Jak využít sekuritizace

04. září 2007, 13:39 - Jan Ingeduld
04. září 2007, 13:39

Akciový trh

Sekuritizace aktiv přitahuje stále větší pozornost podnikatelské veřejnosti, a to i v České republice. Rozumíme jí strukturovaný proces, během něhož jsou aktiva (majetek, pohledávky, například půjčky a podobně), rizika nebo jiné hodnoty seskupeny podle druhů, oceněny a následně prodány ve formě cenných papírů.

Sekuritizace pohledávek.

Nejjednodušším příkladem sekuritizace tak může být prodej pohledávek (například půjčky poskytnuté klientům), které jsou evidovány v rozvaze, společnosti A (věřitel) jiné firmě, založené speciálně za účelem jejich financování (takzvaná SPV - účelově založená společnost). U společnosti A tak budou pohledávky vyřazeny z rozvahy, a naopak evidovány v rozvaze SPV. Protože SPV nemá vlastní hotovost, emituje cenné papíry a jejich nákup financuje z úpisu akcií investory. Podmínkou je, aby zakladatelem SPV nebyla společnost A.

Předmět činnosti.

Proces sekuritizace, při němž určitý subjekt přebírá od jiných rizika vztahující se k nárokům, majetku nebo závazkům převzatým třetími stranami nebo vyplývající z jejich činnosti a emituje cenné papíry, jejichž hodnota nebo výnos jsou od nich odvozeny, je stále častěji využíván nejen podnikatelskými subjekty, ale efektivně i státem. Názorným příkladem využití procesu sekuritizace je výběrové řízení České konsolidační agentury (ČKA) při prodeji balíku pohledávek s právní vadou. ČKA rozhodla o prodeji tohoto balíku pohledávek tak, že založila SPV a ve veřejném výběrovém řízení nabídla potenciálním investorům stoprocentní majetkovou účast v této společnosti za tržní cenu. Po uzavření výběrového řízení a úhradě nabídnuté ceny za stoprocentní majetkovou účast ČKA vloží pohledávky do SPV a následně tuto účast převede vítězné nabídce. Předmětem sekuritizace může být v podstatě jakákoli součást aktiv podniku, například nejen pohledávky z úvěrů a půjček, ale i z obchodních vztahů, hmotný i nehmotný majetek, movité i nemovité věci, práv včetně těch autorských, cenné papíry a podobně. Předmětem sekuritizace může být i jakákoli činnost, která má určitelnou hodnotu nebo riziko.

Sekuritizační fond.

Příkladem využití sekuritizace rizik může být zajištění provozovatele teplárny proti povodním. Ten uzavře smlouvu se sekuritizační společností nebo fondem, jejíž podstatou je úhrada škod až do výše 50 milionů korun v případě povodní, které zasáhnou provoz teplárny. Provozovatel teplárny uvolní ze svých zdrojů například 20 milionů korun jako odměnu (prémii), za kterou nakupuje opci požadovat na sekuritizační společnosti úhradu škod až do výše 50 milionů korun v případě splnění určitých podmínek. Sekuritizační společnost emituje dluhopisy s pevnou dobou splatnosti, ale se ziskem, který se skládá z prémie a běžného výnosu fondem investovaných prostředků (obdobně lze emitovat i akcie). Po uplynutí splatnosti dluhopisu náleží investorovi běžný výnos fondu a v případě, že se povodně během doby splatnosti dluhopisu nevyskytnou, náleží investorovi i prémie. Když povodeň nastane a jsou-li splněny podmínky opce, provozovatel teplárny obdrží od fondu plnění až do výše 50 milionů korun a investor ke dni splatnosti získá zpět jistinu dluhopisu sníženou o vyplacené škody společně s běžnými výnosy fondu. Sekuritizace je tak i určitým komplementem standardního pojištění a je možné ji využít v případech, kdy nelze riziko standardně pojistit.

Výhody.

Nejdůležitějšími výhodami sekuritizace jsou redukce sumy aktiv a pasiv, proměna nelikvidních nebo hůře likvidních aktiv na likvidní a také zbavení se rizik spojených s držbou a správou problémových aktiv. Z daňového hlediska může být zajímavý i fakt, že SPV lze založit v zemi s výhodnějším daňovým režimem, případně je možné vhodným strukturováním sekuritizací nahradit tvorbu nedaňových rezerv či opravných položek, a budovat si tak daňově výhodnější pozici. Naopak obecně nevýhodou mohou být zejména vyšší administrativní náklady.

Země zaslíbené.

Zeměmi „zaslíbenými sekuritizaci“ jsou v současné době USA, Německo a zejména Lucembursko se svou tradicí finančních služeb. Sekuritizační fondy a společnosti podléhají v Lucembursku výhodnému preferenčnímu daňovému režimu. Subjekty sekuritizace nepodléhají žádné dani z příjmů z kapitálového majetku a není uplatňována ani žádná srážková daň na zisk distribuovaný těmito subjekty. Sekuritizační fondy nepodléhají ani dani z příjmů - za daňové subjekty jsou považováni jednotliví investoři. Základ daně subjektů sekuritizace tvoří veškeré výnosy z jeho činnosti (včetně například přijatých dividend či úroků). Jedinou daní je tak fixní daň v maximální výši 1250 eur splatná při založení, přeměně nebo fúzi subjektů sekuritizace. Na druhé straně ale nemohou využít výhod směrnice 90/435/EEC (Evropského společenství) o společném systému zdanění v případě mateřských a dceřiných společností.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Která země má nejdražší tarify ve střední Evropě? ČR nebo Polsko?
Co je dobré vědět o základní daňové slevě?
Co je dobré vědět o exekucích? 2. díl: dědictví, společné jmění manželů a rozvod
Jaké je zadlužení českých domácností?
Nejzadluženější státy světa
Auta
Mazda poprvé ukázala nový crossover CX-8. Bude to vlajková…
Bentley Continental GT Galene Edition je silniční jachta pro 30 movitých zákazníků
Suzuki Swift Sport nové generace se ukazuje na prvním obrázku. Atmosféra je minulostí
Jaguar XJR575: Nejrychlejší verze modelu XJ v historii zvládne až 300 km/h
BMW slaví 40. let řady 7 výroční edicí. Vznikne pouze 200 exemplářů
Technologie
Vodní chlazení pro M.2 SSD. PCIe karty Alphacool chladí pasivem nebo vodním blokem
Threadrippery budou nakonec bez chladiče. Možná jich nebude dost a další informace
Opera 48 developer přidává snímání webů. Nezvládne ale vyfotit celou stránku
Telegram 4.2 nabízí přepracovaný editor fotografií a samozničení multimédií po zobrazení
Které funkce budou odebrány z Windows 10 Fall Creators Update?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít