Jaké náležitosti má mít leasingová smlouva

22. září 2003, 00:00 - admin
22. září 2003, 00:00

Asociace leasingových společností vydala pro své členy všeobecné smluvní podmínky: * finančního pronájmu (leasingu) automobilů, * operativního pronájmu (leasingu ) movitých předmětů, * finančního pronájmu (leasingu) movitých předmětů, * finančního pronájmu (leasingu) nemovitostí.

Asociace leasingových společností vydala pro své členy všeobecné smluvní podmínky:

* finančního pronájmu (leasingu) automobilů,

* operativního pronájmu (leasingu ) movitých předmětů,

* finančního pronájmu (leasingu) movitých předmětů,

* finančního pronájmu (leasingu) nemovitostí.

Tyto doporučené podmínky jsou využívány jako základ pro zpracování konkrétní leasingové smlouvy.

Každá leasingová smlouva by měla obsahovat:

* identifikaci pronajímatele a nájemce (název, adresa, sídlo, jméno a příjmení fyzické osoby, bydliště, IČO, DIČ, od 1. ledna 2001 osoby zapsané do obchodního rejstříku také údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky)

* označení předmětu

* cenu : - vstupní cenu předmětu a prohlášení zda pronajímatel uplatnil odpočet na reinvestice podle § 34 zákona o dani z příjmů (ZDP) - leasingovou cenu (ověřit si výpočet ve vazbě na koeficient) - údaj o výši kupní ceny při řádném ukončení leasingové smlouvy (nesmí být vyšší než zůstatková při rovnoměrném odepisování)

* identifikaci první zvýšené splátky či zálohy na nájemné, zálohy na kupní cenu

* datum platnosti smlouvy

* datum účinnosti smlouvy: - obvykle den předání předmětu leasingu ve stavu způsobilém obvyklému užívání, může být později než datum podpisu - nutné pro stanovení dne, od kterého se zahrnuje nájemné do nákladů a výnosů, pro splnění zákonem předepsané doby

* datum ukončení nájemního vztahu

* data a termíny předepisování leasingových splátek, periodu jejich předepisování (měsíční, čtvrtletní), tj. splátkový kalendář, aby splňoval náležitosti daňového dokladu

* uzavření pojistné smlouvy a placení pojistného

* opravy a technické zhodnocení, užívání předmětu, vlastnická práva, údržba a ošetřování předmětu

* penále z prodlení a smluvní pokuty za porušení podmínek

* ručení, garance

* finanční podmínky předčasného ukončení smlouvy, podíl nájemce na náhradě v případě škody nebo odcizení, pokud nebude pojistné plnění od pojišťovny pokrývat náklady leasingové společnosti spojené s pojistnou událostí

* další: - seznam příloh, které jsou nedílnou součástí nájemní smlouvy - závěrečná ustanovení a případné další podmínky - podpisy, razítka.

(Podle knihy Blanky Jindrové Leasing - praktický průvodce, vydané nakladatelstvím Grada)

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít