Jaké dávky dostávají občané zemí EU, když onemocní

15. prosince 2003, 00:00 - PETR GOLA, publicista
15. prosince 2003, 00:00

USTANOVENÍ, KTERÁ UPRAVUJÍ DÁVKY V NEMOCI A MATEŘSTVÍ, VYDALA EVROPSKÁ UNIE PŘEDEVŠÍM K ZAJIŠTĚNÍ VOLNÉHO POHYBU PRACOVNÍKŮ PŘES NÁRODNÍ HRANICE. PLATÍ ALE NEJEN PRO PRACOVNÍKY, NÝBRŽ I PRO NEZAMĚSTNANÉ ČI DŮCHODCE. A NĚKDY I PRO TURISTY.

Pro určení nároku platí tzv. princip sčítání dob Při určování, zda máme na dávku v nemoci (či v mateřství) nárok či nikoliv, bere kompetentní instituce sociálního pojištění v úvahu všechny doby pojištění, bydlení nebo zaměstnání, které jsme splnili, a to i podle právních předpisů jiných členských zemí Evropské unie - je to tzv. princip sčítání dob. Ten zaručuje, že nemůžeme ztratit krytí sociálním pojištěním při změně zaměstnání nebo když se přestěhujeme do jiného členského státu EU. Státy, na něž se vztahují tato ustanovení, mají sice různé dávky v nemoci a v mateřství, avšak ve všech zemích EU existují dvě hlavní kategorie dávek: peněžité dávky a věcné dávky. V některých členských zemích Evropské unie vzniká ovšem nárok na dávky v nemoci až po šesti měsících pojištění, a proto ustanovení Evropské unie zajišťují, že pracovník, který musel při přestěhování do tohoto státu přerušit své dřívější pojištění, bude mít nárok na dávky v nemoci od počátku svého pojištění. VĚCNÉ VS. PENĚŽITÉ DÁVKY Peněžité dávky dostaneme podle právních předpisů země, ve které jsme pojištěni - bez ohledu na to, ve které zemi bydlíme nebo pobýváme. Platí to pro všechny kategorie osob a všechny situace (přeshraniční pracovníky, sezonní pracovníky, vyslané pracovníky, důchodce i rodinné příslušníky). Výše a trvání výplaty dávek závisí výlučně na právních předpisech státu, ve kterém jsme pojištěni - v našem případě na českých právních předpisech. Za normálních podmínek nám bude dávky přímo vyplácet instituce, u které jsme pojištěni. Věcné dávky zahrnují léčebnou péči, léky a hospitalizace a také přímé platby určené k pokrytí nákladů vynaložených v této souvislosti. Poskytují se (na rozdíl od peněžitých dávek) podle právních předpisů země, ve které bydlíme nebo pobýváme, jako kdybychom byli v této zemi pojištěni. To může pro nás být výhodné i nevýhodné, ale důvod pro toto pravidlo je jasný: není možné, aby lékaři a instituce, které dávky poskytují, znali podrobně právní předpisy 15 různých členských zemí Evropské unie, proto vždy postupují podle předpisů své vlastní země, a to i v případech, kdy je příjemce dávky pojištěn v jiné zemi. Nemůžeme ale očekávat, že když se věcné dávky poskytují podle právních předpisů státu bydliště nebo pobytu, že nám tyto dávky budou poskytovány ve všech členských zemích Evropské unie bez jakýchkoli omezení. Je proto důležité znát konkrétní podmínky nároku na věcné dávky v nemoci týkající se různých situací a různých kategorií osob. NUTNÉ A NEODKLADNÉ DÁVKY

Přeshraniční pracovníci mají práva i v zemi, kde pracují. Tato zásada platí pro všechny osoby, jichž se týkají ustanovení Evropské unie o sociálním zabezpečení (osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnané, státní zaměstnanci, nezaměstnaní, důchodci a rodinní příslušníci těchto osob) bez ohledu na to, v které zemi bydlí. Normální výdaje, které vzniknou instituci nemocenského pojištění v místě našeho bydliště, uhradí instituce nemocenského pojištění, u které jsme pojištěni. Při dočasném pobytu v jiné členské zemi, než ve které jsme pojištěni, máme nárok na všechny nutné a neodkladné věcné dávky. Nezáleží na tom, zda je někdo v zahraničí jako turista, či zda cestuje z pracovních nebo soukromých důvodů. Nutné a neodkladné věcné dávky představují veškerá naléhavá lékařská ošetření, která jsou potřebná s ohledem na zdravotní stav (nehoda, náhlé onemocnění). Všichni důchodci, pracovníci vyslaní do zahraničí, nezaměstnaní a studenti jsou poněkud zvýhodněni, mají nárok na veškeré věcné dávky, které jsou během jejich dočasného pobytu v zahraničí nutné. Jinými slovy, vždy se jim dostane ošetření, které opravdu potřebují, a to i velice nákladné ošetření v nemocnici (např. intenzivní péče v případě infarktu). Pokud však jedeme do zahraničí za účelem léčení, pak platí zvláštní podmínky - náklady na toto léčení jsou nám od instituce, kde jsme pojištěni uhrazeny pouze za předpokladu, že jsme od ní dostali předem povolení.

Prameny: Die Gemeinschaftsbestimmungen über die soziale Sicherheit - Ihre Rechte bei Aufenthalt in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union Introduction to European Social Security Law

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít