Jak zdanit osobní auto v podnikání?

27. března 2006, 00:00 - ING. IVAN MACHÁČEK
27. března 2006, 00:00

CESTOVNÍ NÁHRADY Jestliže osoba samostatně výdělečně činná používá v podnikání svůj osobní automobil, může při cestovních náhradách uplatnit položku ve výši 3,80 koruny na kilometr, nebo jen výdaje za benzin? Hned tři stejné dotazy na toto téma se nedávno sešly v poradně Profitu.

CESTOVNÍ NÁHRADY Jestliže osoba samostatně výdělečně činná používá v podnikání svůj osobní automobil, může při cestovních náhradách uplatnit položku ve výši 3,80 koruny na kilometr, nebo jen výdaje za benzin? Hned tři stejné dotazy na toto téma se nedávno sešly v poradně Profitu. Při použití osobního automobilu pro pracovní cestu podnikatele se můžeme setkat s následujícími variantami: AUTOMOBIL VLOŽENÝ DO OBCHODNÍHO MAJETKU

Při použití osobního automobilu vloženého do obchodního majetku podnikatele jsou daňově uznatelnými výdaje na pohonné hmoty. Uznatelné jsou v prokázané výši, doložené doklady o jejich nákupu, které musí být v souladu s knihou jízd. Sazbu základní náhrady ve výši 3,80 koruny na kilometr nelze použít.

Mezi daňově uznatelné výdaje u vozidla vloženého do obchodního majetku patří dále výdaje (náklady) na veškeré opravy a údržbu. Lze uplatnit i výdaje na dálniční známku, silniční daň, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění, nájem za garáž, pořízení pneumatik či dalších součástek a podobně. Veškeré tyto náklady lze účtovat nebo evidovat jako daňově uznatelné na základě prokázaných dokladů, jako jsou paragony, faktury nebo doklad o zaplacení. Daňovým výdajem jsou i odpisy vozidla v souladu s § 31 a 32 zákona o daních z příjmů.

Jestliže je osobní automobil vložený do obchodního majetku podnikatele používán i pro soukromé účely, tak se soukromé cesty neúčtují. Rovněž tak nákup pohonných hmot na jízdy pro soukromé účely nelze hradit z pokladny podnikatele. Na základě rozdílu stavu tachometru k 1. lednu a 31. prosinci daného kalendářního roku a stavu jízd pro účely podnikání podle knihy jízd zjistíme poměr ujetých kilometrů pro podnikatelské a soukromé účely. V tomto poměru rozdělíme výdaje (náklady), které byly na provoz vozidla subjektem vynaloženy a zaúčtovány nebo zachyceny v daňové evidenci.

ANI OBCHODNÍ MAJETEK, ANI PRONÁJEM

Druhou variantou je použití vlastního osobního automobilu, který nikdy nebyl zahrnut v obchodním majetku ani nebyl předmětem finančního pronájmu. Podnikatel při použití takového vozu k pracovní cestě uplatní jako daňové výdaje:

 • náklady ve výši sazby základní náhrady, 
 • náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty.

Sazba základní náhrady představuje náhradu za amortizaci vlastního vozidla, za provádění jeho oprav a údržby. U osobních silničních motorových vozidel činí 3,80 koruny za kilometr.

Náhradou výdajů za spotřebované pohonné hmoty se rozumí částka stanovená v závislosti na počtu ujetých kilometrů, nákupní ceně pohonných hmot a na aritmetickém průměru všech údajů o spotřebě (uvedených výrobcem nebo dovozcem v technickém průkazu vozidla).

Pro stanovení náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty lze použít průměrné ceny uplatňované ve zdaňovacím období jejich rozhodujícími prodejci v České republice. Ministerstvo financí ho zveřejní ve Finančním zpravodaji vždy po uplynutí zdaňovacího období. Pro zdaňovací období roku 2005 se to stalo pokynem MF č. D-296, zveřejněným v lednu 2006 (viz tabulka).

Pokud chce poplatník uplatnit ceny vyšší (nakupuje za ceny vyšší, než jsou vyhlášené průměrné ceny pohonných hmot), je povinen doložit cenu doklady o jejich nákupu (nedokládá však vlastní spotřebu pohonných hmot).

AUTO VYŘAZENÉ Z OBCHODNÍHO MAJETKU

Podnikatel také může využít pro své pracovní cesty vlastní osobní automobil, který měl dříve zahrnut v obchodním majetku, uplatňoval na něj odpisy a posléze ho z obchodního majetku vyřadil do soukromého používání.

V tomto případě je daňovým výdajem pouze náhrada výdajů za spotřebované pohonné hmoty. V žádném případě nelze uplatnit sazbu základní náhrady ve výši 3,80 korun za kilometr.

DŘÍVĚJŠÍ FINANČNÍ PRONÁJEM

Dalším případem je použití vlastního osobního automobilu, který byl v minulosti předmětem finančního pronájmu.

Pokud podnikatel uplatnil nájemné z finančního pronájmu takového vozu do daňových výdajů, musí podle § 24 odst. 4 písm. c) zákona o daních z příjmů zahrnout odkoupený majetek po ukončení finančního pronájmu do svého obchodního majetku. Z toho důvodu - i při následném vyřazení tohoto automobilu z obchodního majetku - může uplatnit při použití vozidla na pracovní cestu pouze náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Sazby základní náhrady ve výši 3,80 koruny za kilometr opět nelze uplatnit.

Pokud však podnikatel při finančním pronájmu neuplatňoval platbu nájemného do daňových výdajů, jde u něho o soukromé vozidlo bez vazby na obchodní majetek. Podnikatel si tedy může uplatnit při pracovní cestě kromě náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty i sazbu výše zmíněné základní náhrady.

POUŽITÍ VYPŮJČENÉHO VOZIDLA

Vozidlo může být vypůjčené na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené podle § 659-662 občanského zákoníku, tedy s bezplatným užíváním vypůjčené věci.

V tomto případě lze uznat za daňové výdaje při pracovní cestě pouze náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty. Sazbu základní náhrady nelze přiznat.

POUŽITÍ VOZIDLA V NÁJMU

Vozidlo může být v nájmu na základě smlouvy o nájmu dopravního prostředku (§ 630-637 obchodního zákoníku - operativní leasing) nebo na základě smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci.

Při obou druzích nájmu podnikatel může v průběhu nájmu zahrnout do daňových výdajů pouze spotřebu pohonných hmot v prokázané výši na základě doložených dokladů o jejich nákupu. Sazbu základní náhrady nelze přiznat. Pochopitelně mezi daňové výdaje patří i nájemné (nájemné u finančního leasingu při respektování § 24 odst. 4 zákona o daních z příjmů) a další výdaje spojené s provozem vozidla.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
 • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

 • Firma s hypotékami za 22 miliard

 • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

 • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

 • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

 • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

 • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

 • Největší mýty o bolesti zad

 • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít