28. dubna 2005 do 30. června 2010 odpovídá roční výše úroků z prodlení výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, byla a je (a jde-li o prodlení započaté do 30. června 2010, stále bude) výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby. Při vzniku prodlení se však výše úroku z prodlení neodvíjí od repo sazby platné v první den prodlení, ale od repo sazby, která platila pro první den toho kalendářního pololetí, v němž prodlení nastalo. Důležitá je tedy repo sazba platná pro první den příslušného kalendářního pololetí. S ohledem na to se úroková sazba za prodlení obvykle měnila, mění a bude měnit vždy k 1. lednu a 1. červenci příslušného kalendářního roku.

VÝVOJ ÚROKŮ Z PRODLENÍ
období - úrok 27. 8. 2004–27. 1. 2005 - 3,0 % 28. 1. 2005–31. 3. 2005 - 2,5 % 1. 4. 2005–27. 4. 2005 - 2,0 % 28. 4. 2005–30. 6. 2005 - 9,5 % 1. 7. 2005–31. 12. 2005 - 8,75 % 1. 1. 2006–31. 12. 2006 - 9,0 % 1. 1. 2007–30. 6. 2007 - 9,5 % 1. 7. 2007–31. 12. 2007 - 9,75 % 1.1. 2008–30. 6. 2008 - 10,5 % 1. 7. 2008–31. 12. 2008 - 10,75 % 1. 1. 2009–30. 6. 2009 - 9,25 % 1. 7. 2009–31. 12. 2009 - 8,5 % 1. 1. 2010–30. 6. 2010 - 8,0 % Pramen: Česká národní banka

Od 1. července 2010 bude roční výše úroků z prodlení nově odpovídat výši repo sazby ČNB stanovené pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. Procentní sazba úroků bude zůstávat pro konkrétní případ (započatého a trvajícího) prodlení stejná, i když se později repo sazba změní. Při vzniku prodlení se přitom výše úroku z prodlení nově nebude odvíjet od repo sazby platné v první den prodlení. Pro výpočet bude důležitá repo sazba, která platila pro poslední den toho kalendářního pololetí, které předcházelo kalendářnímu pololetí, v němž prodlení nastalo.

Různé mechanizmy počítání úroků**

Mechanizmus výpočtu úroků z prodlení byl opakovaně podstatným způsobem změněn. S ohledem na to je třeba přesně rozlišovat, kdy k prodlení došlo, a věnovat maximální pozornost přechodným opatřením. Jen tak mohou být úroky z prodlení počítány správným způsobem.

Došlo-li k prodlení s plněním peněžitého dluhu před 15. červencem 1994, řídí se výše úroků z prodlení nařízením vlády č. 142/1994 Sb., v původním znění. To znamená, že se výše úroků z prodlení nemění, zůstává stejná po celou dobu prodlení.

Výše úroků z prodlení, k němuž došlo od 15. července 1994 do 27. dubna 2005, se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění účinném před 28. dubnem 2005. Procentní sazba úroků z prodlení se nemění, zůstává stejná po celou dobu prodlení.

Došlo-li (eventuálně dojde-li) k prodlení po 28. dubnu 2005 do konce letošního června, výše úroků z prodlení se řídí nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění novely č. 163/2005 Sb. Nastalo-li (či nastane-li) tedy prodlení s plněním peněžitého dluhu od 28. dubna 2005 do 30. června 2010, procentní sazba úroků z prodlení použitá pro daný případ prodlení se mění.

Od letošního července se výše úroků z prodlení bude řídit nařízením vlády č. 142/1994 Sb., ve znění novely č. 33/2010. To znamená, že nastane-li prodlení s plněním peněžitého dluhu ode dne 1. července 2010, výše úroků z prodlení se nebude měnit. Zůstane stejná po celou dobu prodlení.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Macron ve stopách Babiše
Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené
Finance.cz nově najdete v aplikaci Tapito
Čeká naši společnost revoluční změna díky technologii blockchain?
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Auta
BMW X3 třetí generace je lehčí, rychlejší a nabídne klíč s…
Jaguar opět rozšířil nabídku motorů pro XE, XF a F-Pace. Nový dvoulitr 30t má 300 koní
Tradiční londýnská taxi dostanou elektrický pohon. Premiéra proběhne v Goodwoodu
Proč má být Kia Stinger tak dobrá? Protože na Nürbrugringu odjela desítky tisíc kilometrů
Test na pondělí: Porsche Macan 2.0T
Technologie
Úspěch jako hrom. Na oběžné dráze je první česká nanodružice
Další hardwarové chyby procesorů. AMD má problém v Ryzenu, Intel u Skylake a Kaby Lake
Facebook hledá v Hollywoodu originální skriptované pořady. „Vysílat“ by mohl brzy
Více Linuxu ve Windows Storu. Microsoft pro testování uvolnil dvě edice SUSE
Hvězdou YouTubu beze slov. Tyhle kanály vás budou bavit, i když se v nich nemluví
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít