Jak získat spotřebitelský úvěr

26. května 2010, 12:32 - Zdeněk Mikuláš
26. května 2010, 12:32

Novela upřesňuje některé nevyřešené otázky ve vztahu k určitým typům smluvních vztahů

Podpisem prezidenta Václava Klause byl 10. května dovršen proces přijetí novely zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a dalších souvisejících předpisů. Tím bude od 1. ledna 2011 do našeho právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, o smlouvách o spotřebitelském úvěru. Jaké hlavní novinky a otázky novela přináší?

Finanční leasing a diskontní sazba

Novela přináší vedle již známého práva spotřebitele odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru bez uvedení důvodů do čtrnácti dnů od jejího uzavření i několik změn, které mají vliv jak na poskytovatele spotřebitelských úvěrů, tak na spotřebitele. Novela upřesňuje některé dosud nevyřešené otázky ve vztahu k určitým typům smluvních vztahů – například o finančním leasingu. A současně rozšiřuje oblast smluvních vztahů, na které se zákon nevztahuje – například úročené zaměstnanecké půjčky poskytnuté zaměstnavatelem za nižší než obvyklý úrok.
Z hlediska poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a jejich zprostředkovatelů je třeba upozornit na významné rozšíření současné informační povinnosti v souvislosti s uzavíráním úvěrových smluv a na novou povinnost, jež se týká odborného posouzení bonity spotřebitele. Je otázkou, jak se praxe vypořádá se snahou novely dodržovat detailní výčet informací, které budou muset poskytovatelé spotřebitelských úvěrů a jejich zprostředkovatelé poskytnout před uzavřením smlouvy, v ní samé i po jejím uzavření. Pro poskytovatele to bude znamenat vyšší administrativu a revizi nejen obsahu, ale i formy marketingové a smluvní dokumentace. S porušením informační povinnosti je totiž mimo jiné spojena sankce úročení poskytnutého úvěru diskontní sazbou České národní banky po celou dobu účinnosti úvěrové smlouvy.

Ručení za obchodníka

Ve snaze posílit ochranu spotřebitelů stanoví novela specifický režim pro smlouvy o úvěru sjednané výhradně k financování nákupu určitého zboží – pro takzvané smlouvy o vázaném úvěru. Jde tedy o případy, které jsou v praxi poměrně typické. Odstoupí-li spotřebitel z jakéhokoli důvodu od smlouvy o koupi zboží, jehož financování zajišťovala smlouva o vázaném úvěru, má to za následek i zánik úvěrové smlouvy. Spotřebiteli tím vznikne vůči obchodníkovi nárok na vrácení uhrazené kupní ceny a současně povinnost vrátit poskytovateli úvěr. Na tom není nic nového.
Novinkou však je, že se poskytovatel úvěru stane zákonným ručitelem obchodníka, pokud dobrovolně nesplní (soudem přiznaný) nárok spotřebitele na vrácení kupní ceny. Zákonnému ručení od poskytovatele bude možné zamezit uzavíráním smluv, které nelze ve smyslu novely považovat za smlouvy o vázaném úvěru. Pokud je však uzavření vázané úvěrové smlouvy nevyhnutelné, bude na poskytovateli, aby si předtím obchodníka dostatečně prověřil. Poskytovateli úvěru lze také doporučit, aby po zániku úvěrové smlouvy neodkladně uplatnil nárok vůči spotřebiteli. Aby jej mohl případně započíst vůči nároku spotřebitele z titulu zákonného ručení.

Předčasné splacení a oprávnění

V rámci novely nastaly i určité změny, pokud je zájmem spotřebitele předčasně poskytnutý úvěr splatit. Cílem je zejména snaha v takovém případě limitovat výši konečného vypořádání ve prospěch spotřebitele.
Přijetím novely se také mění živnostenský zákon. V důsledku toho bude poskytování spotřebitelských úvěrů nově považováno za podnikatelskou činnost spadající do skupiny živností vázaných – poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. A poskytovatelům spotřebitelských úvěrů vznikne povinnost nejpozději do 31. prosince 2011 upravit své zakladatelské dokumenty. A také splnit veškeré podmínky, jež z této změny vyplývají ve smyslu živnostenského zákona včetně zajištění odborné způsobilosti kvalifikovaným zástupcem poskytovatele.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít