Jeden úřad, jedna platba, jeden formulář

24. ledna 2005, 00:00 - MARTIN JAHN, autor je vicepremiér Vlády ČR
24. ledna 2005, 00:00

V souvislosti s reakcemi na rozhovor, který jsem poskytl pro první letošní číslo Profitu, považuji za vhodné podrobněji vysvětlit a zařadit do širších souvislostí kroky, které by měly vést k vytvoření jednoho úředního místa pro podnikatele. Zejména titulek Chci zrušit živnostenské úřady vyvolal diskuzi.

V souvislosti s reakcemi na rozhovor, který jsem poskytl pro první letošní číslo Profitu, považuji za vhodné podrobněji vysvětlit a zařadit do širších souvislostí kroky, které by měly vést k vytvoření jednoho úředního místa pro podnikatele.

Zejména titulek Chci zrušit živnostenské úřady vyvolal diskuzi.

Úvodem hodlám zdůraznit, že vítám pozornost, kterou má představa změny institucionálního zabezpečení podnikatelského prostředí vyvolala. Diskuze by však neměla být omezena pouze na otázku, který úřad je prospěšný více a který méně. Odstranění jednoho článku z řetězu úřadů samo o sobě podnikatelské prostředí nespasí. Je nutné především celkově analyzovat legislativu a fungování veřejných institucí, které významnou měrou formují podnikatelské prostředí a ve svém důsledku ovlivňují naši konkurenceschopnost.

Z pohledu živnostníků jsou těmito veřejnými institucemi především živnostenské úřady, finanční úřady a správy sociálního zabezpečení. V mnoha ohledech se jejich činnosti překrývají a vytvářejí tak administrativní zátěž pro podnikatele.

Berní i živnostenská správa vypadaly jinak za Rakousko-Uherska, jinak za první republiky a jinak se vyvíjelo jejich postavení a pravomoci po roce 1989. Současný stav v oblasti informačních technologií nám umožňuje činnost veřejné správy racionalizovat i v oblastech, kde to dříve bylo takřka nemožné. Cílem je vytvořit po vzoru dalších zemí jednotné úřední místo pro podnikatele. Získané údaje pak poskytne dalším úřadům, které tyto informace ke své činnosti též potřebují. Nebude to tedy podnikatel, kdo musí potřebné úřady obíhat.

K vytvoření jednoho úředního místa je nezbytné provést legislativní změny. Bez změn stávajících předpisů, zejména v oblasti ochrany osobních údajů, daňového řízení a sdílení dat ve veřejné správě, jedno úřední místo fungovat nemůže. Legislativní úpravy se nyní připravují a měly by nabýt účinnosti v průběhu roku 2006. Od tohoto okamžiku již živnostníci, kteří zahájí podnikatelskou činnost, budou moci využít jednoho úředního místa - živnostenských úřadů. V konkrétních záležitostech, týkajících se například podávaní daňového přiznání či placení sociálního pojištění, by ale živnostník musel dále jednat zvlášť s finančním úřadem a správou sociálního zabezpečení.

Již nyní je ale třeba začít pracovat na dalším kroku - na tom, aby živnostníci mohli využívat jednoho úředního místa nejen při zahájení podnikání, ale v celém jeho průběhu. Výsledný stav lze vyjádřit hesly jeden úřad, jedna platba, jeden formulář, snížení počtu kontrol. Domnívám se, že k dosažení tohoto stavu není možné pokračovat se stávající strukturou úřadů, ale bude nezbytné provést institucionální reformu.

Zároveň je nutné zamýšlet se také nad reformou finančních úřadů a celé daňové správy. Jako vhodné se jeví soustředit platby daní, sociálního a zdravotního pojištění na jedno místo a sloučit vymáhací a kontrolní funkce ve věcech daňových a sociálního zabezpečení. Tak, aby se správa sociálního zabezpečení mohla soustředit pouze na výplatu dávek a kontrolu jejich čerpání. Po dohodě s ministrem průmyslu a obchodu proto vypracujeme analýzu nákladů institucionální reformy podnikatelského prostředí a na základě této analýzy navrhneme nejvhodnější způsob dalšího postupu.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít